انسان حقلري بوييچه تشكيلاتلر امريكانينگ اوچووچيسي سيز هجوملريني قاره له گن

امريكا حربي مصلحتچيلري تمانيدن اوتكزيلگن تدقيقاتده، افغانستانده امريكا اوچووچي سيز اوچقاقلري تمانيدن اويوشتيريلگن هجوملر، بير ييل ايجچيده اوزاق مدتلي توقنه شوولرگه تقاسله گنده، عادي اهالي گه ييتگن تلفاتلر اون برابر ايكني ني كورسته دي.

امريكا اردوسي تمانيدن كوريب چيقيلگن ينگي تدقيقاتده، امريكا رسميلري نينگ ادعا لريگه قرشي روبات اوچاقلري باشقه اوچاقلرگه قره گنده مقصد ني يخشي نشانگه آلگني ايتيلگن.

عين انسان حقلريني حمايه ايتووچي خلق ارا تشكيلاتلر، امريكا نينگ اوچووچيسي سيز اوچاقلري پاكستان و يمن ده اويوشتيرگن هجوملريني كيسكين قاره له گن .

امريكا دينگيز كوچلري نينگ تحليل و تجزيه مركزيده گي محققلريدن بيري لري لويس، امريكا اردوسي بيلن يقين علاقه ده بولگن تحقيقات اوتكزشوو بير گروه، افغانستانده 2010 ييلدن 2011 ييلگه قدر هوا دن اويوشتيريلگن هجوملر تدقيقات دن اوتكزيليب، اونده تينچ اهاليگه تلفات ييتكزيلگني قيد ايتيلگني ني ايتگن. او، اوزاق دن كنترول ايتيله ديگن راكت لرگه قره گنده، هوا دن اويوشتيريلگن هجوملر اون برابر افغانلرنينگ اوليميگه ضامن بولگني ني ايتگن.

امريكا اردوسي قوشمه كوچلر مصلحتچيسي لويس گه كوره، اردو تمانيدن افغانستان ده عادي اهالي تلفاتي باره سيده بوندن آلدين هم آلتي تدقيقات اوتكزيلگن.

او افغانستانده اون ايكي ييل ايچيده عملگه آشيريلگن هوا هجوملري ني اوته شدتلي ايكني ني ايتيب، جنرال ديويد پتريوس 2010 ييلدن 2011 ييلگه قدر هوا هجوملري ميزاني ني كميتيرگن اما استنلي مك كريستال دوريده، بو هجوملر شدتلنتيريليب، افغانلرنينگ غضبيني آشيريشگه سبب بولگني ني ايتگن.

افغانستانده هوايي هجوملري ميزاني جنرال پتيريوس نينگ ماموريتي ده حربي كوچلر ساني آشيريلگن دن سونگ، آزيتيريلگن. اما افغانستان هنوز هم امريكا نينگ اوچووچي سيز اوچاقلري نينگ هجوم ميداني گه ايله نيب قالماقده. 2012 ييل دسامبر آيي نينگ 6 سيدن بيري امريكا اوچووچي سيز اوچاقلري تمانيدن 447 هجوم افغانستانده عملگه آشيريلگن.

انسان حقلريني حمايه ايتووچي خلق ارا تشكيلاتلر امريكانينگ اوچووچيسي سيز اوچقوقلري هجوميده تينچ اهاليگه تلفات ييته ياتگني باره سيده تشويش بيلديريب، اوني كيسكين قاره لشگن.

سه شنه كوني خلق ارا عفو تشكيلاتي وانسان حقلري اوز گزارشلريده، پاكستان و يمن ده گي تيروريستلرني نابود ايتيش اوچون اوتكزيله ياتگن هوا هجوملري، انسان حقلري قاعده قانونلري نقطء نظريدن تيكشيريلگن.

خلق ارا عفو تشكيلاتي پاكستانده امريكا تمانيدن هوا دن اويوشتيريلگن هجوملر توغريسيده نشر ايتيلگن گزارشده، 2012 ييل ايچيده پاكستان نينگ شمالي وزيرستانيده 45 مرتبه هوا دن هجوم اويوشتيريلگني ني قيد ايتيلگن. بو تشكيلات مذكور هجوملرنينگ ايكيته سي نتيجه سي ني تشويشلنرلي ديگن.

بيريني حالي 2012 ييل نينگ اوكتوبر آييده اويوشتيريليب، بير 68 يشرپاكستانليك عيال اوز ايكينزاريده ايشلب تورگن چاغده، امريكا نينگ اوچووچي سي بولمه گن اوچقوچي هجوميده حياتي ني قولدن بيرگن. ايكنيچي حالي اوشه كون نينگ اوزيده روي بيريب، 18 پاكستان ليك ايشچي افغانستان چيگره سي يقينيده آوقتلنه ياتگن بير پيتده نشانگه آلينيب، اولديريلگن.

