" انسان حقلرینی ایاغ آستی ایتگن شخصلر سیلاولرده اشتراک ایتیشی آلدی آلینسین"

مرکزی نیویورک ده جایلشگن انسان حقلریدن مدافعه ایتوچی تشکیلات بیراعلامیه صادرایتیب کیله جک جمهوررییسلیک سیلاولریده انسان حقلرینی ایاغ آستی قیلگن شخصلر اشتراک ایتیشی آلدی آلینیشی نی طلب قیلگن.

اوشبو تشکیلات بوندن آلدین هم نیچه بار اوروش جنایتیگه قولی بولگن شخصلرنی محکمه بولیشینی طلب قیلگن ایدی. عینی حالده مذکور تشکیلات انسان حقلرینی ایاغ آستی ایتگن شخص لر نامزد لر رویخط دن آلیب تشله نیشنی سوره گن.

انسان حقلریدن مدافعه ایتوچی تشکیلات مسوولی بردآدامس بوحقده شوندی دیگن:" اگر افغانستان دولتی اوتگن اون ییلده انسان حقلری خصوصیده اعتبار قره تگن بولسه ایدی، بوگون کیله جک ریاست جمهورلیک سیلاولریده نامزد ایتگن شخصلر نینگ صلاحیت لری آلینیب ویاهم قماقخانه ده بولرایدیلر."

ادمس جنابلری کیله جک سیلاولرده " انسان حقلرینی ایاغ استی ایتگن شخص لر " اشتراک ایته آلمسلیک لری اوچون خلق ارا یاردمچی مملکت لر افغانستان دولتی گه باسیم اوتکزیشی کیره ک لیگینی هم علیحیده تاکیدله گن.

اما حاضرگه قدرهم هیچ بیرشخص اوروش جنایتیگه عیبدار تانیلیب محکمه تمانیدن محکوم ایتیلمه گن. افغانستان سیلاولر قانونیده اوروش جنایتی یاده انسان حقلرینی ایاغ استی ایتگنیگه عیبله نیب محکمه تمانیدن محکوم ایتیلگن بولگن هربیر شخص سیلاولرده اشتراک ایتیشیگه حقی یوق لیگی قیدایتیلگن.

یکشنبه کونی میزان آی نینگ 14 – سی کیله جک ریاست جمهورلیک وولایتی کینگشی سیلاولری اوچون نامزدلرنی رویخط گه آلیش دستوری نهایه تاپدی.

کیله جک جمهوررییسلیک سیلاولری اوچون بیر عیال داخل 27 کیشی اوز اسملرینی رویخط دن اوتکزگن.

نامزدلرنینگ نهای رویخطی احتمالی شکایت لری تیکشریلگنیدن سونگ عقرب آی نینگ 25- سیده اعلان ایتیلیشی ممکن.