مركزي آسيا نيگه امريكا افغانستاندن چيقيب كيتيشيدن خواطرده؟

"طالبان" ناملي بيستسيل لري نينگ مولفي، پاكستانليك يازووچي احمد رشيدنينگ يازيشيچه، افغانستاندن امريكا قشونلريني آليب چيقيشي سنه سي يقينلشرايكن، دنيا نظريدن چيتده قالگن مركزي آسيا اسلامي جنگري ليك نينگ ينگي تختيده گي يوز توتماقده. احمد رشيد بوحقده بي بي سي اوچون يازگن مقاله سيده فكر يوريتگن.

مركزي آسيانينگ بيشته مملكتي كيلگوسي ييل افغانستاندن امريكا قشونلري نينگ آليب چيقيليشي عاقبتلريدن چوقور خواطرده.

امريكاده گي 2001 ييل 11 سپتامبرهجوملريدن اول اوزبيكستان اسلامي حركتي و باشقه القاعده گه علاقه دار گروه لر هجوملريگه اوچره گن بومنطقه افغانستان وپاكستاندن چيگره آشيب اوتيشي ممكن بولگن ايكستريميست لرنينگ ينه ده كوچيشيدن قورقه ديلر.

خبرلرگه كوره، مركزي آسيا وافغانستان چيگره سيده ينگي قرار لريني اورنه تيشگه اورينماقده.

بيرلشگن ملتلرتشكليلاتي باش اسمبيله سيده 27 سپتامبرده قيلگن چيقيشلريده اوزبيكستان تشقي ايشلر وزيري عبدالعزيز كمال واونينگ قزاق همكسبي ايرلن ادريس 2014 ييلدن سونگ افغانستاندن تيروريزم، اكستريميزم وگياه وند ماده لرسوداسي كبي جدي منطقوي وجهاني تهديدلر اوچ آليشدن آگاه لنتيره ديلر.

"سابق خوجه يين"

ايكله وزير هم غرب ني افغان ماجراسيگه سياسي ايچيميني تاپمه ي توريب كيله سي ييل افغانستاندن چيقيب كيتيشگه شي لنه ياتگن ليكده عيبله ديلر.

بيشته مملكت – اوزبيكستان، تاجيكستان، قزاقستان، قيرغيزستان تركمنستان- امريكاليكلر ناتو 2014 ييل آرتيدن مركزي آسياده گي خوفسيزليكني تامينلشگه ياردم بيريشگه ايشانمه يديلر، چونكه اولرنينگ فكريده، امريكا و ناتو افغانستانده واونينگ اطرافيده تينچليك ني اورنه تيشگه قادربولمه ديلر.

اولرنينگ فكريده، امريكا و كابل حكومتي اولرني مينسيمه يدي.

عين دمده، مركزي آسياده گي دولتلراوز ارا دهنكي جنگريلرني آليب باريب، 2014 ييلدن سونگ منطقه ني قنده ي مدافعه قيليش باره سيده بيرانته يكدل سياسي دستورگه كيليشيب آلمه گنلر.

بيرينچي اكتوبرده تاجيكستان پارلماني مملكتده گي روسيه قرارلري وقشونلري حاضرليگيني ينه 30 ييلگه چوزيش بوييچه مسكو بيلن كيليشيلگن بيتيميني تصديقله دي.

Image caption افغانستان شماليده هجوملرساني آشماقده.

افغان سوداسي

تهديد قرشي سيده اينگ ضعيف مملكتلر- تاجيكلستان، تركمنستان. اولربيرگه ليكده شمالي افغانستان بيلن 1،900 كيلومترليك چيگره ايگه لر.

تاجيكستان شونداق هم منطقه ده گي اينگ ضعيف مملكت. اونينگ اردوسي يخشي تيارگرليكدن اوتمه گن، اقتصاد ايسه چوقورانقراض ايچيده. اونينگ پاره خورليككه باتگن دولت اداره لري افغانستاندن كيلووچي افيون سوداسيگه اره لشگن.

بيرنيچه ييللركه، اوزبیکستان اسلامی حرکتی و باشقه گروه لر افغانستان شماليده گي قندوز شهري وچيگره ده گي امام صاحب تومنيدن قرارگاه اورنه تيشگه اورينيب كيليشماقده.

بو حدودده اوزبیکستان اسلامی حرکتی امريكا وآلمان قشونلري بيلن بيرنيچه بار جنگ قيلگن. بيراق، بوقشونلر حاضرده حدودني ترك ايتيب، نظارت ني افغان حربيسي قوليگه تاپشيرگنلر.

وهابي ليك

منطقه دن آلينه ياتگن آخرگي خبرلرگه كوره، افغانستان شمالي- غربيده گي بدخشان ولايتيدن اوندنده جدي راق تهديد سيزيلماقده.

بدخشانده گي بيرنيچه تومنلردن 500 نفرچه جنگريلرافغان عسكرلريني سيقيب چيقرگنلر و چيگره ده گي ستراتيژيك اشكاشم شهري اوستيدن نظارتني قولگه آليشگه اورينه يپتيلر.

