مالیه وزیرلیگی: شرکت لردن قریب 90 فایز سالیق آلیشگه موفق بولدیک

افغانستان مالیه وزیرلیگیگه کوره، ایچکی و تشقی سرمایه یاتقیزوچیلردن اون فایزی مالیه توله شدن باش تارتماقده.عینی حالده اوشبو وزیرلیک شوندی شرکت لر عدلی وقضای اداره لرگه ته نیشتیریلگنینی ایته دی.لیکن هیچ بیرشرکت دن آت توتمیدی.

افغانستان مالیه وزیرلیگی هرییلی اوتیشی بیلن، ییریک و کیچیک شرکت لردن سالیق الیش تیزملرینی زمانه لشتیریب کیلماقده، شوندی بولسه هم مالیه وزیرلیگی سالیق توله شیدن باش تارته یاتگن شرکت لرهم موجود لیگینی ایتماقده.

اوشبو وزیرلیک سوزچیسی عبدالقادر جیلانی بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده ، سونگی بیرییلده ییریک و کیچیک شرکت لردن توقسن فایز سالیق آلیشگه قادر بولگنینی تاکیدلیدی.

" قریب توقسن فایز شرکت لر اوز زمانیده مالیه تولشگه حرکت قیله دی بعضی شرکت لرهم مالیه بیریشدن قاچیشگه سعی قیله دی اما شوندی بولسه هم عدلی وقضای اداره همکارلیگی بیلن اوشبو شرکت لرنی مالیه تولشگه مجبورلی میز."

شونینگدیک جیلانی جنابلری، سالیق تولمه گن ایریم ایچکی و تشقی شرکت لر عدلی وقضای ارگانلرگه ته نیشتیریلگنینی ایتدی.

رخصتنامه سی بیکار قیلینیشی، جریمه تولش وشرکت مسووللرینی چیقیشی منع ایتیلیشی شوندی عملرگه قول اورگن شرکت لر اوچون افغانستان مالیه وزیرلیگی تمانیدن جزا تعین ایتیلگن.

بوندن بیرنیچه مدت آلدین ییریک خارجی شرکت لردن بیری نینگ رییسی سالیق تولمه گنلیگی باعث چیقیشی منع ایتیلیب شرکت فعالیتی هم توخته تیلگن، مذکور شرکت خادملریدن بیری:" اوزیم خصوصی شرکت لردن بیریده وظیفه بجررایدیم، اوشبو شرکتگه مالیه وی قینچلیک اورته گه چیقدی یعنی شرکت مسولی میلیونلب دالر مالیه سینی توله مه گن ایدی. شوسبب شرکت رخصتنامه سی اوزیتیریلمی فعالیتی هم توخته تیلدی شرکت مسوولی نینگ چیقیب کیتیشی منع ایتیلدی."

شرکت لر گه فعالیت رخصتنامه سینی بیره دیگن ایسا اداره سی نینگ اورین باسری شریف احمدزی سالیق توله شیدن باش تارتگن شرکت لر رخصتنامه سی اوزیتیرمسلیگینی اورغوله دی:" هربیر شرکت مالیه توله گن بولمه سه اوزمان ایش رخصتنامه سی اوزیتیریلمیدی."

افغانستان نینگ اقتصادی تشقی یاردملرگه باغلیق بولگنی باعث تولنمه گن سالیق میلونلب دالر تخمین ایتیلیشی ممکن. بوندن بیرنیچه کون الدین ینگی ییل بودجه سی پارلمانگه یوباریلدی. ایچکی درامد 2.3 میلیارد دالر بولیشی تخمین ایتیلگن بوجمله دن 1.8 میلیاردی سالیق آلیش طفیلی قولگه کیلیشی ممکن.