مجددی فرزندی: آتم کرزی نینگ مسوولیت سیز ایشلریدن ناراضی

مجاهدلرنینگ ایلک جمهور رئیسی صبغت الله مجددی نینگ عایله سی گه کوره

مجددی جنابلری حامدکرزی اگر امنیتی کیلیشوونی تیزآره ده امضالمه گن

تقدیرده مملکت نی ترک ایتیشی بیلن آگاه لنتیرگنی یوزه سیدن خارجگه سفر

قیلیشی ایمس، بلکی اوزینی دوالش اوچون خارجگه سفر قیلگنی نی ایتگن.

مجددی جنابلری مصلحتی لویه جرگه نینگ یکونیده افغانستان جمهور رئیسی

امنیتی شرطنامه نی امضالمه گن تقدیرده عمری نینگ آخرلریگه مملکت دن

تشقریگه کیتیش گه مجبور ایکن لیگی بیلن آگاه لنتیرگن ایدی.

مجددی بومناسبت نی بیلدیریشیدن اوچ کون اوتیشی بیلن دانمارک مملکتی گه

کیتیب بونینگ سفری آرتیدن کرزی جنابلری بو کیلیشیوونی امضالشدن باش

تارتیشی سبب اعتراض بیلدیریب مملکت نی ترک ایتگن دیگن گمان لربیلدیریلگن

ایدی.

افغانستان جهادی رهبرلریدن بولگن صبغت الله مجددی داکتر نجیب الله حکومتی

قوله تیلیشی یوزسیدن کابل گه ایلک مرته کیریب کیلگن کیشی لردن ایدی

ومجاهدلر دولتی دوریده آز مدت مجاهدلر ایجاد قیلگن دولت رئیسی بولدی.

اما بوگون مجددی فرزندی ذبیح الله مجددی خبرنگارلرده آته سی آلدین دن

ریجه لشتیریلمه گن سفرچاغیده دانمارک گه سفر قیلگنی نی ایتیب ومملکت گه

تیزلیکده قیتیشی ممکن لیگی نی بیلدیرگن.

ملی نجات حزبی منشی سی بولگن ذبیح الله مجددی آته سی افغانستان

جمهوررئیسی نینگ مسوول سیز سیاست لریدن ناراضی ایکن لیگی نی تاکیدله دی.

او افغانستان جمهور رئیسی سیاسی حزب لر، مدنی جماعه چیلیک، اهالی فکرینی

اورگه نیش اوچون اوتکزیلگن سوراو، قطارسیاسی شخصیت لرو لویه جرگه تمانیدن

قطعنامه گه حرمت کورسه تیب وخلق تشویش لری برطرف ایتیلیشی اوچون

تیزلیکده امریکا بیلن افغانستان آره سیده گی امنیتی شرطنامه نی امضاله شی

نی سوره دی.

مجددی فرزندی بو شرطنامه امضاله نیشی افغانستان منفعتی گه بولگنی نی

ایتیب جمهور رئیس کرزی بونینگ امضاله نیشیدن باش تارتیشی نی لویه جرگه ده

اشتراک ایتگن 2500کیشی وملی منفعت گه حرمت کورسه تیب بهابیرمسلیگی دیب

ایتدی.

اما کرزی جنابلری بوشرطنامه نی امریکا عسکرلری اویلر اوستیگه قیدیرو

عملیات اوتکزیلمسلیگی و بومملکت تمانیدن افغانستانده تینچلیک نی تامین

له نیشی بیلن امضاله نیشی نی تاکیدله گن.

یقینده افغانستان جمهور رئیسی فرانسوی کونده لیک بیلن بولگن صحبتیده

امنیتی شرطنامه نی امضالش اوچون امریکا استعماری قدرت دیک معامله قیلیب و

باسیم ییتکزه یاتگنی نی ایتگن.

بوندن آلدین امریکا تمانی بو کیلیشوو میلادی ییل نینگ اخیری گه قالمسدن

امضاله نیشی نی تاکیدله گن ایدی.

اما یقینده امریکا تشقی ایشلر وزیری جان کری کرزی بو کیلیشوونی امضا

قیلمه گن تقدیرده افغانستان نینگ کیلگوسی جمهور رئیسی امضاله شینی تیل گه

آلگن ایدی.