"سرپرست لیککه آلینگن قیز راضی لیک بیلدیرگن حالده اوز سرپرستی بیلن تورموش قوریشی ممکن"

افغانستان سنا مجلسی قراوسیز کودک لرنی سرپرست لیککه آلیش قانون لایحه سی نی اون ییتی حالت اوزگریش کیلتیریش بیلن تصدیقله دی.

بوقانونده، سرپرست لیککه آلینگن قیز18یاشده تورموش گه چیقه آلیشی و اونی باقیشگه آلگن کیشی بیلن هم اویله نیشی ممکن لیگی قید ایتیلگن.

عین پیتده سرپرست لیککه آله دیگن کیشی اوتیز یاشی نی تولدیریش بیلن قراوسیزکودک لرنی سرپرست لیککه آلیشی ممکن لیگی بو لایحه گه کیلتیریلگن اوزگریش لردن حسابلنه دی.

کیلتیریلگن بو اوزگریش لرده مسلمان بولمه گن افغان وطنداشلری هم مسلمان بولمه گن افغان باله لرنی سرپرست لیککه آلیشی ممکن.

سنا مجلسی تاماندن سرپرست سیز کودک لر نی سرپرست لیک که آلیش قانون لایحه سیده کیلتیرگن اوزگریشلر باله لرنی سرپرست لیککه آله دیگن کیشی یخشی شهرت، روحی وجسمی کسللیک لرگه یولیقمه گنی هم بولگن.

کیریتیلگن اوزگریش لرده مسلمان بولمه گن افغان وطنداشلری هم سرپرست سیزباله لرنی باقیش اوچون محکمه رخصت بیرگن تقدیرده سرپرستلیککه آلیش لری ممکن.

بوندن آلدین فقط افغان وطنداشلری باله لرنی آلیب باقیش حقی گه، ایگه ایدیلر.

سرپرست لیککه آله دیگن شخص لرنینگ یاشی نینگ 25دن 30یاش گه اورگرتیریلیشی هم بو لایحه گه کیریتیلگن اوزگریش لردن حسابلنه دی.

افغانستان سنا مجلسی نینگ سرپرستی زلمی زابلی کودک نی سرپرست لیککه آلگن کیشی، قیز 18یاشی تولدیرمسدن تورموش گه بیریش گه حقلی ایمس.

زابلی جنابلریگه کوره قیزراضی بولگن حالده، سرپرست لیککه آلگن کیشی اوبیلن تورموش قوره آله دی.

17حالت اوزگریش کیلتیریلگن بو قانون لایحه سی سنا مجلسی تاماندن قوشمه کمیسیون گه حواله ایتیله دی.

ایکی کمیسیون نینگ نهایی کیلیشووی دن سونگ، بو قانون لایحه سی جمهور رئیس کرزی گه قول قوییشی اوچون جونه تیلیشی ممکن.

بوقانون بیش فصل 27ماده دن عبارت بولیب بوندن آلدین افغانستان اولوسی جرگه ده ایریم اوزگریش لر کیلتیریلیشی بیلن تصدیقلنگن ایدی.

هرچند بیر قطار ملت وکیللری بو قانون لایحه سی نینگ ایریم ماده لری اسلام دینی گه قرشی بولگنی بیلدیرگن ایدیلر. اما بو ایسه مجلس ده کوپچیلیک آواز بیلن تصدیق ایتیلگن ایدی.