استاد سبقلری: نوایی نینگ فرهاد و شرین داستانی اوچینچی قسم

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

بویوک اوزبیک شاعری ، متفکری و دولت اربابی میر علیشیر نوایی نینگ ایجادی بوگون نمه سی بیلن اهمیتلی ؟ نیگه نوایی ایجادی اولمس؟ بو سواللر و اولرگه جوابلر بوگون هم مهم . بو سواللرگه جوابلرنی فقط بیلمدان کیشی لردن آلیش ممکن. شو مقصدده بی بی سی اوزبیک خذمتی"استاد سبقلری" دیب ناملنگن ملتیمیدیا لایحه باشله دی . بیز تنیقلی نوایی شناس استاد عزیزخان قیوموف دن حضرت نوایی ایجادیدن سبقلر اویشتیریب بیرشنی التماس قیلدیک.

بو سبقده عزیز خان قیوموف نوایی خمسه سی نینگ ایککینچی داستانی " فرهاد و شرین" حقیده سوز لیدی.

Бу мавзуда батафсилроқ