کابلده به دولت کیشی لرمادی یاردمی بیلن اونلب معتاد دوالنه دی

بوگون کابل غربیده بیر قطارتجارلر، سپورت ساحه سی وکیللری ومدنی تشکیلات لر فعاللری مخدره ماده گه چلینگن لرنی بو احوالدن قوتقریش اوچون ییغین یولگه قویگن ایدیلر.

هم مملکت دن تشقری وهم مملکت ایچکریسیدن بیرقنچه کیشی لرکابل شهریده گی پل سوخته دیب ناملنگن محلگه کیلیب معتادلروضعیتی نی یقیندن کوردیلر.

معتادلرتوپلنگن محل گه کیلیب یاردم کورسه تیش نی مقصد قیلگن بوشخص لرنینگ مادی یاردم لری بیلن اونلب معتاد کیشی کابل کسل خانه لریدن بیریده دوالنیشی معلوم قیلینماقده.

مخدره ماده گه چلینگن لرنی دوالب عادی حیات گه قه یتیریش اوچون بای وبه دولت کیشی لرنینگ مادی یاردمی لری نی جلب قیلگن حیات چیرایلی دیب ناملنگن تشکیلات باشلیغی و بوگونگی ییغین تشبث کاری لیلا حیدری مخدره ماده، اجتماعی قیین چیلیک بولگنی نی ایتیب بوتون جمعیت بوساحه ده کوره شیش اوچون یاردم بیریش لرینی تاکدیله یدی.

"سمندری جنابلری وخانم طاهری وباشقه لر بیزلرگه بو خصوصده یاردم کورستگن لری اوچون ممنونیت بیلدیره من، همه لرینگیز دن دعوت ایته میز، بو ماده گه چلینگن بیمارلرنی یقیندن کیلیب کورسنگیزلر، اولربیزنینگ اجتماعی بیمارلریمیز، دولت وخارجی لر یاردم بیرمسدن بیز بو ساحه ده ایش قیله آله میز؛ هربیربیماراوچون بیزگه 5000افغانی یاردم بیرگن لر،بویاردم 50کیشی نی دوالش اوچون ییته دی، بولرایکی باسقیچگه دوالنه دیلر".

اونلب کیشی نی دوالش خرجتینی یاردم بیرگن لردن بیری ایسه، جمعیت نینگ بیربولگی بونده ی یمان احوالده توشگن لیگی نی چیده آلمی امکانی باریچه یاردم قیلگنی نی معلوم قیله دی.

"فقط مین اوزیم قیرق کیشی گه یاردم بیردیم، اون کیشی نی دوالش خرجتی نی باشقه لربیرگن قالگنی نی مین یاردم بیردیم "

پل سوخته تگیدن اوته دیگن دریا ایچکریسی چیقیندی لردن توله بولیشیگه قره مسدن مخدره ماده گه چلینگن لریمان وقیین شرایطده حیات کیچیره ماقده لر.

ماسک بولمسدن بوییرده توختب توریش قیین، انه شو افلاس محلده ییغین آلینگن ایدی.

"بیرقنچه سپورت ساحه سیده گی وکیللر هم بومعما نی حل ایتیش اوچون سعی وحرکت قیلیش لرینی ایته دیلر، بوحقده سپورت تورلریدن بولگن واتر پولوناملی فدراسیون باشلیغی قاسم حمیدی

مین یقیندن کیلیب بو یاشلر بو احوالگه توشگنی نی کوردیم، بونگه یوزده یوز اعتبار قره ته من، امریکادن ایکی ترینرنی اوزیم بیلن آلیب کیلدیم اولر امریکا گه بارسه قنی نیمه یاردم بوساحه ده قیله آله دیلر".

امریکادن مخدره ماده چیلینگن لراحوالینی اورگه نیش اوچون کیلگن امریکا لیک سپورت ساحه ده گی شخص لردن بیری، یاشلرنینگ بو احوالدن قوتقریش یولی فقط سپورت گه یوزکیلتیریش دیب ایته دی.

معتادلردن بیری بوگون دواله نیش اوچون رویخط گه آلینگن لیگیدن اوز خرسندلیگی نی اظهار ایته دی.

"اوزیم نی خرسند حس ایته من، خدا، شونچه هم خوش من بی حساب، چونکی ایندی ینگی حیات نی باشله یمن،هلی گچه حیات قنده ی لیگی نی بیلمسدیم، چونکه آلدین عمومن جمعیت دن اوزاقده ایدیم"

پل سوخته ده گی مخدر ماده گه چلینگن کیشی لردن بیر قطارلری باشقه ولایت لردن بولگن لری اوچون اولرنینگ دوالش اوچون مراجعه قیلگن اداره وتشکیلات لر عایله لری اعضا بولمه گنی سبب تداوی آستیده آلمه گن لرینی ایته دیلر.

بو کوپریک تگیده گی لردن 50کیشی دوالنتیریلسه هم بوییرده قالگن معتادلرسانی نهایت کوپ بولگن.

مینینگ آتیم امین الله غزنی ولایتی یشاوچیسی من ، 12ییلدن بیری بو ماده گه چه لینیب قالگن من کیم بو ایش دن خوش هیچ کیم خوش ایمس ، بو افلاس محلده کیم بولیش نی ایسه یدی، شرایط بیزلرگه هلی گچه یره تیلمه گن شونی ترک قیلسم، خانم حیدری گه حاضر مینی رویخط گه آل دیب التماس قیلدیم، 25روخطگه آلیندی تولدی جای یوق دیدی

اهالی نینگ مخدره ماده گه چلینگن لیگی گه اساسی سبب ایش سیزلیک بولیب هم مملکت ایچکریسیده وهم قوشنی مملکت لرگه ایش قیدیریب بارگن لرمذکور ماده گه چه لینیب معتادبولگن لردیب ایتیله دی.

شونینگ دیک سپورت ساحه سیده گی تشکیلات وکیللری وبیرنیچه مدنی تیشکلات لردنیا هم جمعیت مملکت لری افغانستان دولتی دن بوقیین چیلیک لرنی حال ایتیش اوچون اعتبار قره تیش لری نی طلب قیلدیلر.

بیرکابل نینگ بومنطقه سیده مخدره ماده لرگه چلینگن لرنی اوچره تمه ی سیز، بلکه شونگه اوخشش بیر نیچه محلده هم مخدره ماده گه چلینگن اونلب کیشی ایسه یمان احوالده حیات کیچیرماقده لر.

بومساله بیر کابل بیلن خلاصه بولمی بلکی افغانستان بویلب کوزه تیله دی، رسمی معلومات لرگه کوره حاضرگی کونده افغانستان ده بیر میلیون دن آرتیق کیشی بو ماده بیلن چلینگن.

هرچند سونگی ییللرده دولت ونادولت تشکیلات لرتمانیدن معتاد لرنی دوالش اوچون بیرقطار سعی وحرکت یولگه قوییلیب کیلگن، اما بوسعی وحرکت لرییترلی بولمه گنی اوچون بومعما نینگ آلدی آلینمی، بلکه ییل مه ییل مخدره ماده گه چلینگن لرسانی آشیب باره یاتگنی تیل گه آلینماقده.