انگلیس تیلینی بی بی سی بیلن بیرگه اورگنینگ

بی بی سی اوزبیک خدمتی نینگ تیلی سبقلریگه خوش کیلیبسیز. اوتگن ییلرده رادیو دستور میزده بیریب باریلگن

" English One to one"

تورکوم سبقلرمیزنی ایندی

bbcuzbek.com

ده هم تینگلی آله سیز . لایحه بی بی سی انگلیش بیلن همکارلیکده تیارلنگن. هر شنبه ینگیلنه دیگن سبقلرمیزده سیز کونده لیک حیاتده دوچ کیله دیگن انگلیسچه سوز و عباره لر، اولرنینگ قوللنیشی، گرامر قاعده لر مثاللر یاردمیده توشونتیرله دی. دستور میزنی تینگلش جریانیده سیز قهرمانلرمیز بیلن تنیشه سیز، اولر بیلن سوزله شه سیز، تورلی وضعیتلرگه توشه سیز، اوقیش، ایش خرید قیلیشگه باره سیز و سیاحت قیله سیز. عبدالحمید اسماعیل تمانیدن تقدیم ایتلگن دستلبکی 50 ته درس سیزگه انگلیس تیلیدن باشلنغیچ معلومات بیره دی. بیرینچی سبق دوامیده سیز بوتون اروپا گه انگلیس تیلیده گی رادیو ایشتتتیریشلرنی اوزته دیگن رادیو-121 سرگذشتلرنینگ گواه بوله سیز.

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди