فاریاب ولایتی نینگ لولاش تومنیده بغدای نرخی ایکی برابر کوتاریلگن

Image copyright bbcuzbek

فاریاب ولایتی لولاش تومنی نینگ یولی یاپیلگنی سبب مینگلب کیشی حیاتی خطر آستیده.تورکستان قییرلری نینگ جنوبی گه جایلشگن لولاش تومنی نینگ یولی هرییلی قوس آیی کیریب کیلیشی بیلن آغیرقاریاغیشی سبب، یاپیله دی.

کوهستان اهالیسی اوتکن ییلی قورغاقچیلیک کیلگنی سبب، حاضر ییتی کیلوبوغدای 300افغانی بولگنینی معلوم قیله دیلر.

قوم بویوک لریدن غلام جیلانی کوهستانی، مذکور تومن غور ولایتی گه چیگره داش بولگنی سبب، اوشبوولایت گه بولگن قورغاقچیلیک بوتومنگه اوتگن دیدی:" اوشندی که غور گه قورغاقچیلیک بولگن ایدی بوتومن گه هم بولگن، کوهستان خلقی اینیقسه دهقانلرنهایت قینچلیک بیلن دوچ کیلگن لر. بیرسیربغدای 300افغانی بولگن وحتی ایرم منطقه لرگه پولگه هم تاپیلمیدی» دیدی غلام جیلانی کوهستانی.

شوحالده لولاش یولیگه قتنه یاتکن موترهیداوچی لری، بیرآی دن بیری کوهستان کیته آلمسلیک لرینی ایتیب، کوهستان دن کیلگن کیشی لر یریم یولگچه آت و ایشیک لرگه کیلیب، کیین یریمیگه موترگه کیلیش لرینی ایته دیلر.

لولاش تومنیگه بوغدای و اون ایلتیب ساته یاتکن شخصلردن صالح بای، بیرسیرکابل بوغدای کمیده 150 افغانی کرایه بیریش بیلن موتر وآت لرگه تاشیش لرینی معلوم قیله دی.

انه شوحالده فاریاب حاکمی داکتر محمد الله بتاش دولت و ایریم موسسه لر لولاش تومنیگه کمک ییتکزگن لیک لرینی معلوم قیله دی« آلدین لر گدام میمنه شهریده ایدی، بیزکوهستانگه قینچلیک لر کوپلیگی سبب، گدامنی اوییرده آلیب بارگن میز، کدام لرگه بوغدای بار کمک بولیب توریبتی کوهستان خلقی نینگ کته قینچلیک لری یوللری یاپیلشی دن دیر."

لولاش اهالی سی حکومت آرقلی هیچ قندی کمک بولمه گن لیگینی ایته دیلر.کوهستان تومنی فاریاب ولایتی نینگ جنوب تمانیده جایلشگن بولیب، غوربولایت بیلن چیگره داش بولگن. بوتومنده مینگلب کیشی حیات کیچیریب، دهقانچلیک، و چاروادارلیک بیلن شغله نیب کیلماقده لر.لولاش - میمنه یولی 1393 ییل دولت بودجه سی آرقلی قوریلیشی ایتیله دی.