امنیتی کیلیشوواوچون کرزی نینگ ینگی شرطلری

افغانستان جمهور رئیسی حامد کرزی امریکا نینگ ملی امنیت مصلحت چیسی سوزان رایس سفری گه قره مسدن امریکا بیلن کابل آره سیده خوف سیزلیک شرطنامه نی امضالشدن باش تارتگن.

بو کیلیشوو نینگ امضا له نیشی بیلن میلادی 2014دن کیین امریکا حربی لری نینگ اون مینگ حربی سی افغانستانده اون ییل مدتی گچه قاله دی.

اوباما نینگ مصلحتچیسی سوزان رایس بو کیلیشوونامه کیلگوسی جمهور رئیس لیک سیلاوی دن کیین امضا لنه دی دیگن کرزی جنابلری تاماندن قیلینگن تکلیفی نی رد ایتگن.

لویه جرگه تاماندن بو شرطنامه نینگ امضاله نیشی طلبی آرتیدن حامد کرزی بیلن سوزان رایس اوچره شماقده.

آق سرای تاماندن ترقه تیلگن بیاناتده کیلیشیچه حامدکرزی بوامنیتی کیلیشوونی امضالش اوچون ینگی شرط لربیلن چیققن.

جمهور رئیس لیک سرایی گه کوره جمهور رئیس نینگ رایز خانم بیلن اوچره شیدن مقصد امریکا نینگ کوپراق ایشانچی نی جلب ایتیش بولگن.

شونگه اساسله نیب کرزی امریکا حربی لری افغان لراویلریگه کیرمسلیگی و واشنگتن طالب لربیلن تینچلیک جریانی نی باشله شی باره سیده سوزبیریشی ایتیلگن.

شونینگ دیک کرزی جنابلری هجری قویاش 1393ییلده شفاف سیلاوبولیب اوتیشی گه امریکا تعهدلی بولیشی نی طلب قیلگن.

گزارشلرگه کوره کرزی نینگ شرط لریدن ینه بیری هم افغان وطنداشلری گوانتانامو قماقخانه سیدن اوز مملکت لریگه قیته ریلیشی بولگن.

واشنگتن تامانی بوکیلیشوونی جاری ییلده امضاله نیشی نی تاکیدلب بوبیلن میلادی 2014ییلدن قنچه سانده قالیشی کوتیله یاتگن حربی لری باره سیده چاره کوریش لری نی باره سیده قرارآلیش لری نی تاکیدله ماقده.

امریکا نینگ ملی امنیت مصلحتچیسی سوزان رایسگه کوره امنیتی کیلیشوونینگ آرتده قالیشی بومملکتده نه تینچلیک نی آلیب کیله دی ونه اتفاق کوچلری میلادی 2014ییلدن کیین قالیش لری ریجه لشتیریش نی یخشی عهده لب آله آله دیلر.