اولوسی جرگه نینگ یازگی تعطیلاتی دن کیین ایلک جلسه سی

بوگون اولوسی جرگه جلسه سیده وکیللر تمانیدن بیرقطار تکلیف وتنقید لردن باشقه بومملکتده امنیت یمانله شیب باره تگنی وشونینگ دیک سیلاولر اوچون چیپته ترقته دیگن مرکزلرسانی آزلیگی محاکمه ایتیلدی.

ملی کینگاش حکومت تاماندن امنیت مساله سیگه جدی اعتبارقره تیلیشی نی طلب قیلیب همده تیزآره ده سیلاو لرمستقل کمیسیونی مسووللری هم پارلمانگه چیقیریلیشی باره سیده قرارآلدی.

45تعطیلات دن کیین بوگون ملت وکیللری اوز ایشلری نی پارلمانده قیته باشله دیلر.

سوزلشگن وکیللرنینگ کوپراق شکایت لری هم، سیلاولراوچون آچیلگن چیپته ترقته دیگن مرکزلرسانی آزبولگن لیگی باره سیده ایدی.

شونینگ دیک چیپته ترقته دیگن مرکزلرآزلیگی دن باشقه آچیلیگن محللر اوزاق لیگی سبب اهالی باریب چیپته قولگه کیلتیره آلمسلیگی هم تیل آلیندی.

ایریم وکیللر، سونگی وقت لرده وکیللردن بعضی لری وشخصیت لر کیلگوسی ریاست جمهورلیک سیلاوی آرتده قالدیریلیشی باره سیده بیلدیریله یاتگن مناسبت لرنی تنقیدلب چیقدیلر. بوخصوصده ملت وکیللریدن سرور عثمانی

"ایکینچی مساله سیلاولرباره سیده،بعضی شخصیت لر وحلقه لر تمانیدن قدرت لرینی مستحکمله نیتیرر مقصدی اوچون 2018ییلگچه آرتده قالدیریلیش خصوصیده گپ لر ایشتیله دی، مین بیلمه یمن بولرنی دموکراسی گه اعتقادلری بارمی؟خلق اراده سیده اعتقادلری بارمی وبو اساسی قانون گه حرمت قیلیش نی کورسته دیمی؟ بوفکرلراساسی قانون وبرچه مساله لرگه قرشی، بو فکرلرحاکمیت تاماندن یولگه تشلنگن ریجه بو تنقید لب قاره له یمیز" دییدی عثمانی جنابرلی

شونینگ دیک وکیللردن ایریم لری تمانیدن بیر قطاردولت مسوول لری اوز رسمی ایش لریگه قره مسدن یقینده سیلاولراوچون یولگه قوییلیب کیله یاتگن ییغین لروتشکیللنه یاتگن اتفاق لرگه بند بولیب اداره لری یاپیلگنی تنقیدلندی.

ولایت لرده امنیت بوزیلیب باره یاتگن لیگی بوگونگی جلسه نینگ مهم موضوع لریدن ینه بیری ایدی.

پارلمان نینگ بوگونگی ییغینیده انیق آجندا بولمسه هم ییغین نهایه سیده سیلاولر اوچون چیپته بیره دیگن مرکزلرسانی، آشیشی اوچون کیلگوسی 4شنبه کونی سیلاولرمستقل کمیسونی مسوولریدن بیری پارلمان گه چقیریلیشی باره سیده قرارآلیندی.

میدان وردک ولایتی نینگ وکیللریدن بیری بو ولایتده امنیت نهایت یمانلش گنی نی ایتیب حکومت تاماندن بوباره ده جدی اعتبارقره تیلیشی نی سوره دی.

حتی بیر قطار وکیللریازگی رخصتی لریده امنیت یمانلشگنی سبب اوز ولایت لریگه سفر قیله آلمه گن لرینی هم ایته دیلر.شونینگ دیک اولر حکومت تماندن امنیت لری تامین له نیشی نی سوره دیلر.

بوندن بیر آی آلدین ایسه ملی کینگاش وسنا مجلسی نینگ ایکی وکیلی مملکت جنوبیده طالبان هجومی گه توتیلیب بیری نینگ نقلیه واسطه سی اوققه توتیلیب یره له نیشی گه سبب بولگن ایدی وینه بیری هم اوغیرله نیب حاضرهم قوراللی لری تمانیدن سقله نیب کیلماقده.