افغانستان خارجدن بیرییلده قریب بیرمیلیارد دالرگه سمنت ساتیب آله دی

افغانستان صنعت وکان وزیرلیگی سمنت ایشلب چیقره دیگن اوچ فابریکه نی ایجاد ایتیش مقصدیده بوگون خصوصی سکتورلرگه کیم آچدی داوطلب لیک که قویدی.

بو وزیرلیک مملکت ده گی ایشلب چیقره دیگن سمنت فابریکه سی طلب لرگه جواب ایتمسلیگی اوچون افغانستان ییلیده قریب بیرمیلیاردالرلیک سمنت ساتیب آلیشگه مجبوربولگننی معلوم قیلگن.

سمنت ایشلب چیقره دیگن فابریکه لرهرات، بغلان وپروان ولایت لریده بولیب، بولر قوریلیشی بیلن افغانستان اوز سمنت احتیاجی برطرف ایتیشی معلوم قیلینه دی.

سونگی اون ییلده قیته قوریش ایشلری کوپراق عملگه آشیب باره یاتگنی سبب بومملکتده سمنت گه بولگه احتیاج هم کونمه - کون آشیب بارماقده.

شو سبب بیر ییلده افغانستان نینگ 6میلیوندن 7میلیون تن گچه سمنت گه احتیاجی بارلیگی ایتیله دی.

افغانستان کانلروزیری وحیدالله شهرانی افغانستانده سمنت ایشلب چیقاریش اوچون صفتلی خام اشیا موجودایکن لیگی نی ایتیب وبوفایده له نیلگن تقدیرده افغانستان اقتصادی کوتریلیب وضرورت لری هم برطرف ایتیلیشی نی تیل گه آلدی.

شونینگ دیک شهرانی جنابلری کابلده بوخصوصده یولگه قویگن مطبوعات انجمنیده خارجی وافغان تجارلریدن اوچته سمنت ایشلب چیقره دیگن ینگی سمنت فابریکه سی نینگ ایجاد ایتیلیشی اوچون اوز پروپوزل لری نینگ تاپشیریش لرینی سوره دی.

"بوگون 23سپتمبردن 5نوامبرگچه اوز پروپوزللرینگیزنی تاپشیرینگ.

پروپوزل بیرگن لر، حجت لری تیکشیریلیب ونهایی بولیشی ایسه قریب بیش آی وقت نی آله دی، تخنیکی، مالی واقتصادی معیارلرگه برابرکیشی لر سمنت ایشلب چیقره دیگن ینگی فابریکه نی ایجاد ایتیش اوچون بنا نینگ ایشینی کیلیب باشلش لری سوره له دی. بو فابریکه لرایسکی فابریکه لر ایمس بلکی ینگی فابریکه ایجادایتیله دی".

شونینگ دیک، افغانستان کانلر وزیرلیگی گه کوره کونیده 10000تن سمنت بومملکت اوچون کیره ک بولیب، هرییلده قریب بیر میلیارد دالرافغانستان سمنت ساتیب آلیشی اوچون تشقریگه چیقه دی.

کیم آچدی یا داوطلب لیککه قوییلگن سمنت ایشلب چیقاره دیگن بواوچته فابریکه پروان ولایتی نینگ جبل سراج تومنی، بغلان لایتی نینگ پلخمری شهریده وهرات ولایتیده قوریلیشی کوتیله دی.

حاضرگی کونده افغانستان ده سمنت ایشلب چیقره دیگن فابریکه بغلان ولایتیده جایلشگن، بو فابریکه 24ساعتده قریب بیر مینگ تن سمنت ایشلب چیقره یاتگنی ایتیله دی.

بوانجمنده افغان تجارلری دن تشقری اشتراک ایتگن بیرقطار مملکت لر تجارلری هم امنیتی معما گه قره مسدن بو ساحه ده سرمایه یاتقیزیش گه قیزیقه یاتگن لرینی ایتماقده لر.

"مینینگ فکریمچه حاضرگی شرایطده سمنت کوپ مقدارده خارجدن آلیب کیلینه دیگن اشیالردن بیری حسابلنه دی. بو ییرده تورلی ساحه ده سرمایه یاتقیزیش اوچون شرایط مهیا انه شو قولیلیک سبب بونگه اعتبارقره تیلگن". دییدی خارجی تجارلردن بیری

افغانستان کانلر وزیری گه کوره هربیر ایجاد ایتیله دیگن فابریکه لربیرییلده بیر میلیون تن سمنت ایشلب چیقریش امکانیتی گه ایگه بولیشی کیره ک.

رسمی معلومات لرگه کوره هربیرفابریکه ایجاد ایتیلیب فعالیت گه باشله شی 250 میلیون دالرخرجت طلب قیله دی.

بوفابریکه لرقوریلیشی مملکت اقتصادی نی کوتاریشی یانیده کوپلب آدم لرگه هم ایش زمینه سی یره ته یاتگنی تاکیدلنه دی.

کابل ده میمنه گه سمنت ساتیب آلیب جونته یاتگن محمد حسن حاضربازارده افغانستان سمنتی تاپیلگن تقدیرده شوندن باشقه سمنتی نی آلیب ساتمسلیگی نی تیل گه آله دی.