افغان لرتورکیه ده تورربنا آلیش گه قیزیقماقده

تورکیه پارلمانی اوتگن ییلی می آیی بومملکت ده خارجی وطنداشلر جای ساتیب آلیش گه رخصت بیریش قانونی نی تصویب ایتگن ایدی.

بیرقطار افغان وطنداشلری ییققن پوللری بیلن تورکیه گه باریب اوزلریگه تینچ حیات کیچیرر اوچون توررجای ساتیب آلیش اوچون قیزیقه یاتگن لری کوزه تیله دی.

معلومات لرگه کوره، ایلک بار تورکیه گه سفر قیلگن افغان لروبوتیل نی بیلیش لریگه قره مسدن اونلب تورربنالرنی استانبول دن ساتیب آلگن لر.

تورکیه حکومتی تورربنالرنی خارجی لرآلیشگه رخصت بیریشی دن مقصد به دولت بولگن مرکزی آسیا عرب و روس گه تیگیشلی به دولت لرکیشی لرگه کوزتیککن ایدی. بیراق بوشرایطدن افغان لرهم محروم قالمه گن لر.

حاضرده کمیده تورکیه ده افغان لرگه تیگیشلی تورت توررجای ساته دیگن شرکت فعالیت جوازینی قولگه کیلتیرگن.

شرکت خادم لریدن بیری هم عمر الکوزی، او استانبولده دنیاگه کیلیب وایه گه ییتگن.

الکوزی جنابلری تیش بوییچه شفاکار بولیشی یانیده تورک دوستلری بیلن توررجای آلیب ساته دیگن بیر شرکت هم ایجاد قیلگن.

تورکیه ده فعالیت قیله دیگن خصوصی بو شرکت لر توررجای نی ساتیش دن تشقری مشتری لرگه ویزه آلیب بیریش وهتل ده تورر شرایطی نی یره تیب بیریش خذمتی نی هم کورسته دیلر.

مصطفی نیازی گه کوره استانبولده گی 20دن آرتیق شهرچه بیلن قرار داد لری بارلیگی نی ایته دی.

اوحاضرگی کونده اونگ لریده تورگن اینگ قیین ایش تورکیه اوچون ویزه قولگه کیلتیریش دیب معلوم قیله دی.

بونگه کوپلب ویزه آلیب تورکیه کیتگن افغان لر قیته وطن لریگه کیلمی اروپا گه کیتیش نی کوزله گن لری سبب دیب ایته دی. اما شونگه قره مسدن ییلیده 7000گچه ویزه کابلده ده گی ایلچی خانه دن بیریله دی. تورک رسمی لری بورقم کیلگوسی ییلده بوندن هم آشیشی ممکن لیگی نی تیل گه آلماقده لر.

کابل نینگ شهر نو منطقه سی گه تیگیشلی تورکیه ایلچی خانه سی نینگ یقنیده جایلشگن تورربنا آلیب ساته دیگن معاملات رهنما لیگی ایسه آدم لردن زیچ توله بولگن.

مملکت نینگ مرکزی دن باشقه تورلی ولایت لردن بولگن اهالی کیلیب تورکیه ده تورربنا لربازاری باره سیده معلومات آلدیلر.

مصطفی نیازی هم تورربنا ساتیش ایشلربیلن شغلنه دیگن کیشی لردن بیری او 20 شهرچه بیلن قراداد لری بارلیگی نی ایتیب هربیر عایله اوچون کیره ک بوله دیگن محل اوچ اتاقلی دیب ایته دی.

نیازی جنابلری گه کوره بونینگ قیمتی 125000دالردن توتیب خریدارلرگه ساتیله دی اینگ پس نرخی مذکور مبلغ دن کم ایمس.

سونگی ییللرده افغانستان کیله جگی یخشی بولیشی گه کوپلب اهالی امید سیز بولگن لری اوچون بو وضعیتدن تشویش له نیب تورکیه کبی باشقه بیرقطاراولکه لرده تینچ حیات کیچیریش گه مجبوربولیب جایداد ساتیب آله یاتگن لری کوزه تیلماقده.