فاریاب ولایی نینگ 14 فایز رای بیریش مرکزی لری جدی تهدید آستیده

فاریاب حاکمی داکترمحمدالله بتاش فاریاب ولایتی نینگ 231رای بیریش

مرکزیدن 6فایزی قوراللی لر تاماندن قتیق تهدید آستیده بولگن لیگینی ایتیب، همده وقتینچه لیک فاریاب گه تیگیشلی بولگن غورماچ تومنی ده هم 19 مرکز تهدید آستیده ایکن لیگی نی معلوم قیلدی.

بوبیلن عموماً فاریاب ولایتی نینگ 14فایز رای بیریش مرکزلری تهدید آستیده قرارتاپگن.

اوتکن کونی افغانستان ایچکی ایشلروزیرلیگی بوولایت نینگ برچه

مرکزلریده هیچ قنده ی امنیتی معما بولمس لیگینی معلوم قیلگن ایدی.

فاریاب حاکمی ایچکی ایشلروزیرلیگی ممکن اولریوبارگن گزارش نی یخشی

توشنیمه گن بولسه لردیدی.

بتاش جنابلری اولر تهدید آستیده بولگن سایت لرنی آچیش ده جدی چاره وتدبیرلرکوریش لرینی ایتیب، مذکور سایت لرنی امنیت لرینی تامین لش لری خصوصیده انیق وعده بیره آلمس لیک لرینی ایته دی.

بتاش جنابلری غورماچ تومنی نینگ تهدید آستیده بولگن 19 سایتی دن 10 ته سینی امنیتی نی تامین لشده اوشبو تومن خلقی دولت بیلن همکارلیک قیلیش گه تیارایکن لیک لرینی معلوم قیلگن لردیدی

میمنه هرات شاه یولی اوستیده جایلشگن فاریاب ولایتی غورماچ تومنی نینگ بیرقسمی قوراللی طالب لرتاماندن نظارت ایتیله دی.

عین پیتده فاریاب ولایتی نینگ ایریم یشاوچی لری کیله جک سیلاولر

خوفسیزلیک امنیتی تامین ایتیلیشیگه اونچه لیک ایشانمسلیک لرینی معلوم

قیله دیلر.

بوحقده میمنه یشاوچی لریدن سیف الله سیور"مینی نظریم دن اول امنیت بولیشی کیره ک کیچه تماندن حتی شهرایچکریسی امنیتی تامینلنمه گن ، بیزله نی نظریمیزدن انتخابات بولمه یدی، ناممکن دیر چونکه 50فایز ایشانه میزکه امینت یوق، منه اندخوی، شیرین تگاب، ناموسی،پشتونکوت المار وباشقه تومنلرگه امنیت اونچه یخشی ایمس" دییدی سیف الله سیور

فاریاب ولایتی ده امنیتی تهدید آستیده بولگن 14سایت دن شیرین تگاب

تومنیده بیرسایت، دولت آباد تومنیده ایکی سایت و باشقه کوپینچه سی المار

تومنیده قرار تاپکن دیر.

شونینگدیک المار تومنیده رای چپته لرینی ترقه تیش مرکزلری هم امنیتی

معمالرسبب یاپیب قوییلگن لیگی ایتیله دی.