امریکا حربی لری بگرام قماقخانه سیده گی خوفلی محبوس لرنی قوییب یوباریش بویروغی بیریلگنی نی تنقید قیلگن

امریکا حربی لری بگرام قماقخانه سیده گی خوف لی بولگنی ایتیلگن 88محبوسدن 37ته سینی قوییب یوباره یلیشی باره سیده بیریلگن بویروغ نی قتیق تنقید قیلگن وقماق دن قوییب یوباریله دیگن لربوکیشی لرنی امنیت نی بوزیشگه تهدیدساله دیگن لردیب معلوم قیلگن.

بگرام قماقخانه سیدن طالب لرگه اعضا بولگن گه عیبله نیب قماققه آلینگن 650محبوس آزادایتیلیشی آرتیدن، ناتو وامریکا تمانیدن قماقده گی 88محبوس خوفلی بولگنی ایتیلیب افغانستان دولتی اولرنی قوییب یوبارمسلیگی طلب قیلینگن ایدی.

امریکا حربی لری تمانیدن چیقریلگن بیاناتده دولت نظری آستیده بولگن عبدالشکور دادرس باشچیلیگیده بولگن اداره 88محبوس دن 37کیشی نی قوییب یوباریلیش بویروغی بیریلگنی یازیلگن.

بوکیشی لرنی قوییب یوباریلیشی امنیت بوزیشگه یول آچه دی دیب ایتیلگن.

امریکا حربی لری بیاناتیده تیکشیرووچی کمیسیون تیگیشلی اداره لرگه شریک قیلمسدن محبوس لرنی قوییب یوباریشی قانون حاکمیت تاپیشی گه توسیق بولگنی ایتیلگن.

امریکا حربی لری کوره بو88محبوسدن 40فایزی هجوم لرگه توغریدن - توغری حصه قوشیب نتیجه ده افغانستان امنیتی کوچلری وبو مملکت وطنداشلریدن 57کیشی اولیب یاره له نیشگه مسوول بولگن. و30فایزی هم امریکا حربی لریگه هجوم قیلگنی عاقبتده امریکا حربی لری دن 60کیشی نی هلاک وتن جراحتی آلیشگه سبب بولگن.

امریکا حربی لری نینگ معلوم قیلیش لریچه، امریکا قوشمه ایالاتی بومحبوس لرنینگ هربیری باره سیده کوپلب حجت تیارله گن.

مذکور محبوس لر خصوصیده اعتبارلی حجت لربولگن بونده ی قرارآلینیشی افغانستان قانونی نی آیاغ آستی قیلیش دیب وبولر دوسیه لری تولیق صورتده ملی خوف سیزلیک وباش قاره لاوچی اداره سی تاماندن تیکشیریلیشی لازم لیگی هم تاکیدلنگن.

امریکا حربی لری نینگ معلوم قیلیشیچه بگرام ده گی محبوس لر دوسیه لرینی تیکشیرووچی کمیسیون خوفلی محبوس لرنی قوییب یوباریلیشی افغان لرحیاتلری نی تهدیدسالیشی ایتیلگن .

امریکا حربی لری نینگ ادعا قیلیشیچه قوییب یوباریلیشی کوتیله یاتگن 37محبوسدن 17کیشی سی قول بامبی تیارلش اوچته سی هجوم لرگه حصه قوشیب 11دولت کوچلری اولیب یاره له نیشیگه ضامن بولگن، وباشقه 4ته سی هم هجوم گه قتنه شیب اتفاق کوچلریدن 42کیشی نی هلاک ویره لنتیرگن.

بو کیشی لرنی آزاد ایتیلیشی افغانستان دولتی واتفاق داش لری علاقه لری نی جنجالی مساله گه ایله نیشی ایسه یقینده حامد کرزی تاماندن بگرام طالب لرتیارلش مرکزی بولگنی نی تیل گه آلینیب بونی یاپیش نیتیده بولگنی بیلدیریشی آرتیدن یوزه گه چیقماقده.

Image copyright

افغانستان جمهور رئیسی بوندن ایکی کون آلدین خبری ییغنده بگرام گه گناه سیز اهالی کیلتیریلیب کیین قیناق واهانت بولگن لری سبب دولت وتوپراق لریگه قرشی بوله یدیلردیب ایتگن ایدی.

شونینگ دیک افغانستان جمهور رئیسی حامد کرزی :" شبهه سیز ایریم قماقده گی لر مجرم، اولرنی فرق بیره میز، هیچ زمان افغانستان قماقخانه سی افغانستان خلقی قماقخانه سی بولیشی گه رخصت بیرمه یمیز، امریکا اوز مقصدلری سبب افغانستان خلقی نی قماققه تشلب اولرنی اوز مملکتی گه قرشی تورغیزه دی" دییدی او

بوندن آلدین ایریم منبع لر بگرام دن آزاد ایتیلگن کیشی لردن بیر قطارلری قیته طالبان صفیگه قوشیلیب وایریم هجوم لرگه اشتراک قیلگن لری ایتیلگن ایدی.

بیراق کرزی جنابلری بو سوزلرنی غرب نینگ تبلیغی دیب تیل گه آلگن ایدی.

کابل شمالیده جایلشگن بگرام هوا قونالغه سی یانیده جایلشگن بگرام قماخانه سی امریکا حربی لری تمانیدن قوریلیب، ترورچیلیک عمللریگه قولی بولگن لربونده سقلنه دی. اما بوقماقخانه مسوولیتی جاری ییل نینگ بهار فصلیده افغانستان دولتی گه تاپشیریلدی.