یانیلغی ماده نرخی کوتاریلگنی گه سبب نیمه؟

یقینده نفت نرخی کوتریلگنی ایسه کابلده گی هیداوچی لرنینگ شکایت لری بیلن بیرگه بولیب کیلماقده. یانیلغی ماده نرخی کوتاریلگنیدن بیر هفته اوتماقده. بونگه تورلی مساله لرسبب قیلیب کورسه تیلماقده.

بونینگ سبب لریدن بیری هم بولسه یانیلغی ماده نرخی دنیا بازارلریده کوتاریلگنی افغانستانگه تاثیرتشله گن دیب ایتیله دی. بوندن تشقری افغانستان تجارت وزیرلیگی دولت نینگ بیر قطار اداره لری نفت آلیب کیله دیگن شرکت لرنینگ یانیلغی ماده تشه یدیگن نقیله واسطه لریدن پول آلیش لری سبب دیب خبر بیره دی.

شونینگ دیک تجارت وزیرلیگی نرخ نینگ ارزانلشتیریش اوچون سعی وحرکت قیله یاتگنی نی ایته دی.

بوندن تشقری بیرقطار یانیلغی ماده ساته دیگن لر، خارجدن کوپ مقدارده ناخالص نفت آلیب کیله دیگن غضنفرگروپ شرکتی نینگ قیته ایشلب چیقره دیگن کارخانه سی نینگ فعالیتی بیرهفته آلدین دولت تاماندن توخته تیلگنی هم نفت نینگ نرخی آشیشیگه سبب دیب ایته دیلر.

سونگی ییللرده مملکت نینگ ییریک شهرلریده استقامت قیله دیگن اهالی اقتصاد لری کوتاریلیب هربیر عایله نقلیه واسطه خذمت گه آلیش لری ویوللراسفالتلنگنی سبب نقلیه واسطه ایسه افغانستان خلقی نینگ حیاتی گه کته حصه قوشماقده. کابل نینگ ایریم جاده لریده آدم لرسانی دن هم کوپراق بولگنی بومساله نی اثباتلب بیره دی. نقلیه واسطه آرقه لی عملگه آشه دیگن برچه ایشلرهم یانیلغی ماده کویدریش بیلن ممکن. شوجهت یانیلغی ماده گه بولگن احیتاج کون سه ین آشیب بارماقده.

کابل ده گی تکسی هیداوچیلری گه کوره آلدین گه قره گنده تیل نرخی اون فایز قیمت لشگن شوسبب تاپه دیگن درآمد لری آزیگن وباشقه ایش یوق لیگدن مجبور قالیب شوکسب بیلن شغل لنه دیلر.

تکسی هیداوچی لریدن ینه بیری نورمحمد نرخ نینگ ارزانلشتیریش اوچون دولت ویانیلغی ماده سوداگرلری اعتبار قره تیشلری نی طلب قیله دی.

"شهرده تکسی هیده یمن، اصلا بیرنرسه قالمه یدی، ایلگری بیرلیتر تیل 58افغانی ایدی، 65افغانی گه چیققن اوشه وقت بیرکونده 250 افغانی قالسه هلی 150افغانی دن آشه قالمه یدی، دولت وتجارلردن ایسته یمیز نرخی نینگ پس گه توشیشی اوچون اعتبار قره تسه لر".

یانیلغی ماده آلیب کیله دیگن سوداگرلردن شیرمحمد تیل نرخی دنیا بازارلریده کوتاریلگنی ایتیب وشاه یوللرده گی امنیتی قیین چیلیک لرهم بونگه سبب دیب معلوم قیله دی.

"یانیلغی ماده نرخی دنیا بازاریده کوتاریلگن، آلدین بیر بوشکه یانیلغی ماده دنیا بازارلریده 108 دالرایدی، هلی 123 دن 128دالرگچه کوتاریلگن. یوق غضنفرگروپ شرکتی نینگ فعالیتی توخته تیلگنی یانیلغی ماده نرخی گه تاثیر قویمه یدی. بو ساحه ده شغلنه دیگن باشقه شرکت لرکوپ،ایراندن وتورکمنستاندن هم کیله دی. امنیت هم یخشی ایمس، تجارلر یانیلغی ماده آلیب کیلمه یدی لرانه شو لر،نرخ نینگ کوتاریلیشیگه سبب بولگن".

اوز اسمی و تانگ تیلی گه قوییلگن اسم نینگ ایتیشی نی ایسته مه گن تجارلردن بیری نرخ نینگ کوتاریلیشیگه اساسی سبب خارجی مملکت لردن کوپ مقدارده یانیلغی ماده آلیب کیله دیگن غضنفر گروپ شرکتی نینگ فعالیتی منع ایتیلگنی دیب ایته دی.

"تیل نینگ نرخی خصوصیده سیزنیچه کوندن بیری جریانده سیز دولت تاماندن غضنفر شرکتی نینگ قیته ایشلب چیقه دیگن نفت نینگ کارخانه ایشی توخته تیلدی شو سبب نرخ کوتاریلدی، نرخ لر هر بیر تونده 100دالرکوتریلگن، بو کارخانه باغلندی. مذکورشرکت ناخالص نفت نی خارج دن آلیب کیلیب قیته ایشلب چیقه ریب کیین شرکت لرگه بیرردی، اگر شو وضعیت دوام ایته بیرسه نرخ بوندن هم یوقاری بولیشی ممکن".

افغانستان اوچون کیره ک بوله دیگن یانیلغی ماده عمومن خارجدن آلیب کیلینه دی، شو سبب خارجدن آلیب کیلینگن یانیلغی ماده مقداری آزکیلگن تقدیرده یانیلغی ماده نرخی گه هم اوزگریب کیته دی.

افغانستان تجارت وزیرلیگی نرخ نینگ کوتاریلیشی نی تصدیقلب بونگه مالیه وزیرلیگی تولاونی آشیرگنی، سالنگ یولی نینگ قوریلیش ایشی اوچون هفته جریانیده نیچه کون بو یول یاپیلیشی،عامه منفعت لر وزیرلیگی و استندرد ونورم اداره سی یانیلغی ماده کیلتیره دیگن تجارلرنینگ نقلیه واسطه لریدن پول آله یاتگنی نی سبب دیب ایته دی.

شونینگ دیک بو وزیرلیک سوزچیسی وحیدالله غازی خیل جنابلری یانیلغی ماده کوتاریب کیتیشی نینگ آلدینی آلیش اوچون سعی وحرکت قیلینه یاتگن لیگی نی ایته دی:"یانیلغی ماده نرخی آشگنی اوچون تجارت وزیرلیگی تجارلرنی چقیریب بو خصوصده صحبت قیلگن ، شونگه قوشیمچه قنده ی قیلیب نرخ نی پس گه توشیریش اوچون تیگیشلی اداره لربیلن هم صحبت اوتکزگن"

دولت تیزیمیده بازار ایرکین لیگی سبب کوپگینه ایش لر خصوصی لشگن، شونگه قره مسدن دولت نینگ یانیلغی ماده کیلتیره دیگن اداره سی هم بو خصوصده فعالیت قیله دی، بیراق دولت بازارگه عرضه قیله دیگن یانیلغی ماده مقداری ایسه فقط 2فایزبولگن.

حاضرگی کونده افغانستانده نفت آلیب کیله دیگن شرکت لرسانی 30 دن آرتیق بولگن.

رسمی معلومات لرگه کوره افغانستان نینگ هرییلی 3میلیون تن دن کوپراق یانیلغی ماده گه احتیاجی بولگن.