اوزاقدن توریب تحصیل آلیش گه قیزیقیش لرآشماقده

سونگی ییللرده افغان لر آره سیده تحصیل درجه سی نی آشیریش اینیقسه ماسترلیک نی آلیش اوچون قیزیقیش لرآشیب بارماقده.

اما مملکت ده ییترلیچه بو ساحه ده امکانیت یره تیلمه گنی اوچون تحصیل اشتیاقمندلری نینگ اعتباری خارجی بیلیم یورتلرگه جلب ایتیلماقده.

خارجده تحصیل آله دیگن کوپچیلیک افغان لراوزاقدن توریب تحصیل آلیش گه قیزیقماقده لربونگه سبب ارزان توشیشی بولگن.

افغانستانده کون اوتیشی بیلن تورلی ساحه لرده متخصص کیشی لرگه احتیاج سیزیله یاتگنی سبب سونگی پیت لرده تحصیل درجه سینی آشیریش اوچون سعی وحرکت لرهم کوپراق کوزه تیلماقده.

هرچند ماسترلیک ساحه سیده تحصیل آلیش اوچون دولت گه عاید وخصوصی بیلیم یورتلر موجود. اما آدم لرآره سیده اشتیاق کته لیگی، امکانیت چیکلنگنی واقتصادی جهت دن خصوصی بیلیم یورت لرده ماسترلیک آلیش گه آدم لرقرب لری ییتمسلیگی سبب اوزاق دن توریب ارزان نرخده تحصیل آلیش گه قیزیقیش کوپ راق بولیب بارماقده.

افغانستان عالی تحصیل وزیرلیگی نینگ اورین باسری محمد عثمان بابری اوزاقده تحصیل آله دیگن بیلیم یورتلرنینگ بیرقسمی بو وزیرلیک شرایطی گه اوزینی برابر قیلگن لیگی نی معلوم قیلیب وقالگن لری هم ییترلیچه اعتبارگه ایگه ایمس لیگی نی تاکیدله ماقده.

"بولرنی درسلیک مفرداتی واستاد لری عالی تحصیل وزیرلیگی تاماندن تیکشیریلیب کیین تصدیق له نیشی لازم، بانککه تضمین قوییش لری شرط، بولرسانی ایکیته اوچته دن آرتیق ایمس، ماسترلیک کمیسیونی میز بو بیلیم یورتلرگه وقت تعیین قیلگن، اگر اوزلرینی شرایطگه برابر قیله آلمسه لر، برنامه لری ناقانونی حسابله نیب وتوخته تیله دی" بابری جنابلری

بوگون پایتخت کابلده هندوستان بیلیم یورتلریدن بیریده اوزاق دن توریب تحصیل آلگن اونلب افغان لرتحصیل لرینی بیتدیریب چیقدیلر.

اوزاقدن توریب هندوستان بیلیم یورتیدن بیریده اداره چیلیک بوییچه ماسترلیک که تحصیل آلگن نصیر خنجر بوساحه ده آلگن بیلیمی بیلن دولت اداره لرینی یخشی باشقره آلیشی نی بیلیدیره دی.

"عموماآلگنده،آلگن تحصیلیمیز یخشی ایدی، ماسترلیککه اوقیگن کتاب لرنی اروپا وامریکا بیلیم یورتلریده اوقیله دیگن کتابلربیلن هیچ قنده ی فرقی یوق، بیز اوچون اوقیگن موضوع لریمیزقانیقرلی، اگرحکومت تاماندن ایشگه آلیش اوچون سیناوهم آلینسه بیز بونگه تیارمیز"

اما بو کیشی لرقولگه کیلتیرگن حجت لری قنچه لیک اعتبارگه ایگه وایشگه آلینیش لری نامعلوم.

شمالی فاریاب ولایتیده گی رشاد خصوصی بیلیم یورت مسوولی رشید رشاد اوزبیلیم یورتیده کیره کلی بیلیم درجه سی ماستر بولگن کیشی لرنی تاپیش اوچون قیینلگنی نی ایته دی.

"فاریاب مقیاسیده ماسترکیشی لرنی تاپیش قیین، مین حتی قوشنی ولایت لردن هم تاپیش گه قیینلدیم" دییدی رشاد جنابلری

استاد رحیم تیمور اوزاق دن توریب تحصیل آلیش تیزیمی کوپلب مملکت لرده بارلیگی نی ایتیب افغان لراقتصادلری پس لیگی اوچون بوامکانیت یره تیلیشی ضرورلیگی نی تیل گه آله دی.

حاضرگی کونده بیرقطار لرمملکت ایچکرسیده، بیرقنچه لرچیت مملکت لرگه کیتیب تحصیل آلسه وباشقه کوپلب کیشی لرهم اوزاقدن توریب چیت مملکت لردن غیابی شکلده تحصیل آلماقده لر.