خلق ارا عفو تشكيلاتي هجوم قيلينگن محل ده گي گواه لربيلن صحبت اوتكزيب گزارش تيارله گن. محل طالبان عصيانچيلري نينگ ييغيليش مركزلري ايكني گه قره مه ي، صحبت اوتكزگن شخصلر ، قربان بولگنلر طالبان اعضالري بولمه گني ني ايتيشگن. بو تشكيلات سوزچيلريدن بيري قتللراوچون هيچ قنده ي قانيقرلي دليل موجود بولمه گني ني ايتگن.

عفو تشكيلاتي سوزچيسي مذكور منطقه ده گي عامللر امريكا و اونينگ اتفاقداشلريگه جدي تهديد اوتكزيشي ني انكار قيليب بولمه يدي، اما ياشي كيتگن عيال و بير گروه خادملر هيچ قچان امريكا گه جدي تهديد اوتكزمه يدي.

خلق ارا عفو تشكيلاتي امريكا دن اوچووچي سيز اوچقوقلري عادي اهالي نينگ اوليميگه سبب بولگني باره سيده تحقيقات اوتكزيب، بوحقده حجت و گواه قولگه كيلگن حالده، بو تدبير عامللريني قيديريشي ني سوره گن. بو تشكيلات، امريكا جمهور رييسي براك اوباما اوچقوچلرنينگ هجومي جريانيده تينچ اهاليگه تلفات ييتمسليگي باره سيده بيرگن وعده سيگه توغري كيلمه يدي ديگن.

امريكا نينگ اوچووچي سيز اوچقوقلري هجوملري پاكستانده بعضي وقتلر سلبي عكس العمللرگه هم سبب بولگن.

نوازشريف باشقريب كيله ياتگن پاكستان نينگ حاضرگي دولتي، امريكا ني اوچووچي سي بولمه گن اوچقوچلري هجومي باره سيده قتيق تنقيد قيلگن، اما پاكستان نينگ آلدينگي توزومي و بيرقطار دولت اداره لري بو هجوم لرگه راضيليك بيلديريشگن. عفو تشكيلاتي پاكستان دولتي هم او مملكت رسميلري نينگ امريكا هجوملري بيلن احتمالي علاقه سي بارليگي حقيده تحقيقات اوتكزيشي ني سوره گن.

خلق ارا عفو تشكيلاتي پاكستانده اويوشتيريله ياتگن هوا هجوملري انسانلرنينگ حيات ني اوز باشيمچه سلب ايتيش و نهايت اوروش جنايتچيليگي و اوزباشيمچه قتل حسابلنيشي ممكنليگي ني تاكيدله گن.

يمن ده گي هوا هجوملري

شوبيلن بيرگه، خلق ارا انسان حقلري تشكيلاتي، امريكا نينگ اوچووچيسي بولمه گن اوچقوچلري يمن ده القاعده ترماغيده گي جنگريلرنينگ مركزلري ني نشان آله ياتگني باره سيده گزارش نشر ايتگن.

انسان حقلريني كوزه تووچي اوزي نينگ گزارشيده، امريكا رسمي روشده مسووليتي ني اوز بوينيگه آلمه گن يمن ده عملگه آشيريلگن آلتي حالتلي حربي عمليات قيد ايتگن، اما بو تشكيلات گه كوره، مذكور عمليات لر امريكا كوچلري تمانيدن عملگه آشيريلگن. بو هجوملردن بيري 2009 ييلده و بير حالتي ايشه 2012 و 2013 ييللريده روي بيرگن.

مذكور عملياتده، 82 نفر حياتي ني قولدن بيرگن. اولردن 57 ته سي تينچ اهالي بولگن.

انسان حقلريني كوزه تووچي تشكيلات نينگ ايتيشيچه،2009 و 2012 ييللرده يمن ده هوادن اويوشتيريلگن هجوملرنينگ ايكينچي حالتي ده، تينچ اهالي گه كوپراق تلفات ييتكزيلگن.

2012 ييل سپتمبر آيي نينگ ايكينچي سيده امريكا نينگ اوچووچيسي بولمه گن ايكي اوچقوچي يمن آسمانيده پرواز قيليب، باشقه ايكيته سي هم القاعده نينگ يمن ده گي جزيره العرب مركزلريني نشانگه آليش اوچون ييردن كوته ريلگن.

اوشه كونگي هجوملرده، موتر گه مينگن اون ايكي كيشي، جمله دن اوچ باله و بير حامله دار عيال، قربان بوليشگن. حال بو گه اوروش قانوني تينچ اهاليگه قنده ي بولمه سين هجوم ني منع ايتگن.

امريكا دولتي هر دايم اومملكت نينگ اوچووچي سيز اوچاقلري هجومي، ايچكي و خلق ارا قانونلر اساسيده عملگه آشيريله ياتگني ني تاكيدلب كيلگن. اما انسان حقلريني حمايه ايتووچي تشكيلاتلر اوز گزارشلريده بونگه شبهه بيلن قره ب، عمليات تيكشيريليشيني سوره ب كيلگن.