سپورت افغانستانده ملی بیردملیککه خذمت قیله آله دی می؟

افغانستان فوتبال اویشمه سی نینگ فیفا نینگ "عدالتلی اویین" اوچون مکافاتینی آلیشی ینه بیر بار سپورت مملکتده ملی بیردملیککه خذمت قیله دی دیگن امید لرنی پیدا قیلماقده.

افغانستان فوتبال ملی تیرمه جماعه سی اوتگن ییلی اوز تاریخیده ایلک بار جنوبی آسیا قهرمان لیگنی قولگه کیرتر ایکن، خودی شوندی امید بخش فکر لرهم ینگره گندی.

جاری ییل افغانستان سپورتی اوچون جوده آمدلی کیلدی. فوتبالچی لردن تشقری افغانستان کرکتچی لر هم کیله سی ییلگه ایلک بارجهان بیرینچی لیگیده اشتراک ایتیش حقوقینی قولگه کیرتیشدی.

سیز نینگ نظرینگیزده سپورت افغانستانده ملی بیردملیکنی تامین لشگه قادر بوله دی می؟ سیزنینگچه سپورت قنچه لیک ملی تاتولیککه خذمت قیله دی؟ سپورت ساحه سیده قولگه کیرتله یاتگن یوتوق لردن فخرله نیش تویغو سی افغانستانده امنیتنی قرار تاپتیرشگه اورنه یاتگن تمانلر اوچون قنچه لیک قول کیلیشی ممکن؟ یا کی بو کبی فخرلر فقط سطحی بیرشکلده بولیب قالماقده می؟

سوز سیزگه برنامه سی پنجشنبه کونی جانلی روشده توغریدن توغری نشر ایتله دی.

سوز سیزگه رکنی ده کی موضوع حقیده فکر و ملاحظه ینگییز بولسه صفحه میزده تیلفون رقملرینگیزنی قالدیرینگ، بیزبرنامه جریانیده سیزگه تیلفون قیله میز.

سوال و فکرلرینگیزنی قوییده کی فورم یا کی ایمیل آرقه لی هم بیزگه یوبارشینگیز ممکن:

uzbek.afghan@bbc.co.uk