امريكانينگ كابلده گي ايلچيخانه سيگه ايكي راكت توشيب پارتله دي

امريكانينگ كابلده گي ايلچيخانه سي بو ايلچيخانه نينگ ايچيگه ايكي راكت توشيب، پارتله گني ني تصديقلب، تلفات يوزبيرمه گني ني ايتگن.

بي بي سي گه قيسقه پيام آرقه لي معلومات بيرگن امريكا ايلچيخانه سي، بوحقده تحقيقات باشلنگني ني ايتگن.

امريكا نينگ كابلده گي ايلچيخانه سي جمهور رييسليك سرايي يقينيده جايلشگن بوليب، اوندن باشقه حربي مركز، ناتو قوماندانليگي، ملي مدافعه وزيرليگي و بيرقنچه خارجي ايلچيخانه لرهم جايلشگن.

بوندن آلدين كابل پوليس قوماندانليگي سوزچيسي، كابلگه تمان آتيله ياتگن ايكي راكت پارتلشي عاقبتيده كميده ايكي پوليس عسكري يره لنگني دن خبر بيرگندي.

حشمت الله استانكري نينگ بي بي سي گه ايتيشيچه، شهرگه تمان آتيله ياتگن ايكي راكت نينگ بيكار قيليش چاغيده، راكتلر پارتلب كيتگن.

استانكزي گه كوره، مذكور راكتلر بوگون ايرته لب قلعه زمان خان محله سيده پارتلب، اوچ پوليس عسكري يره لنگن.

هنوز بو حادثه مسووليتيني هيچكيم اوز بويينيگه آلمه گن.

او، پوليس مآمورلري اوچينچي راكت ني بيكار قيليشگه موفق بوليب، بير كيشيني بونگه عيبلب قولگه آلگني ني معلوم قيلگن.

بوندن آلدين كابلده ايكي ماين پارتلب، ايكي راكت هم شهرنينگ شرقي منطقه لريده توشيب پارتله گني حقيده خبر قيلينگندي.

پوليس قوماندانليگي سوزچيسي راكت آتيلگني حقيده گي خبرني رد ايتيب، مذكور راكتلر آتيله ياتگن چاغده پارتلب كيتگني ني ايتگن.

اما هنوزگچه بو حادثه مسوولتيني هيچ بير گروه اوز بوينيگه آلمه گن.