خارجی قوشونلر افغانستاننی ترک ایتیشدن قنچه لیک تشویشده سیز؟

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

افغانستاندن خارجی قوشونلرنینگ چیقیب کیتیشی باشلنرایکن، موجود وضعیت هله قچان مردم نینگ تشویشلریگه سبب بولمی قالمه گن .

اوستیگه اوستک، سفر برلیک امریکا بیلن مهم امنیتی بیتم هنوز امضالنمه گن بیر شرایط ده باش لنگن.

مذکور بیتیم ایسه، بوندن کیین افغانستانده مینگ لب خارجی عسکر لر قالیشی و خلق آرایاردملرنینگ توختب قالمسلیگنی تامین لیدی. خودی شو حالت سببف مردم افغانستان ینه ناچارلیک گردابیگه باتیشی و بو عصیانچیلیکلرنینگ ینه اوج آلیشگه یتکلشیدن خواطرده. خوش، اولرنینگ بو تشویشلری قنچه لیک اساسلی؟ افغانستان و افغان حکومتی بو سفربرلیککه تیار می؟ بو هفته سوز سیزگه رکنمیزده عینی سواللرگه جواب ایزلیمیز.