ملي كينگش، يير غاصبلريني جزالنتيروچي قانونني تصديقله دي

افغانستان ملي كينگش بوگون زورده باسيب آلينگن دولت ييرلري ني قيته قولگه كيريتيب، عامللري جزالنيشي ممكنليگي گه اساسلنگن قانون ني تصديقله دي.

مجلس اعضالري، اوچ دهه ايچيده افغانستانده دولت رسميلري تمانيدن اته ي لب ايكي ميليون جريب دن آرتيق يير باسيب آلينگني ني معلوم قيلگن.

اما مجلس بير تعداد اعضالري بو قانون نينگ عملده جاري قيلينيشي امكان سيز ديه تاكيدله گنلر.

مزارشريف دن حيات شيبان خبر قيله دي.

افغانستانده ايكي ميليون جريب دن آرتيق زوردن باسيب آلينگن يير تيز آره ده قيته ريليب، عامللري جزالنيشي ممكن.

افغانستان ملي كينگش اعضالري بوگونگي تصديقله گن قانونده ييرلرني غصب ايتگن لر جريمه پول توللشدن تشقري، قماققه هم حكم قيلينيشي ممكنليگي ني كيريتگن.

ملي كينگش اعضاسي همده غصب ايتيلگن دولت ونا دولت ييرلر مسله سيني تيكشيرووچي مخصوص كميسيون رييسي زلمي مجددي، قانون جاري قيلينيشي بيلن عدالت تامينلنيشي ممكن دييدي:"بو جنايت گه قول اورگن شخصلر، ييربهاسي و جريمه پول ني دولت گه تاپشيريشي كيره ك. اولر گه بير ييل دن بيش ييلگچه قماق جزاسي تعيينلنگن".

مذكور قانون جمهور رييس تمانيدن تصديقلنگندن سونگ، عملده جاري قيلينيشي ممكن، اما مجلس اعضالريدن بيرقطاري قانون نينگ عملده تطيبق ايتيليشي ني شبهه بيلن قره شماقده.

مجلس اعضالريدن بيري ابراهيم ملك زاده بي بي سي ايتيشيچه، حكومت اكثريتي دولت رسميلريدن تشكيل تاپگن زوره وانلرني جزالشگه قادر ايمس:"افغانستانده گي ييرلر اهالي تمانيدن ايمس، بلكه بوگون حاكميتده بولگن شخصلر تمانيدن غصب ايتيلگن. حاكميتده بولگن زوره وان شخصلر ني هيچ كيم قورال سيزلنتيريب، ييريني قيته ريب آليشگه قادر بوله آلمه يدي. افغانستان ده زوره وانلر آلديده گي پول ني قيته ريب آلاوچي بيرار قانون بارمي، كابل بانك نينگ 910 ميليون دالريني قيته ريب آلالمه گن، دولت ييرلريني قيته ريب آلاله ديمي. بو امكان سيز"!

اوشبو مسله ني تيكشريشگه وظيفه دار ايتيلگن مخصوص كميسيون، كيله سي هفته ييرلر ني غصب ايتگن شخصلرنينگ اسملريني فاش ايتيشي كوتيله دي.

بو كمسيون گه كوره، ييرلرني زوردن باسيب آلگنلر ساني كميده 15 مينگ نفر بوليب، اولرنينگ ايچيده بيرتعداد وزيرلر، والي لر، شهردارلر، ملي كينگش اعضالري و محلي قوماندانلر هم موجود.

اوچ دهه دن بيري اهالي و دولت مالكيتلري ني غصب ايتيش مسله سي افغانستان بويلب بير كته معما گه ايلنگن.

مملكت نينگ اكثر منطقه لريده حتي دم آليش جايلري و دولت بنالري محلي و زوره وان شخصلر و قوماندانلر تمانيدن غصب ايتيلگن.

ييرلرني باسيب آلاوچيلر نفوذي آشيب باره ياتگني و دولت توزوميده كينگ مقياسده اداري فساد موجودليگي افغانستانده بو وضعيت نينگ ايجاد ايتيليشيگه سبب بولگني ايتيلماقده.

افغانستان ده دولت حاكميتي بير دهه دن آشيب باره ياتگني گه قره مه ي، موجود تيزم عامللرني تنيشتيريب جزالشگه اونچه هم قادر بوله آلمه گن.