خارجی تیلنچی لرنیگه افغانستانگه کیلماقده لر

یقینده افغانستان ایچکی ایشلر وزیرلیگی خارجی تیلنچی لر بو مملکت گه کوپ سانده کیله یاتگن لیگیدن تشویش بیلدیرگن.

بووزیرلیک نینگ سرپرستی مجتبی پتنگ خارجی تیلنچی لردن بیر قطار لری نینگ قانونی حجتی بارلیگی نی هم معلوم قیلماقده.

او،بو سوالگرلربو ایش لری یانیده بوزغینچیلیک ایشلری گه قوللری بولیشی ممکن لیگی نی هم تیل گه آلیب بومساله نی تشقی ایشلروزیرلیگی بیلن اورته قوییشی نی تاکیدله دی.

کابلده تیلنچی لیک قیله یاتگن خارجی تیلنچیلر نینگ اکثریتی پاکستان وطنداشی بولگن، اما باشقه بیرقنچه مملکت لردن هم بار دیب ایتیله دی.

پاکستانلیک لراوز مملکت لریده اهالی یاردم بیرمه گنی سبب بو مملکت اولرگه غریب چیلیک قیله دیگن مکانگه ایلنگنی نی ایته دیلر.

اولرافغانستانگه کیلیش لری بیلن تیلنچی لیک قیله یاتگن افغان تیلنچیلری نینگ درآمدی هم آز بولگن.

افغانستان تشقی ایشلر وزیرلیگی تیلنچی لیک قیلیش اوچون افغانستانگه کیلگن خارجی لر سانی وقیسی مملکت دن بولگنی باره سیده معلومات قولگه یوق لیگی نی ایته دی.

تشقی ایشلروزیرلیگی نینگ سوزچیسی جانان موسی زی باشقه تیگیشلی وزیرلیک لربیلن بو مساله نی اورته گه قوییشی نی ایتدی.

کابل شهری نینگ هر بیرجاده سیده کوپلب تیلنچی لرنی اوچره تیش ممکن، بولربیر خارجی لرایمس ، بلکی کوپچیلیگی افغان لربولگن. بوسوالگرنینگ بیر قطارلری کیکسه لر بولسه، باشقه بیر قطارلری نی وایه گه ییتمه گن یاشلرتشکیل بیره دی.

ایریم کابل لیک لرپاکستانلیک تیلنچی لرنی ایرته لب نقلیه واسطه کیلتیریب توشیریب وآقشام بولیشی بیلن ینه هم قیته آلیب کیتیشی نی معلوم قیله دیلر.

تیلنچی لرلردن بیر قطار لری کیچیک باله لرنی قویاش وتوپراق تگیده قره مسدن یاتقیزیب آدم لردن یاردم طلب قیله دیلروباشقه بیرقنچه لری هم بدن لری یره لنگن نقطه نی آچیب قوییب آدم لرنینگ یاردم قیلیش اوچون اوزتمان لریگه جلب قیلیش اوچون حرکت قیله یاتگن لری کوزه تیله دی.

سوال گرلیک قیله دیگن لرنینگ بیرقسمی اوزاق ییل لر بوایش بیلن شغلله نیب کون کیچیرسه لر، باشقه بیر قنچه لری هم ایش سیزلیک وجسمانی جهت دن چیکلنگن لری سبب بوایش گه مجبورقالیب یوزکیلتیرگن لرینی تیل گه آلماقده لر.

هرچند افغانستان دولتی کابلده گی تیلنچی لرنینگ بازاردن ییغیش اوچون ایریم برنامه لر یولگه قویگنی نی ایتیب کیلگن بیراق حاضرگچه تیلنچی لرهلی هم بازارلرده موجود بولیب اوز ایشلری بیلن شغللنه دیلر.