دالرنینگ قیمتنی کیم نظارت قیله دی؟

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

سونگی آیلرده دالر قیمتی نینگ بلند کیتیب، بونینگ بازار و دکانده گی نرخ نوا لرگه جدی تاثیر قویگنی افغانستان پارلمانی اعتبارینی تارتیش درجه سیده گی موضوعگه ایلنگن .

اولر موجود وضعیت یوزه سیدن ایضاح طلب قیلیب افغانستان مالیه، تجارت وزیرلری و ملی بانک رهبرینی اوز حضورلریگه تیله تیشگن.اگر، ایریم معلومات لرگه ته ینیلسه اوتگن یریم ییل نینگ ایچیده افغانی 12 فیصد گه ارزانلنگن. بو کبی حالت ایسه اکثریت شونداق هم ناچارلیکده یشاوچی عادی افغان مردم نینگ جدی خواطریگه تاثیر سالگن.

بیز هم بوگونگی " سوز سیزگه" برنامه سینی شو معماگه قره تیب، بو خصوصده مردم، سیاستچی و متخصص لرنینگ فکرلرینی اورگنیشگه حرکت قیلدیک. برنامه نی تینگلش اوچون پلیرنی اوینینگ.