لوگرده یوزبیرگن پارتلشده 5 کیشی قربان بولدی

لوگر ولایتی نینگ بره کی برک تومنیده موتر سایکل گه اورنه تیلگن پارتلاوچی ماده پارتلش نتیجه سیده کمیده بیش کیشی قربان بولیب وباشقه 16 کیشی یره لنگن. یره لنگن لردن ایریم لری نینگ احوالی آغیرایکنلیگی ایتیلماقده.

لوگر ولایتی نینگ بر کی برک تومن حاکمی محمد رحیم امین گه کوره، مذکور حادثه بوگون توشدن کیین ساعت تورت اطرافیده اشبو تومن نینگ بره کیراجا محله سیده یوزبیرگن.

حاکم گه کوره پارتلاوچی ماده موترسایلک گه جایلشتیریگ

قربان بولگنلر جمله سیده بیر عیال وبیر باله هم موجودلیگی تصدیق لنگن. حادثه مسوولیتینی حاضرگه قدرهم هیچ بیرگروه یاشخص اوز بوینیگه آلمه گن. لیکن شوندی حادثه لرکوپراق طالبان عصیانچیلریگه نسبت بیریله دی.

لوگر پایتخت کابل قوشنیلگیده جایلشگن مذکور ولایت نینگ بیرقنچه تومنلریده طالبان عصیانچیلری انچه فعال بولگنی ایتیله دی.