جرگه نینگ ایکینچی کونیده امنیتی کیلیشوونامه نینگ بحث گه آلینگن یریم قسمی نهایی بوله دی

مصلحتی لویه جرگه نینگ بیرینچی کونی گه قره گنده ایکینچی کونی فرقلی ایدی، بونگه بیرینچی کون دیک رسانه لر جرگه نی لحظه مه لحظه یاریتیش گه رخصت بیریلمسدی .

ایکینچی کونده وکیللردن صحبت آلیش بویروغی بیریلمه دی وفقط کمیته لردن عکس آلیش رخصتی بیریلدی.

خبرنگارلرکمیته لرگه کیریشی بیلن وکیللردن امنیتی کیلیشوو ماده لری اوستیده بوله یاتگن بحث توخته تیلیشی سوره لردی. وآوازلرنینگ ضبط ایته دیگن اوسکونه لرهم اوچیریلیشی کیره ک ایدی.

دولت آلینه دیگن قرارگه اره لشمه یدی

دولت مسووللری وکیللرتاماندن آلینه دیگن قرارگه دولت اره لشملسگی نی تاکیدلشه دیلر. بیراق اولرنینگ حضورلری ایش کمیته لری نینگ یولک لریده کوزگه کورینرلی دیسه بوله دی.

اولر دن بیری دولت خادم لری نینگ حضوری فقط وکیللرگه تخنیکی زمینه لرنی یره تیب بیریشگه یاردم ایتیش بولگن. دیب معلوم قیلینماقده.

اما خبر نگارلرنینگ بیرقطارلری بونی بیر تورسانسور دیب ایشانماقده لر.

کمیته لرقنده ی باشقریله دی

تورلی وزیرلیک لرخادم لر برچه کمیته لرنینگ ایشلرینی ترتیب لشتیریش اوچون حضورتاپگن لری ایتیله دی.

کوپلب وکیللر بی بی سی بیلن بولگن صحبت لریده کیلیشوونامه نینگ عمومی حالتیده ایجابی قره یاتگن لری نی ایتسه بوله دی .

بوکیشی لروکیلرنینگ کونده لیک بحث لرینی رویخطگه آلیب کونینگ اخیریگه ییغیشتیریب و کیمته لرنینگ باشلیغی وکاتبی گه تاپشیره دیلر.

کمیته باشلیغی بو یازیلگن موضوع لرنی اوقیب اوز گزاریشینی لویه جرگه نینگ اداری هیاتی گه حواله ایته دی. بو ییغین ده کون دوامیده کمیته لرتاماندن بحث ایتیلیب کیلیشیلگن مساله لرباره سیده فکر المشتیریله دی وفکروملاحظه لرنهایی له شیب بیرته قیلینه دی.

قره مه قرشی ماده لر

جرگه ده گی وکیللردن صحبت آلیش چیکله نیشی گه قره مسدن بیرقطار وکیللر بیلن صحبت اوتکزیلگنده کیلیشوونامه خصوصیده عمومی حالتده موافق ایکن لری نی ایتگن لر.

قتنشگن وکیللردن بیری بی بی سی گه امریکا بولمه گنده ایرته سی طالب لر کابل دروازه لریگه کیریب کیلیشی نی ایتگن.

بووکیللر ایریم ماده لرباره سیده هم قرشی بولیب اعتراض لری بولگن. بو وکیللردن محمد حسن ولسمل اعتراض بیلدیریب جرگه نی ترک ایتیب استعفاگه چیققن.

وکیللردن باشقه بیری گه کوره ایکی مملکت آره سیده ایکینچی ماده نینگ اوچینچی فقره سیده افغانستان تجاوزگه قرارتاپگن تقدیرده بومملکت طلبی اساسیده امریکا قوشمه ایالاتی یاردم اوچون کورگن تیارگرلیگی نی افغان امنیتی کوچلری تهدیدلرگه جواب بیریش اوچون کورسته دی.

اونینگ معلوم قیلیشیچه« تیارلیک» سوزی نینگ کیلیشیده سوزلربیلن بیر تور اویین دیر، انیق ایمس ممکن امریکا افغانستان کوچلری اختیاریگه بیر مقدارحربی جهازقوییب مینینگ تیارگرلیگیم شودیب ایتیشی ممکن.

وکیللردن ینه بیری اونینچی ماده نینگ بیرقسمیده کیلگن امریکا گه تعلقلی کیمه لر، اوچاق لروباشقه واسطه لرده ایکی مملکت کیلیشمسدن توریب چیقیشی منع ایتیلگن. افغانستان نینگ ملی خوف سیزلیک مصلحتی بولگنده افغانستان حکومتی امریکاگه تیگیشلی واسطه لرنی توستدن تیکشیره آلیشی ممکن"

بو وکیل بو معما ترجمه گه بولیشیگه امید بیلدیردی. یوقسه توستدن تیکشیریلیش مساله سی معناسی یوق

شونینگ دیک وکیللر 14ماده نینگ 4بندیده ایسلب بونده کیلگن:" افغانستان مسووللری تاماندن امریکا قوشمه ایالاتی گه تعلقلی حربی ویا ملکی بولیم اعضالری جرم گه عیب لنگن تقدیرده، تیزلیکده امریکا حربی لری نینگ مسووللریگه ییتکزسه لر،اولر بو باره ده چاره وتدبیر آلیش لری کیره ک.

امریکا نینگ حربی وملکی کوچلری نی افغان رسمی لری توتقونگه آله آلمه یدی.

اوی لرنی تیکشیریش

لویه جرگه نینگ اعضالریدن معصومه محمدی گه کوره اولرنینگ کیمته لریده، اوچینچی ماده نینگ اوچینچی بندی ده گی موضوع جدی له شیب کیتگن. بو بنده امریکا حربی لری استثنا حالت لرده افغان لر اوی لرینی قیدیریش لری ممکن دیب کیلگن.

محمدی خانم گه کوره بو کمیته اعضالری استثنا شرایطی ایضاح بیریلیشی کیره ک لیگی نی تاکیدله گن لر.هرچند امریکا حربی لری نینگ حیاتی خوف آستیده توشگن پیتده بوتنلاودن فایده له نیش لری کیلگن. بیراق محمدی خانم بو کمیته تاماندن شونده ی وضعیت یوزه گه چیققن ده امریکا حربی لری اویلرگه کیرمسدن توریب محلی رسمی لرنی جریانگه قوییب هم آهنگ لشتیریشلری طلب قیلینگنی نی ایته دی.

امنیتی کوچلر نینگ کیره کلی حربی جهازلری بیلن لویه جرگه نینگ قمره ب آلگن محلده کوزه تیش ممکن.

محمدی خانم گه کوره برچه کمیته لربو کیلیشوونامه اوز ایچیگه آلگن 26ماده دن یرمی نی بحث گه آلیب نهایی ایتگن لر.

امنیتی چاره وتدبیرینه هم شدتلشگن

لویه جرگه نینگ ایچکرسی، اطرافی اوتگن بیر هفته دن بیری قتیق خوف سیزلیک چاره وتدبیری آلینیب وافغان حربی لری نینگ کیچه وکوندوز تینمی فعالیت لری اولرنی چرچب قالگن لری نی کورسته یاتگنی نی سیزسه بوله دی.