اشكاشم ني تاجيكستاندن فقط كتته بولمه گن پنج درياسي اجره تيب توره دي. قيشده موزله يديگن بودريادن تاجيكستان گه اوتيش ينه ده آسانلشه دي.

اوزبیکستان اسلامی حرکتی نينگ اساسي استحكامي بدخشان مركزيده گي وردوج تومنيدير. او ييرده محلي اهالي مجبورآ اسلام نينگ قتيق قول آقيمي بولميش وهابي ليككه كيريتيلماقده.

بدخشان نينگ پامير وهندي كش تاغلريده گي جغرافيايي جايلشووي جنگريلرگه جوده قول كيله دي.

اولر تاجيكستان جنوبي، پاكستان شمالي – غربده گي چيگره وافغانستان شرقيگه آسانگينه قول اوزه تيش ممكن بوله ديگن ييريك حدودني ايگللب آليش ايسته گيده دير.

حدودنينگ شمالي – شرقيده ايسه وخان دهليزي وچين بيلن چيگره اوته دي. بو ييرده اوزبیکستان اسلامی حرکتی محلي اويغور وچين ده گي مسلمان اهالي آره سيدن اوزسفلريني ينه ده بايتيشيني ريجه لنگن.

بوجايلرگه افغان قشونلري نينگ كيريشي قيين، چونكه اونده ثمره لي هوا كوچلري يوق.

پاكستان جنگريلري اوچون اوته مهم تامينات منبعي بوليب قالماقده- اوزبیکستان اسلامی حرکتی ني پاكستانده گي جنگري گروه لر قوللب – قوتله يدي. اوزبیکستان اسلامی حرکتی، اوز نوبتيده، گياه لي ماده لرسوداسيدن آله ديگن مبلغي دن پاكستانليك همكارلري خذمتيگه پول توله يدي.

Image caption غرب قشونلري نظارت ني افغان عسكرلريگه قالديريشگن

القاعده نظارتي

پاكستانده جايلشگن جنگريلر تورلي گروه لرگه منصوبلر وهر بيري مركزي آسيانينگ كيله جگي بيلن قيزيقه دي.

اوزبيكستان اسلامي حركتي، پاكستان طالبان، افغانستان طالباني، پنجاب گروهي، لشكر تاييبه، اسلامي جهاد اتفاقي كبي گروه لر توركيلر، اروپاليك مسلمانلر ومركزي آسياليكلرني اوزصفلريگه يول له يديلر. بوگروه لرنينگ برچه سيني بيواسطه القاعده باشقره دي.

ستراتيژيك خوف شونده كه، جنگريلركيلگوسي ييلگچه افغانستان شمالي – شرقيده گي بوتون بير باشلي دهليز كنر، نورستان ولايتلريني قولگه آليش وبوييردن كابل حكومتيگه قرشي عملياتلر اوچون ييريك قرارگاه اورنه تيش ايستگيده لر.

اوزبیکستان اسلامی حرکتی اوزي نينگ جذابدار رهبري جمعه نمنگاني قولي آستيده 11 سپتامبردن اول اوچته مركزي آسيا دولتيده هجوملرني عملگه آشيردي، بيراق سونگره اورته گه چيكينيب طالبان والقاعده بيلن تيل بيريكتيردي.

نمنگاني 2001 ييل امريكا اشغاليگه قرشي كوره شده هلاك بولرايكن، اوزبیکستان اسلامی حرکتی قالديقلري پاكستان نينگ قبيله حدودلريگه چيكيندي وقيته شكللندي.

اوزبيك حكومتي 2005 ييلده انديجان وفرغانه واديسيده 1،000 دن آشيق آدمني قيريب تشلشي آرتيدن اوزبيكستان اسلامي حركتي ينه ده كوپراق ينگي جنگچيلرني يوللشگه موفق بولدي.

اوندن بيري اوزبیکستان اسلامی حرکتی جنگچيلري پاكستان طالباني والقاعده بيلن بيرگه ليكده پاكستان، افغانستان وامريكا حربيلريگه قرشي جنگ قيليب كيلماقده لر.

نفت وگاز

اوزبیکستان اسلامی حرکتی جنگچيلري نينگ ايتنيك كيليب چيقيشي تورلي – تومن اولرآره سيده مركزي آسياليكلردن تشقري اويغورلر، پاكستانليكلر، چيچينلر و باشقه قزاقلر بار.

بدخشانده گي جنگچيلرآره سيده بيرينچي مرته تركمن وقزاق جنگچيلري بارليگي باره سيده خبرلرآلينگن. بوايكي ايتنيك گروه عادتده جنگري ليكدن ييراق بوليب كيلگن.

نفت وگاز مول ايكنيگه قره مه ي، مركزي آسيا جهانده گي اينگ نظردن چيتده قالگن حدودلردن بيري بوليب قاله ياتير. اونده گي مملكتلرايسه هرقنده ي كيلگين دينينگ نيتيدن شبهه قيله دي.

مركزي آسيا حكومتلري امريكاني ياقتيريشمه دي، روسيه گه ايشانمه دي، وتاثيري آشيب باره ياتگن چين دن قورقه ديلر.

ايندي اولرقورقه ديگن ينه بيرخوف- اسلامي جنگري ليك.

Бу мавзуда батафсилроқ