جوزجانده اونلب عایله سووتاشقینی سبب اوی جایلریدن ایریلگن

بیرنیچه کونگی دواملی قاروساووق سبب اریق لر قار وموزدن کومیلیب قالگنی نتیجه سیده دریادن آقیب کیلگن سوو شبرغان شهریگه تیگیشلی قیشلاق لرده گی اویلرگه کیرگن. نتیجه ده یوزدن آرتیق اوی گه خساره ییتکزیب اهالی اوی جایی ایریلگن

.جوزجان ولایتی نینگ رسمی لریگه کوره سوودن خساره کورگن قیشلاق لرکیلک، غوره، عیدمحله، چیپگرخانه و زرگرخانه دن عبارت بولیب اوشبو واقعه آرتیدن تیکشروو وقوتقروو گروهی محل گه باریب اوی بنالریگه سوو کیریب خساره ییتکزگن اهالی نی تینچ محل لرگه چیقریش گه موفق بولگن. اما اهالی نینگ اونلب چارواسی هلاک ایتیلیب ومالی خساره هم ییتکزگن. جوزجان ولایتی نینگ ولایت اورین باسری انجنیر عبدالرحمن محمودی بوحادثه نی تصدیقلب هلی هم سوو سطحی کوتاریلیش جریانی آلدینی آله آلمه گن لرینی معلوم قیله دی. اما جوزجان ولایتی نینگ عامه منفعت لر ریاستی وایکین چیلیک اداره سی خادم لری شهردن 12کیلومتر اوزاقلیکده جایلشگن قول بندی دیب ناملنگن سوو توغانی گه باریب آلدینی آلیش اوچون سعی وحرکت قیله یاتگن لری ایتیلماقده. جوزجان رسمی لری خساره لر اهالی گه اون، بوغدای ویاغ دن عبارت بولگن ییگولیک آذقه ییتکزیب بیریلگن وهیات حادثه کولمی نی تولیق انیق له گندن کیین توررجای لری وباشقه یاردم لرنی ییتکزیش گه حرکت قیلیش لری نی بیلدیرماقده لر. اما شونگه قره مسدن بو ولایت رسمی لری نادولت تشکیلات تاماندن هم یاردم کورسه تیلیشی نی طلب قیلماقده لر. بو ولایت رسمی لری خساره لر کولمی بوندن هم آشیشی ممکن لیگی نی هم تاکیدله ماقده لر. شونینگ دیک جوزجان ولایتی نینگ بیرقطارچاروادارلری جوزجان ولایت حاکم لیگی گه مراجعت قیلیب بیرنیچه کون آره سیده مینگدن آرتیق چاروالرینی ساووق درجه سی پسگه توشگن لیگی سبب قولدن بیرگن لری نی ایتگن لر. جوزجان رسمی لری مالدارلر کیلگنی نی تصدیقلب اما ماللرتلفاتی باره سیده رسمی گزارش قولگه کیلتیریش اوچون منطقه گه هیات جونتگن لرینی ایته دیلر. مالدارلر اوز ماللرینی تاغلی تامانگه آلیب اوتیب وکیره کلی آذوقه لری بولمسلیگی اوچون قتیق ساووق سبب 1500چاورا لری اورته دن کیتگنی نی ایتگن لر. مالدارلر اگر چاروالریگه دولت تاماندن تیزلیکده آذوقه یاردم ایتیلمسه قالگن ماللرینی هم قولدن بیریش لری نی ایتگن لر. اخیرگی بیرنیچه کونده مملکت نینگ ایریم حدودلریده آغیر قاروهوا ساووقلیگی پس درجه گه توشیب کیتگنی سبب اوندن آرتیق کیشی دن جان آلیب بیر نیچه کیشی هم یره لنگن ایدی. شونینگ دیک مملکت نینگ شمالی نی مملکت پایتختی بیلن باغلاوچی سالنگ یولی هم قطار قارکوچگی لری یوزبیرگنی سبب نیچه کوندن بیری یاپیلگن.