جمهوررئیس لیک سیلاولر نامزدلری رویخطیگه ینه بیر کیشی کوپیدی

Image caption سیلاولرشکایت لرینی تینگلش کمیسیونی بوکمیسیون گه ولایت کینگشی وجمهور رئیس لیک که نامزد قیلگن لرگه تیگیشلی توپلم 1056 شکایت ییتیب کیلگنی نی معلوم قیله دی.

بوگون سیلاولر شکایت لرینی تینگلش کمیسیونی نامزد لر گه تیگیشلی حجت وشکایت لرتیکشیرگندن کیین جمهور رئیس لیککه نامزد قیلگن لررویخطی گه باشقه بیرکیشی نی قوشیش بیلن بورویخطنی سیلاولرمستقل کمیسیونی گه جونتدی. سیلاولر شکایت لرینی تینگلش کمیسیونی گه کوره ولایت کینگشی گه نامزد قیلگن لر رویخطی گه 76کیشی اضافه بولگن وونامزدلیک شرایطی تولدیره آلمه گن 40کیشی رویخطدن چیقریلگن. افغانستان سیلاولرصلاحیت تشکیلاتی نینگ قانونگه اساسله نیب رویخط نینگ سونگی اعلان ایتیلیشی سیلاولر مستقل کمیسیونی گه تعلقلی بولگن. افغانستان سیلاولرشکایت لرینی تینگلش کمیسیونی بوکمیسیون گه ولایت کینگشی وجمهور رئیس لیک که نامزد قیلگن لرگه تیگیشلی توپلم 1056 شکایت ییتیب کیلگنی نی معلوم قیله دی، بوکمیسیون 22کونده بوحجت لرنی تیکشیریش بیلن دستلبکی رویخطده، اوزگریش کیلگنی نی ایتماقده. بوکمیسیون باشلیغی عبدالستارسعادت گه کوره تیکشیرو ایشلری نهایی بولیشیگه سیلاولر مستقل کمیسیونی هم یاردم بیرگن. کوپگینه تیکشیریش ایشلری عملگه آشیرلگندن کیین جمهوررئیس لیک خصوصیده فقط بیرته اوزگریش کیلدی،اما ولایتی کینگاشی توغریسیده کیلگن اوزگریش 116حالت دیر. بوندن 76کیشی حقلی تانیلیب نهایی رویخطگه کیریش موفق بولدیلر،بولرسیلاولرگه موفق بولیش اوچون سیلاو کوره شی نی هم دوام ایتیدیره دیلر. شونینگ دیک سعادت جنابلری ولایت کینگشی رویخطی دن چیقریلگن نامزد لرنینگ تحصیلی حجت لریگه قیین چیلیگی بولگنی نی تیل گه آله دی. اونگه کوره ساخته حجت تیارله گن لیککه عیب لنگن لر، افغانستان جزا قانونی گه تاپشیریله دی. بو کمیسیون گه ایریم نامزد لر جرم وانسان حق لرینی ایاغی آستی قیلگن لیککه عیب له نیب، شکایت لری ییتیب کیلگنی ایتیلگن ایدی. اما افغانستان اساسی قانونیده کیلیشیچه بیر جرم گه عیب لنگن شخص اوچ محکمه تاماندن بونینگ گناهکارلیگی اثبات ایتیلیب حکم چیقریلگن بولمسه قولی آچیق بوله دی. سعادت جنابلری گه کوره بو کمیسیون تیکشیریشی نهایی بولیشیگه قره مسدن هر بیر نامزد گه قره تیلگن عیبلاو لی حقیقی حجت ییتیب کیلسه، مذکور کیشی لرنی رویخطدن چیقریش لری ممکن. "سیلاولرقانونی نینگ 64ماده سی ایکینچی فقره سیده اگربیرکیشی ایکی مملکت وطنداشی بولگنی وتحصیل حجتیگه قیین چلیگی کوزه تیلسه ومحکمه تاماندن بیرارجرم گه حکم ایتیلگن بولسه و نامزدلیکدن چیقیشی اوچون باشقه مساله لرگه عیب لنگن بولسه بیزگه سیلاولر قالگن مدتی گچه هربیرشخص باره سیده انیق حجت ییتیب کیلگن تقدیرده اوشه کیشی نی بیزرویخطدن چیقریشیمیز ممکن" دییدی سعادت جنابلری سیلاولر شکایت لرینی تینگلش کمیسیونی، نهایی رویخط نینگ اعلان ایتیشی اوچ کون کیین اعلان ایتیلدی. چون سیلاولر مستقل کمیسیونی هم سیلاولر شکایت لرینی تینگلش کمیسیونی گه تعیین ایتیلگن وقتده دستلبکی رویخط نی بیره آلمه گن ایدی. بوایکله مساله نینگ آرتده توشیشی سیلاولرجریانی ایشلریگه هم اوز تاثیری نی قویدی. اما شونگه قره مسدن سیاسی حزب لروایریم متخصص لررویخط نینگ اعلان ایتیلیشی آرتده توشیشی شرط ایمس لیگی نی ایتیب بلکی عدالتی وسیلاو شفاف بولیشی مهم بولگنی نی تاکیدله ماقده لر.