تونس لیک قیزلرنینگ"جنسی جهادی"

آخرگی هفته لرده تونس رسملری "جنسی جهاد" ده اشتراک ایتیش عیبلری بیلن قطار عیال و قیزلرنی قولگه آلدیلر.

مملکت ایچکی ایشلر وزیری بیاناتیده ایتیلیشیچه، بو عیاللر تونس نینگ اسلامی جنگریلری فعال بولگن حدودلری، شونینگ دیک سوریه گه سفر قیلیب جنگریلرگه حمایت صفتیده اولر بیلن جنسی علاقه گه کیریشگنلر. بو خبرلرنی تونس لیکلر هم دهشت و هم شبهه بیلن قبول قیلماقده لر. احمد ماهیر ویدیو لوحه سی

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди