"صلاحیتلری رد ایتلگن نامزدلر شکایتی بیطرف تیکشیرله دی"

Image caption افغانستان سیلاولر شکایت لرینی تینگلش کمیسیونی بو کمیسیون گه ییتیب کیلگن شکایت لرنی طرف سیزلیک بیلن تیکشیریشنی ایتگن .

افغانستان سیلاولر شکایت لرینی تینگلش کمیسیونی بو کمیسیون گه ییتیب کیلگن شکایت لرنی طرف سیزلیک بیلن تیکشیرگندن کیین رویخطدن چیقریلگن 16نامزد بیلن شریک قیلیشی دن خبر بیرگن. بوکمیسیون بوکیشی لر گه شکایت لرنی تیکشیریش جریانیده بی طرف لیک رعایه ایتیلیشیدن ایشانچ بیرگن. بیراق رویخط دن چیقریلگن 16کیشی سیلاو مستقل کمیسیون یآلگن قرارینی قبول قیلمی بو کمیسیون نی قلابگرلیککه عیب له گن لر. سیلاولرشکایت لرینی تینگلش کمیسیونی ییتیب کیلگن شکایت لر تیکشیریشلیشی نینگ باشله نیش کونیده رویخطدن چیقیریلگن 16نامزدگه برچه شکایت لرنی کوریب چیققندن کیین اولربیلن نتیجه سی نی شریک قیلیشی نی معلوم قیلگن. بو کمیسیون ایسه رویخطدن چیقریلگن نامزد لرگه شکایت لرنی تیکشیریش جریانیده بی طرف قالیشیدن ایشانچ بیرگن. اما رویخطدن تشلنگن 16کیشی ایسه سیلاولر مستقل کمیسیونی آلگن قرارینی قبول قیلمی مذکورکمیسیون نی قلابگر لیککه عیب له ماقده لر. سیلاولرشکایت لرینی تینگلش کمیسیونی باشلیغی عبدالستار سعادت گه کوره اوتکزیلیشی کوتیله یاتگن بو سیلاو شفاف بولیب اوته دی. "بیزاوچون عدالت لی وشفافیت بولیشی اوته مهم، انیق کوریب چیقیلیشی وتیکشیریلیشی کیره ک، خلق ایشانچ گه ایگه بولیشی لازم، یوقسه سیلاولرمشروعیتی بولمه یدی، بیز اوز قراریمیزنی بارشکایت لرنی تیکشیرگندن کیین یعنی اخیرگی کونده اعلان ایته میز" بوگل جمهور رئیس لیک که اوزینی نامزد قیلیش شرایطی اوتگن دورلرگه قره گنده قیین توتیلگن. هربیر نامزد قیلگن شخص اوچون اوز طرفدارلریدن20 ولایتدن یوزمینگ کارتی بولیشی وایکی مملکت وطنداشی بولمسلیگی بودورگی سیلاوقانونی اوچون اساسی شراطلردن حسابلنه دی. سیلاولر مستقل کمیسیونی رویخطدن چیقریلگن لردن کوپراغی منه شو دلیل لر سبب رویخطدن تشلنگنی نی ایتماقده. بیراق کاندید لربو قیین چیلیککه کمیسیون نینگ اوزینی عیب له ماقده لر. بوخصوصده رویخطدن چیقریلگن نامزد لردن بسم الله شیر "مین 5ییل آلدین ایکی وطنداشلیگیم دن اوتگن ایدیم، مینی ایکی مملکت وطنداشی گه عیب له گن لر. مین بویالغان نی ایتگنیم اوچون افغانستان خلقی حضوریده جزاله نیشیم لازم، اگر مین یالغان ایتیبممن سیلاولرمستقل کمیسیونی نینگ باشلیغی جزا له نیشی کیره ک، چون بو افغانستان خلقی نی اهانت قیلگن". بو نامزد لردن بیر قطار لری اولر طرفدارلری کوپ بولگنی نی تاکیدلب اگر اوز حق لریگه ییتیشمسه لر سیلاولرگه سهم آلمسلیک لرینی ممکن لیگی نی ایتماقده لر. میلادی 2014ییل گی جمهور رئیس لیک سیلاولریده 27کیشی اوزینی رویخط دن اوتکزیب نامزد قیلگن ایدی. بیراق کیین راق کمیسیون تاماندن بولردن 17کیشی سی رویخطدن چیقریلدی.