جمهوررییس لیک وولایت کینگشی نامزلرینی رویخط گه آلیش دستوری باشلندی

جمهوررئیس لیک سیلاوخصوصیده گی کیره کلی معلومات نی 29 نفر قولگه کیریتگن، بیراق نامزدلرنی رویخط گه آلیش دستوری نینگ بیرینچی کونیده هیچ بیرشخص رویخط گه آلیش مرکزیگه مراجعه قیلمه گنی ایتیلماقده.

جمهوررئیس لیک و ولایتی کینگاش سیلاولری اوچون اوزلرینی نامزد ایته دیگن شخصلر اسمینی رویخط آلیش دستوری نینگ بیرینچی کونی، بو ستور افغانستان بویلب باشلندی. ریاست جمهورلیککه اوزلرینی نامزد ایته دیگن شخصلر مستقل سیلاولرکمیسیو نی نینگ کابلده گی مرکزی گه مراجعه قیلیش لری و ولایت کینگاشی نامزدلری هم ولایت مرکزلریده گی سیلاولر مستقل کمیسیونی گه مراجعه قیلیش لری شرط.

افغانستان مستقل سیلاولر کمیسیونی نینگ سوزچیسی نور محمد نور حاضرگه قدرهم اوزلرینی نامزد ایتیش اوچون هیچ کیم مراجعه قیلمه گنینی ایتیب بوحقده شوندی دیدی:" 2009 نچی ییل جمهوررئیس لیک سیلاو اوچون 41 نامزد میز بار ایدی، شرایطلر اوزگرگن، تصدیق لنگن سیلاولر قانونیده شرطلر قیینلشگن، اوتگن سیلاولرده نامزد لر حامیلری اون مینگ کیشی ایدی، حاضر یوزمینگ کیشی اون برابر کوتاریلگن.بوندن تشقری سیلاولرمستقل کمیسیونی شرطلر خصوصیده معلومات ییتکزگن.برچه شرطلرنی انابتگه آلیب مراجعه قیلسین لر. ضمانت پولینی کمیسیونگه تاپشیرگن بولمه سه ، یاکی وظیفه سیدن استعفابیرگن بولمه سه کمیسیون شوندی شخص لر اسملرینی نامزد صفتیده روی خطگه آلمه یدی دیدی نور جنابلری.

سیلاولر مستقل کمیسیون مسووللریگه کوره، اوتگن بیرهفته ده جمهوررئیس لیک اوچون 29 نفر وولایتی کینگاشلر اوچون افغانستان بویلب 1126 نفر نامزد لیک شرطلری کیریتیلگن معلوماتی بسته لرنی قولگه کیریتگن.

افغانستان سیلاولر قانونی اساسیده افغانستان بولیب آته آنه سی افغان بولیشی شرط. همده محکمه تمانیدن هیچ قنده ی جرمگه محکوم بولمی، قیرق یاشینی تولدیرگن بولیشی قیدایتلگن. شوننیگدیک افغانستان نینگ ییگرمه ولایتیدن یوزمینگ کیشی حمایتی دن بهره مند بولیشی و بیر میلیون افغانی هم ضمانت قوییشی تاکیدلنگن. اوزلرینی نامزدایتگن شخصلر دولتی مقاملریدن استعفا قیلیشی هم قوییلگن شرط لردن باشقه بیری بولگن.

ولایتی کینگاش لرده اوز نامزد لیگینی ایلگری سوره دیگن شخص لر محکمه تمانیدن محکوم بولمی اون ایکینچی صنف نینگ بیتیرگن بولیشی اورغولنگن. عین حالده ایککی یوز دن آلتی یوز کیشی نینگ رای کارتلرینی کمیسیونگه تاپشیریشلری کیره کلیگی تاکیدلنگن. وولایت کینگشی اوچون نامزد ایته دیگن لرهم ییگرمه مینگ افغانی سیلاولر کمیسیونیده ضمانت قوییشلری حتمی.