فاریاب نینگ قیصار تومنی طالبان تهدیدی آستیده

بو ولایت نینگ قیصار تومنی گه قره شلی شاخ دیب ناملنگن بازار،بوندن ایکی کون آلدین قوراللی طالب لرتصرفیگه اوتگن ایدی،قیصاراولوسوالی گه کوره بوبازار دوشنبه کونی قیته دولت نظارتیگه اوتگن. شونینگ دیک عبدالجمیل چنابلریگه کوره بادغیس وفاریاب ولایتی نینگ ایریم حدودلریدن قوراللی طالب لرتوپله نیب بوبازارنی اوزنظارت لریگه آلیشگه موفق بولگن ایدیلر، بیراق میمنه دن ملی اردوکوچلری ومحلدن هم پولیس کوچلری منطقه گه سفربرایتیلیب قیته بوبازرانی دولت تصرفیگه اوتکزگن لر. تومن حاکمی نینگ معلوم قیلیشیچه قیصار تومنیده ایکله تامان آره سیده یوزبیرگن توقنه شووده 3طالب هلاک ایتیلیب و5کیشی هم بو گروه دن یره لنگن. عبدالجمیل جنابلری یوزبیرگن بو اوروشده بیر ملی پولیس هلاک وباشقه بیرکیشی هم یره لنگنی نی ایتدی. اونگه کوره شاخ بازاری اطرافیده ، دولت کوچلری بیلن قوراللی لر آره سیده اوروش هلی هم دوام ایتماقده . بیرقطار قیشلاق لردن اهالی اوروش میدانیده قالمی اوز جانلری نی سقلب قالیش اوچون تاغلی حدودلرگه پناه ایلتگن لرینی ایتیله دی. محلی رسمی لرگه کوره شاخ منطقه سی قورالی لر نظارتی گه اوتگن تقدیرده قیصار تومنی نینگ بیر قطار قیشلاق لری اولرنینگ تهدیدی آستیده قاله دی. شو سبب بو گروه بومنطقه نی اوز اختیاریده آلیش اوچون هجوم آستیده آلگنی تاکیدلنماقده. بوندن آلدین هم نیچه مرته شاخ واونینگ یانیده جایلشگن قیشلاق لرقورالی طالب لربیلن دولت کوچلری آره سیده اوروش میدانیده ایله نیب هم دولت کوچلری وهم قوراللی لرگه تلفات ییتکزگن ایدی.

قیصار تومن حاکمی عبدالجمیل صدیقی بیلن صحبتنی تینگلش اوچون قوییده کی پلییرنی باسینگ.

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди