"خصوصی سکتورلرده گی ایشچی لرهم تقاعدگه چیقیش امتیازیدن بهره مند بولسین لر"

افغانستان ایشچی لرملی اویوشمه سی خصوصی اداره لرده ایش آلیب باره یاتگن کیشی لرهم دولت خادم لری دیک تقاعدگه چیقیش قانون حقوقی گه ایگه بولیش نی طلب قیلگن.

بو قتلم تقاعدگه چیقیش حقوقی گه ایگه بولیش بیلن اولرنینگ عایله لری گه بولگن احتیاج لری برطرف ایتیلیشی تاکیدلنه دی.

حاضرگی کونده افغانستان خصوصی سکتورده میلیونلب انسان ایش آلیب باره یاتگنی معلوم قیلینماقده.

افغانستانده رسمی خذمت قیلگن کیشی 64یاش نی تولدیریب 65گه کیریشی بیلن تقاعدگه چیقیب تقاعد حقوقی گه ایگه بوله دی.

اما بو امتیازدن خصوصی سکتور خادم لری ایمس. فقط دولت خادم لر بهره مندلر.

معلومات لرگه کوره مملکت ده حاضرگی حکومت تشکیل تاپیشی بیلن تورلی ساحه لرده خصوصی سکتورلرفعالیت گه باشله شی بیلن ایکی یریم میلیون اطرافیده بولگن کیشی گه ایش اورین لری یره تیلگن.

اما بوکیشی لر تقاعد گه چیقیش حقوقی گه ایگه ایمس لر، شو نینگ اوچون افغانستان ایشچی لر ملی اویوشمه سی باشلیغی معروف قادری بو قتلم نینگ تقاعدگه چیقیش امتیازی گه ایگه بولیش لری کیره ک لیگی نی افغانستان دولتی دن طلب قیلدی.

" خصوصی تلویزیون ترماقلری، مخابرات و برچه خصوصی سکتورلرگه ایش آلیب باره یاتگن یاشلر نفقه گه چیقیش حقوقیگه ایگه ایمس لر. اولرنینگ بیرکون یاشی کیتیب قاله دی. اولر فرزندلری وباشقه لرگه محتاج بولیب قالمه سین، بیز شونده ی ایشچیلراوچون نفقه گه چیقیش حقوقی بیریلیشینی طلب قیله میز. بیز برچه اداره لرنی بونگه بهابیریشگه اونده دیک اداره لرهم راضی لیک کورستگن بیز شوندی ریجه اوستیده ایشلب تورگن میز، اما نهایی بولمه گن". دییدی قادری جنابلری

عین پیتده افغانستان ایشچی لر ملی اویوشمه باشلیغی قادری جنابلری ایش سیزکیشی لرایش بیلن تامین له نیشی اوچون حکومت تاماندن خصوصی سکتورفعالیت لری کینگه ییشی اوچون کوپراق زمینه یره تیلیشی نی معلوم قیلیب ودولتگه تعلقلی ییرآستیده گی تورلی کانلردن عبارت بولگن آست قورمه ساحه لری گه هم سرمایه یاتقیزیلیشی نی طلب قیلدی.

خصوصیده سکتورلرده ایشلشه یاتگن لرهم شونده حقوق دن بهرمند بولیش لرینی سوره ماقده لر.

فاریاب ولایتی ده گی خصوصی سکتورلردن بیریده نیچه ییلدن بیری ایشلب کیله یاتگن تاج الدین حکیمی تقاعدگه چیقیش حقوقی قانونگه کیریتیلیشی نی خوش قرشله یدی.

"دولت اداره لریده ایش بولمه گنی اوچون نیچه ییلدن بیری نادولت تشکیلات لردن بیریده ایشله یمن. آلگن آیلیگیمیزدن دولت خادم لری دیک دولت خادم لری دیک سالیق آله دی. تقاعد حقوقی دن هم بیزلراولردیک بهره مند بولیشیمیزلازم، بوحرکت نی خوش قرشی له یمن. دولت کاشکی بونی انابت گه آلسه ایدی". دییدی او

بیرقطارلرکیشی لرگه دولت ونادولت تشکیلات لرده ایش امکانیت لری مهیا ایتیلگن بولسه، اماهلی هم ایش سیزلیک بومملکت ده کته معما صفتیده کوریلیب وبوخصوصده اوتگن نیچه ییلده دولت بو مساله نی حل ایته آلمه گن.

ایشچی لردولت تاماندن ایش اورین لری یره تیلیشی نی طلب قیله دیلر.

"افغانستان دولتی تمانیدن یاشلراوچون ایش زمینه لری یره تیلیشینی طلب قیله میز.همده عالی تحصیل آله المه گن یاشلر اوچون حرفه یی ایشلر زمینه لری مهیا ایتیلسین بونی اوزی امنیت اوچون ایجابی بیرایش. کرزی نینگ 13 ییللیک حاکمیتی دوریده مردم نینگ امید لری کوتیلگنیچه رویابگه چیقمه دی". دییدی کاپیسا لیک ایشچی لردن بیری.

ایشچی لرنینگ کوپراق ایشنی قولدن بیریش خواطرلری میلادی 2014ییلده خارجی لر نینگ مملکت دن چیقیش موضوعی یوزه گه چیقه یاتگن بیر باسقیچده، تیل گه آلینماقده.

معلومات لرگه کوره حاضرگی کونده دایمی ایش بیلن تامین لنمه گن ایشچی لر سانی 11میلیون دن آرتیق کیشی گه ییته دی.