قورغاقچلیک غور اهالی سینی تهدید قيلگن

Image caption قورغاقچلیک ميزاني 75% دن هم آشگني ايتيله دي.

افغانستان مرکزی حدوديده جایلشکن غور ولایتیده قورغاقچلیک باعث، اکثر اولسواللیکلر اهالیسي بير جايدن باشقه جايگه كوچيشگه مجبور بولگنلر. اكثري اهالي سي دهقانليك چيليك بيلن شغللنه ياتگن بو تاغلي ولايتده يامغير اوز وقتيده ياغمه گن. بو ییل سوو تنقيصليگي و ييترلیچه یامغیر یاغمه گنی سبب، قورغاقچلیک ميزاني 75% دن هم آشگني ايتيله دي. هرچند بو ولایت اکثر اولسواللیکلری قورغاقچلیک دن ضرركورگني گه قره مه ي، پساوند ، دولینه، تولک، ساغر، تیوره و دولینه تومنلری باشقه جای لردن کوره، کوپراق خساره کورگن. خبرلرگه کوره، قورغاقچلیک باعث، اکثر دهقانچلیک محصولاتي بوتکول کویيب، و اهالی روزغار اوتکزیش اوچون ولایت مرکزی چخچران شهری و حتی قوشنی ولایت لرگه مهاجر بوليشگنلر. دولینه تومنی یشاوچیسی عبدالقیوم جاری ییل ده سیپگن دهیمه ایکنزارلری برچه سی کویگن و حتی بیر پاو حاصل اله آلمه گنی اوچون چخچران شهریگه کوچیب کيلگن. او اوتگن ییلی دهقانچلیک حاصلاتی یخشی بولگني اوچون ایشلرینی آلغه سوریش مقصديده مردکار الگنی دن سوز یوريتماقده، اما بوگون مين اوزیم ایش سیز وهرکون خیابان لرده ایش آخته ریب یوریب من دیب تاکید له دی. عبدالقیوم بو ییل 40 _ 50 سیر سیپگن بغدایی برچه سی کویگنی باعث، روزغاری نی اوتکزیش اوچون اوی جای نی ترک ایتیش گه مجبور بولگن من ديیدی. چهارسده تومنی یشاووچیلريدن بيري هم قورغاقچلیک سببف اهل اولادینی آچ لیکدن قوتقه زیش اوچون اوی جایینی ترک ایتیب، چخچران شهریگه مهاجر بولیب کيلگن. او اگر دولت و خیریه موسسه لر یاردم بیر مسه لر، منطقه یشاوچیلری بو ییل قیش موسومی ده آچ لیک دن تلف بولیشی ممكن دييدي. معلومات لرگه کوره، حاضرچه 450 عايله اکثر ولسواللیک لردن مهاجر بولیب، قریب یريمی هرات، فراه وهلمند کبی قوشنی ولایت لرگه کوچيب کیتگنلر. غور ولایتی فوق العاده حالت كميته سي ریسی حامد الله دادفر، اوتکزيلگن تیکشرو و تحقیقات لرگه اساسا، اوتکن 38 ییلدن بویان غور اهالیسی بونده ی قورغاقچلیک مثلینی کورین مه گن دیب دولت اهالی مهاجريتی و یوزه گه چيققن معماني آلدینی آلیش اوچون مردم گه یو اس ا ای دی، دبلیواف بی، قیزیل آي کیمته سی و یو ان تشکیلاتلریدن زیان کورگن اهالی گه تیز یاردم سوره گنلریني مثال کيلتيریب، انه شونده ي بهانه لر بیلن بیر آز اهالی مهاجريتیني الدی نی آلگنمیز دیب تاکید له گن. دادفر جناب لری خصوصا فراه، هلمند و نیمروز ولایتلری بیلن چیگره داش بولگن پساوند، تیوره، دولینه تولک، ساغر و چارسده ولسوال لیکلر یشاوچیلری وضعیتی اوته یمان بولگنی ني علیحده تاکیدلشکن. هرچند حاضرگه قدر زیان کورگن اهالی گه یاردم یيتکزیش اوچون هیچ قنده ی کمک بو ولایت گه یتیب کيلمه گنینی محلی رسمیلر تاکید لشماقده، اما ولایت حاکمی سوزلاوچیسی عبدالحی خطیبی قورغاقچیلیک دن زیان کورگن اهالی سانی نی انیقلش و قنده ی و قنچه یاردم گه ضرورت بارلیگی نی معلوم قيلیش اوچون محلی حکومت و بیرقطار نا دولت موسسه لر تمانیدن بیرکمیسیون ایجاد ایتلیب اوز ایشینی باشله گن دیيدی. اونینگ معلوم قيلیشیچه، کمیسیون اعضالری اکثر اولسواللیکلرده سفر قيلیب، حاضرچه 104مینگ عایله جدی یاردم لرگه محتاج بولگنی همده زیان کورگن اهالی نینگ دستلبکی احتیاج لیک لرینی برطرف ایتیش اوچون 22 مینگ متریک تن بغدای، 140 مینگ متریک تن چاروا آذيقه سی و 15 میلیون افغانی نقد پول گه جدی ضروت بارلیگی نی تاکید له گن. قورغاقچلیک دن ضررلنگن غور اهالیسی هم اکثر اخبارات واسطه لر بیلن اوتکزگن صحبت لریده دولت و خیریه موسسه لردن یاردم سوره گنلیکلریني ايتگنلر ، اما حاضرگه قدر هیچ بیر دولت و نادولت اداره لر تمانیدن یاردم و کمک لر منطقه گه یتیب بارمه گنی دن شکایت ایتماقده لر. افغانسان مرکزیده جایلشکن غور ولایتی مملکت نینگ محروم ولایت لری جمله سیدن سنه له دي. حاضرگه قدر بو ولایت نی اصلی شاه یولی وحتی چخچران شهرینی اولسواللیک لرلبلن باغله يديگن یول لری اسفالت بولمگن . بو تاغ لیک ولایت یول لری اساسی روش ده قورلمگنی سبب بو ولایت اهالی سی قریب آلتي آی دوام ایته یاتکان قهرتان قیش ده کوپ گینه قیینچلیکلربیلن هر ییلی دچار بولیب کيلماقده. اوتگن ييللرده اگر دولت کيله سی قیش موسومی يیتیب کيلیشی دن آلدین زیان کورگن وقشاق اهالی احتیاجيني قاندریشده شو حاضر دن جدی سعی و حرکت قيلمسه، کيله سی قیش بو ولایت ده بشري فاجعه یوز بیریشی احتمالی موجود .