سیاسی گروه لردن بیری امریکا بیلن امنیتی کیلیشوو امضاله نیشی گه قرشی لیک کورستدی

کابلده یوزلب کیشی امریکا حربی قرارگاه قوریشی اوچون کیلگوسی هفته مصلحتی لویه جرگه یولگه قوییلیشیگه قرشی بیر ییغین یولگه قویگن.

بو ییغین ملی وحدت جبهه سی ناملی سیاسی گروه لردن بیری تاماندن یولگه قوییلگن ایدی.

بونگه بیر قطار طلبه لر، دین عالم لری وقوم باشلیغ لری اشتراک ایتگن ایدیلر.

اشتراک ایتگن لرامریکا حربی قرارگاه قوریشی بو مملکت نینگ منفعتی گه ایمسلیگی نی تاکیدله گن لر.

امریکا تاماندن حربی قرارگاه قوریلیشی اوچون مصلحتی لویه جرگه یولگه قوییلیب میلادی 2014ییلدن کیین امریکا حربی لری نینگ قضایی مصوون لیگی وقضایی صلاحیت لری اوچون مصلحت اوتکزیلیشی کوتیله یاتگن بیرپیتده بونگه قرشی ییغین بولیب اوتماقده.

ملی وحدت جبهه سی نینگ اعضالری افغانستان دولتی نی تنقید لب لویه جرگه نینگ یولگه قوییش بیلن میلادی 2014 ییلدن کیین امریکا حربی لری نینگ حضورینی قانونی لشتیرنیتیده بولگنی ایتماقده لر.

بو جبهه اعضالریدن احمد فرید امریکانینگ حربی قرارگاه قوریشی افغانستان کیله جگی اوچون یخشی بولمسلیگی نی ایته دی.

" بیزبونی قبول قیله میز، مملکت لر اوز آره لریده دوستلیک واستراتیژیک قرارداد لر امضا قیله دیلر، بو معناده ایمس شخص لرحریمیگه اره لشسه لر، سیز منه بو نقطه ده اعتبار قره تینگ، افغانستان حکومتی دفاعی قرارداد قیلمه میز دیب ادعا قیلگن ایدی، امریکا حکومتی اوزی کانگریس تاماندن تصویب ایتیلمه سی بودجه مساله سی اوتمه سی قرارآله آلسه، متنده اویون اوینیلگن مدافعه موضوعی نی کیلتیرمسدن امنیتی مساله نی ایلگری سوربدی، بوایسه استخبارات گه تعلق تاپه دی." دییدی احمد فرید جنابلری

سابق جهادی لردن احمدشاه احمد زی تاماندن رهبرلیک بوله یاتگن ملی وحدت جبهه سی افغانستانده امریکا حربی قرارگاه قوریش گه مخالف بولگن.

بو جبهه گه کوره کابل بیلن واشنگتن آره سیده امنیتی کیلیشوو امضالنگن تقدیرده امریکا نینگ سیاسی رقیب لری تاماندن افغانستان رقابت میدانیگه ایلنه دی.

بو خصوصده بوجبهه سوزچیسی وحید مژده

"بو کیلیشوونامه بیرنرسه دن عبارت، بوهم بولسه امریکالیک لر بومملکتده قالیشی بولگن، بو ییرده امریکا استخباراتی قاله دی، شو ییردن استخباراتی فعالیت لرینی یولگه قویه دیلر، امریکا نینگ اوچووچی سیز اوچاق لری شو ییردن کوتریلیب منطقه نی اوز نظارت لریگه آلیب توره دیلر. افغان لرقوشنی لربیلن دشمن بولیش دن باشقه بیر منفعت قولگه کیلتیره آلمه یدیلر، واوروش هم افغانستانده دوام ایتیشی ممکن."

امریکا حربی لری تورریگه قرشی بوییغین بیرینچی مناسبت ایمس، بوندن آلدین هم، بو جبهه قطار ییغین لر یولگه قوییب افغانستان دولتی دن امریکا بیلن امنیتی کیلیشوو امضاقیلمسلیگی نی طلب قیلیب چیققن ایدی.

بوندن تشقری ایریم ولایت لرده هم دین عالم لری بومساله گه قرشی لیک کورستگن ایدی لربوحقده تخار ولایتی نینگ دین عالم لرکینگشی باشلیغی مولوی عبدالصمد احمدی

شونینگ دیک گلبدالدین حکمیتاررهبرلیگی آستیده بولگن اسلامی حزب وقوراللی طالب هم امریکا حربی لری افغانستانده توریشیگه قرشی بولیب کیلگن لر.

امریکا حربی لری افغانستانده قالیشی گه طرفداربولگن لربومملکت حربی لری بولیشی مملکت اقتصاد رواجله نیشی، امینت تامین له نیشی وقوشنی مملکت لراره لشه آلمسلیگی گه سبب بوله دی.

بو کیلیشوو امضالنگن تقدیرده امریکا اوز حربی لری اوچون قرارگاه قوریشگه قادر بوله دی.

بوندن آلدین افغانستان جمهور رئیسی حامد کرزی امریکا 9حربی قرارگاه قوررنیتیده بولگنی نی ایتگن ایدی.

حاضرگچه بو کیلیشوو نامه نهایی بولمی، ایکله مملکت آره سیده ایریم قره مه قرشی لیک فکرلرحالی هم اوزجاییده تورگن.