امریکا مهلتی نهایه سیگه ییتدی، اما کرزی امنیتی شرطنامه نی امضاله مه دی

میلادی 2014ییل باشلندی، قوییلگن مهلت هم توگه دی، افغانستان جمهور رئیسی حامد کرزی امریکا بیلن امنیتی کیلیشوونی امضاله مه دی. میلادی 2014ییل کیریب کیلیشی دنیا نینگ اکثر مملکت لریده کینگ نشاله نیلماقده.

افغانستان ده هم ماموریت لرینی دوام ایتدیریب کیلگن خارجی حربی لرمیلادی 2014ییل بیره مینی بومملکتده سونگی ماموریت لری صفتیده نشانله ماقده لر.

اما بو ییل افغانلرگه تشویشلی وهم مهم ییل حسابلنه دی. خارجی کوچلرنینگ مملکت دن چیقیش مساله سی و سیلاوآرقه لی مملکت نینگ سیاسی قدرتی باشقه بیرکیشی گه تاپشیریلیشی بولگن.

عین حالده امریکا حربی لری میلادی 2014ییل دن کیین بو مملکتده قالیشی اوچون ایکله مملکت آره سیده گی خوف سیزلیک کیلیشووی نینگ امضاله نیشی میلادی 2013ییلدن 2014ییل گه قالیشی هم افغان لرنینگ بو ییلده بولگن تشویش لری نی تاباره آشیریب یوبارگن.

بیرینچی جنوری میلادی 2014ییل نینگ بیرینچی کونی بیلن برابر

بوییل افغانستان اوچون سیاسی ، امنیتی، اقتصادی وباشقه ساحه لراوچون اوته اهمیتلی زمان حسابلنه دی.

چون بو ییل ده افغانستاندن اکثرخارجی مملکت لر اوز کوچلری نی آلیب چیقیشی ممکن و سیلاوآرقه لی سیاسی قدرت افغانستان رهبری حامد کرزی دن باشقه بیرکیشی گه اوتیشی کوتیله دی.

میلادی 2014 کیرمسدن آلدین اکثرافغانلر آره سیده مملکت وضعیتی یمانله شیب کیته دی دیگن تشویش لر بیلدیریلردی. خوب منه بوییل باشلندی، میلادی 2013ییلده گی اویلاولر اهالی آره سیده قنچه لیک موجود واهالی بو ییل باره سیده نیمه فکرده لربوحقده اهالی دن بیری: "آتیم غیب الله شهرنوده آشپزلیک قیله من، آلدینلری تشویشمیزجوده کوپ ایدی، خداگه شکرینگی ییل نینگ بوگون بیرینچی بلکی یخشی بولیب کیتر،بوندن آلدین بو ییل باشلنسه اوروش لرباشله نیب کیتروسرمایه یاتقیزگن لرمملکت دن چیقب کیتردیب اویلردیک"دییدی او

باشقه دنیا اهالی سی میلادی ییل نینگ کیریب کیلیشی نی قووانچ بیلن خوش قرشی لب طنطنه لی مراسم لر آرقه لی کوتیب آلماقده لر بیراق افغانلرآره سیده بوییلده وضعیت یمانلشه دی دیب تشویش لربیلدیریلسه هم امیدلرهم یوق ایمس. بوحقده غلام سخی

"بوییل باشلندی، خدا خواه لسه تینچ لیک بولر، کیم نیمه اویلسه اویله سین، تشویش لی ایمس مینیمچه وضعیت یخشی لشه دی".

جاری میلادی 2014 ییلده اکثرمملکت لرافغانستاندن اوز کوچلری نی آلیب چیقه دی، اما امریکا بومملکتده بیر مدت گچه قالیش نی خواه له یدی. بیراق بومملکتده امریکا حربی لری نینگ قالیشی امنیتی کیلیشوونی نی امضالش بیلن باغلیق .

بوکیلیشوونامه میلادی 2013ییلده امضاله نیشی کوتیلردی. اما حامدکرزی تاماندن امریکا تامانی گه ایریم شرطلر ایلگری سوریلیشی بیلن بوشرطنامه امضاله نیشی آرقه گه تشلندی.

حامد کرزی افغانستانده تینچلیک برقرار له نیشی امریکا بیلن پاکستان گه تعلقلی بولگننی تاکیدلب کیله دی.

بیراق امریکا تامانی تینچلیک نی بیردن کیلتیریش قیین لیگی نی تاکیدله ماقده لر.

بو مساله حل ایتیلمی قالیشی اهالی نینگ میلادی 2014 ییلده گی تشویش لرینی تاباره آشیریب یوباردی.

"اگر بو کیلیشوونامه امضالنمه گن تقدیرده آلدینگی ییللردیک ایچکی اوروش لرباشله نیب کیته دی و بدبخت لیک قیته تکراربولیب وضعیت یامانلشه دی. بونی امضاله شی کیره ک، خارجی لرمملکت امنیتی کوچلری اوز ایاغ لریگه تورگونچه قانونی چوکاتده توریش لریگه احتیاج بار،بیزنینگ تومنیمیزده کونیده بیر کیشی هلاک بوله دی نه دولت بار ونه باشقه بار." دییدی کابل ده استقامت قیله دیگن سمیع الله

سیاسی فعاللردن استاد عبدالقدوس قیلیچ میلادی 2014ییل تشویشلنرلی ییل ایمس لیگی نی ایته دی.

اهالی تشویشلری ایسه امنیتی کوچلریخشی ایاققه تورمه گنی، قوشنی مملکت لراره له شیشی سبب ایچکی اروش لرباشله نیشی، مملکت اقتصادی خارجی یاردم لرگه باغلیق لیگی سبب خارجی لرچیققن تقدیرده وضعیت ترتیب دن چیقیش اوچون بولگن.

بیراق افغانستان دولتی میلادی 2014ییلده هیچ قنده ی تشویش ده اورین یوقلیگی نی اورغولب کیلگن.

اوتگن نیچه ییلده افغانستان اقتصادی نینگ کته قسمی نیخارجی یاردملر تشکیل بیرری . هرچند خارجی لر یاردمی کوپ مقداربولیشیگه قره مسدن بومملکتده ایش سیزلیک معما سی حل ایتیلمه گن.

فاریاب لیک اقتصاد چی محمد اسلم گداز نینگ فکریچه جاری ییلده خارجی کوچلرنی مملکتدن چیقیشی افغانستان اقتصادی ده سبلی تاثیر قویه دی.

هرچند کوپچیلیک اهالی آره سیده میلادی 2014 ییل تشویش لری بارلیگی یانیده امیدلرهم یوق ایمس، اما خودی شو ییلده بومملکت ده بیرنیچه مهم واساسی موضوع لرعملگه آشیشی کوتیله دی، افغانستان بیلن امریکا آره سیده گی امنیتی شرطنامه امضاله نیشی یا امضالنمسلیگی، جمهور ریسلیک و ولایت کینگش سیلاولری اوتکزیلیب ینگی سیاسی رهبرمملکت قدرتی نی قولگه آلیشی و مملکت امنیتی مسوولیتی تولیق افغان لرگه تاپشیریلیشی دن عبارت بولگن، بو مساله لر نینگ عملی بولرو بولمسلیگی مملکت نینگ وضعیتی و کیله جگی گه توغریدن توغری تاثیرییتکزه دی.