مخابرات وزیرلیگی: مملکتده گی تلویزیون ترماق لری دیجیتلی تیزیم گه اوته دی

افغانستان مخابرات وزیرلیگی مملکتده فعالیت قیلیب کیله یاتگن تلویزیون لر، آنالوگ تیزیمی دن دیجیتلی تیزیمیگه اوتیشی دن خبربیرگن.

بو وزیرلیک که کوره بوندن مقصد تلویزیون لرکوپراق ایجاد ایتیلیشی وبوتیلی کاناللر آز خرجت بیلن بوتون مملکتده اوز برنامه لرینی ییتکزه آلیش لری بولگن.

بولایحه ده اوچون اونلب میلیون دالرصرفله نیب آسیا خصوصی شرکتی تمانیدن کیلگوسی 5ییل گه قدربوتون مملکتده عملگه آشیریلیشی ایتیله دی.

کابلده بوگون مخابرات وزیرلیگی بیلن آسیا مصلحت شرکتی تلویزیون ترماق لری دیجیتل تیزیمی بیلن تامین له نیش لایحه سی رخصت نامه سی نی قولگه کیلتیریب، همده شرطنامه امضاله دی.

حاضرگی کونده افغانستانده فعالیت قیلیب کیله یاتگن اونلب خصوصی تلویزیون لر آنالوگ تیزیمی اساسیده نشرات بیریب کیلماقده لر، بیر پایتخت کابلده 30دن آرتیق تلویزیون ایجاد ایتیلیب تورلی فریکونس لرده نشرات بیره دی، باشقه تلویزیون لرایجادایتیلیشیگه امکان قالمه گنی سبب آنالوگ تیزیمی گه نسبتن دیجیتل ترماقی رواجله نیشی مهم دیب تاکیدلنه دی.

انه شو معما نی برطرف ایتیش اوچون افغانستان مخابرات وزیرلیگی آنالوگ تیزیمی ده نشرات بیره یاتگن تلویزیون لرنی دیجیتلی تلویزیون تیزیمی گه اوتکزیش اوچون چاره کورگن.

افغانستان مخابرات وزیری امیرزی سنگین دیجیتل تیزیمی فعال بولگن حالده بوتون اهالی تلویزیون لربرنامه لریدن محروم قالمی، یوقاری صفتده وهم صاف آواز بیلن تماشا قیلیش گه موفق بولیش لری نی ایته دی.

"بونی بیرنیچه منفعتی بار،بیرینچیسی دیجیتل ترماقی ده هم ویدیو تصویروهم سیس یوقاری صفتده بوله دی، ایکینچی سی فریکونس مساله سی آنالوگ تیزیمی گه چیکلنگن ایدی، بوتیزیم فریکونسیدن کینگ فایده لنه یله دی، حاضرگی تیزیمده بولگن بیرفریکونس فقط بیرتلویزیون فایدلنه آلنه دی اما دیجیتل تیزیمی ده بولگن بیرفریکونسی دن15 ته چینل گچه فایدله نیشی ممکن" دییدی افغانستان مخابرات وزیری.

افغانستان مخابرات وزیرلیگی گه کوره کیلگوسی 6آیده کابل قوشیمچه بیرینچی اورینده تورگن ولایت لربوزمانوی امکانیت بیلن تامین لنه دی، ایکینچی درجه ده تورگن بیرقطارولایت لربیر قنچه تومن لربیلن ایکینچی ییلده وشوکبی اوچینچی درجه ده بولگن ولایت لر اوچینچی ییلده وقالگن تومن لرایسه تورتینچی وبیشینچی ییللرده دیجتیل ترماقی بیلن تامینلنه دیلر.

شونینگ دیک افغانستان مخابرات وزیری گه کوره اقتصادی جهت دن هم بولایحه عملگه آشگن حالده نهایت منفعتلی بولگن ، سنگین جنابلریگه کوره کوپلب تلویزیون لر کوپ خرجت طلب قیلرلیگی سبب نشرات لری بیرنیچه ولایت ده چیکله نیب قالگن ایدی.

فایده له نیلیب کیله یاتگن ایسکی تیزیم دن دیجیتل تیزیمی گه اوتگن تقدیرده، تیلی کانال لر ایسه آزخرجت بیلن بوتون مملکتده اوزنشرات لرینی بیریش گه قادر بولیش لری معلوم قیلینه دی.

شونینگ دیک مخابرات وزیرلیگی رسمی لری بوتیزیم عملی بولیشی ایسه اهالی نینگ محل، دنیا ومنطقه ده یوزبیره یاتگن اوزگریش لرواقعه وحادثه لرخبردارایتیش اوچون اوته مهم بولگنی نی تیل گه آله دیلر.

تلویزیون ورادیو ایشلری بوییچه ایشلب کیلگن انجنیر اسلام، تلویزیونلر دیجیتل تیزیمی گه اوتیشی نی بهالب بو لایحه بوتون مملکت ده خوف سیزلیک لرسبب عملگه آشیشی گه شبهه بیلن قره یدی.

4شرکت آره سیده بولایحه نی آلیش گه موفق بولگن آسیا مصلحت شرکتی تمانیدن بولایحه نی عملگه آشیریشی گه 50میلیون دالرخرجت طلب قیلیشی کوزلنگن.

افغانستان مخابرات وزیرلیگی گه کوره، آسیا مصلحتی شرکت هرییل قولگه کیلتیرگن، درآمدیدن 2فایزینی دولت گه توله یدی، و ییگرمه فایز تولاوهم دولتگه بیریشگه مجبور بولگن. شونینگ دیک بو شرکت دیجیتلی ترماق اوچون فریکونسی آلماقچی بولسه هم فریکونسی آلیش مقابلیده پول بیره دی.

حاضرگی کونده افغانستان بویلب مملکتده 100گه یقین تلویزیون و200گه یقیین رادیو فعالیت قیلیب کیلماقده، بو بیلن هلی هم کوپلب اهالی منه شو امکانیت لردن بی بهره قالیب کیلماقده لرینگی تیزیم عملگه آشیریلیب فایده له نیش گه تاپشیریلیشی بیلن معما نینگ بیرقسمی حل ایتیلیشی تیل گه آلینماقده.