اسپنتا: امریکا فقط بگرام نی اوز حربی قرارگاهی قیلیش صفتیده طلب قیلگن

اسپنتا: امریکا حربی کوچلری مزارشریف، کندهار، هرات جنوب غربیده جایلشگن شیندند، هلمند نینگ شوراب ناملی منطقه سی، گردیز وجلال آباد هوا قونالغه لریدن فایده له نیش لری ممکن.

شنبه کونی پارلمانگه چقیریلگن حامد کرزی نینگ ملی امنیت مصلحت چیسی رنگین داد فر اسپنتا امریکا بومملکتده بگرام نینگ حربی قرارگاهی صفتیده تنله گنی نی معلوم قیلدی.

کابل شمالیده جایلشگن بگرام حربی قرارگاهی، افغانستان نینگ مهم هوا قونالغه لریدن بیری بولیب سابق شورالردوریده هم بو حربی مرکزده بوکوچلرنینگ آغیر ویینگیل حربی واسطه لری جایلشگن ایدی.

شونینگ دیک او بو ییر، امریکا حربی لری نینگ توره دیگن مرکزی بولیب بوندن تشقری بوکوچلرنینگ بیرقسمی کابل،مزارشریف، هرات جنوب غربیده جایلشگن شیندند، قندهاروجلال آباد جنوب شرقیده قرار تاپگن گردیزده گی هوا قونالغه لردن هم فایده له نیش لریدن خبربیردی.

اسپنتا چنابلری گه کوره امریکا حربی لری بو منطقه لردن فایده له نیش لری دن مقصد افغان امنیتی کوچلری گه اورگه تیش مساله سی اوچون بولگن وبو کوچلر بو هواقونالغه لردن آزراق فایده لنه دیلر.

او، امریکا بیلن افغانستان آره سیده امنیتی کیلیشوو امضالنگن تقدیرده بوکوچلرمذکور هوا قونالغه لردن فایده له نیش لری ممکن لیگی نی ایتدی.

افغانستان ملی امنیت مصلحت چیسی گه کوره، امریکا اوز حربی لریدن افغانستاندن چیقیش وکیریش لری وکیم لیک لری باره سیده افغان رسمی لریگه معلومات بیریشگه مسوول بولگن.

اگرافغان حربی کوچلری امریکا نقلیه واسطه لری گه شبهه قیلگن تقدیرده توخته تیب تیکشیریش گه قادر بولگن لری هم ایتیله دی.

شونینگ دیک او، اولر بیلن ایشله شه دیگن حربی لروعادی اهالی گه چیپته بیریلیشی نی ایتدی وقالگن حربی لرگه هم افغانستان ویزاسی بیریله دی.

اسپنتا جنابلری گه کوره بو کوچلر فایده لنه دیگن حربی نقلیه واسطه لردن، باشقه نقلیه واسطه لر ترافیک قاعده وقانون لریگه اعتبارقره تیش لری ممکن .

افغانستان ملی خوف سیزلیک مصلحت چیسی مملکتدن تشقریده افغانستان وکیللری بو کیلیشوونامه اوستیده 151ساعت ایشله گن لرینی ایتیب وافغانستان ایچکریسیده هم 67ساعت ایشلنگنی نی معلوم قیلدی.

اسپنتا جنابلری امریکا حربی لری اویلرگه کیریشگه حقلی بولمه گنی نی تیل گه آلیب وعاموی قیرغین اوچون فایده لنه دیگن قوراللردن هم افغانستان توپراغیدن فایده لنه آلمسلیگی نی معلوم قیلدی.

او امریکا حربی لری نینگ قضایی مصونلیگی باره سیده توخته لیب بو مملکت وطنداش لری بیرار جرم گه یول قویگن حالده یا افغانستان ایچکریسیده یا امریکاده بومملکت نینگ قضایی اداره لری تاماندن تیکشیریلیشی نی تاکیدله دی.

شونینگ دیک اسپنتا جنابلری امریکا حربی لری گه قرارداد اساسیده ایشگه آلینگن باشقه مملکت لر وطنداش لری بیرارجرم گه عیبلنگن تقدیرده افغانستان قضایی اداره لریگه محکمه بولیش لری ممکن دیب ایتدی.

اسپنتا جنابلری افغانستان استقلالی و ملی حاکمیتی گه حرمت کورسه تیش، بو قرارداد نینگ ماده لریدن بیر قسمی بولگنی نی ایتدی، بوندن تشقری مذکور قرارداد افغانستان قانونی گه تیگیشلی عنعنه لر، فرهنگ، دین وبومملکتگه تعلقلی باشقه ارزش لرنی اوز ایچیگه آلگن.

او امریکا همکارلیگی دوام ایتیشی نی مملکت اقتصادی رواجله نیشی ، وتینچلیک برقرارله نیشیگه سبب بولیشی نی تاکیدلب وشیکاگوانجمنی ده امریکا هرییلی افغانستان ایچکی ایشلر ومدافعه وزیرلیک لریگه ییلیده 4.1میلیارددالر یاردم ایتیشی نی سوزبیرگنی نی معلوم قیلدی.

اسپنتا جنابلری افغانستان بیلن امریکا آره سیده گی کیلیشوو امنیتی، اجتماعی واقتصادی همکارلیک قیلیش ساحه لریگه قره تیلگنی نی ایتیب وافغانستان توپراغیدن مدافعه ایتیش ودولت اداره لرگه قانوننی عملده تطبیق ایتیش اوچون یاردم بیریشی بو کیلیشوونامه نینگ ینه باشقه ماده لریدن بولگن.

او افغانستان دولتی بو مملکت تاماندن عملگه آشگن حربی هجوم نی تجاوز دیمی وافغانستان مشروع تیزیمی نی قوله تیلیشی اوچون حرکت قیلگن مخالف لر نی واو لرگه پناه بیره یاتگن لرنی تجاوز صفتیده کورگن لرینی ایتدی. بونگه امریکا یاردم بیریشی کیره ک لیگی نی تیل گه آلدی.