افغانستان جمهور رئیسی هندگه ییتیب باردی

افغانستان جمهور رئیس لیک سرایی نینگ معلوم قیلیشیچه افغانستان جمهور

رئیسی حامد کرزی رسمی اوچره شوو اوچون هندگه سفرقیلگن.

جمهور رئیس لیک سرای تمانیدن ترقه تیلگن خبرنامه ده کرزی جنابلری اوشبو

سفریده هند خلق ارا و افریقا وآسیا ترقیات وقتنه شیش کنفرانسیده قتنشه

دی.

بو خبرنامه ده کرزی نینگ سفری 4کونلیک بولیشی ممکن لیگی معلوم قیلینگن

شونینگ دیک او هند باش وزیری من موهان سینگ، بومملکت تشقی ایشلر وزیری

ومذکورمملکت نینگ بیرقطار رسمی لری بیلن اوچره شی ممکن لیگی معلوم

قیلینماقده.

بو بیاناتده افغانستان جمهور رئیسی ایکی مملکت آره سیده گی ایکی تمانلمه

علاقه لرکینگه ییب مستحکمله نیشی بومملکت مقام لری نینگ بحث ایته دیگن

موضوع لریدن بولیشی ممکن.

کرزی جنابلری اوتگن می آیی بومملکتده بولگن ایکی کونلیک سفریده حساس

مساله لرنی هندرسمی لری بیلن اورته گه قویگنی نی ایتگن ایدی.

اوافغانستان نینگ مدافعه ایته دیگن احتیاج لری رویخطی نی هند رسمی گه

اوزه تگنی نی معلوم قیلیب کیلیشگن تقدیرده اولرنی ساتیب آلیش ممکن لیگی

نی تاکیدله گن ایدی.

افغانستانده گی ایریم عاموی خبر واسطه لرده هند مملکتی امنیتی

کیلیشوونینگ امضاله نیشی اوچون امریکا بیلن افغانستان آره سیده واسطه

چیلیک قیلماقچی دیب نشر ایتیلگن ایدی.