سیلاولر مستقل کمیسیونی : ایریم نامزدلر ترغیبات اصولی نی رعایه ایتمه گن

افغانستان سیلاو مستقل کمیسیونی نامزد لردن مالی خرجت لری نی شفاف صرفلشلری نی سوره ب همده صورت لری نی شهر قیافه سی نی بوزر اوچون کوزلنگن محللرگه یاپیشتیریشلرینی سوره گن لر.

بو کمیسون نامزدلرخطالرگه یولگه قویگنی بیر قنچه حالت بولگنی نی بیلدیریب اولرگه حجت لرییتیب کیلگنی نی تیل گه آلگن. بوکمیسیون شونگه اساسله نیب قانونی معامله قیلیش لرینی بیلدیرگن.

افغانستانده سیلاوترغیبات ایشلری قیزیقیب باریشی بیلن سیاسی توزیلمه لر موقعی استه- سیکین انیقلنماقده.

سیاسی گروه لر وحزب لر بیرین - کیتین ایسته گن نامزدلریدن اوز حمایت لرینی اعلان قیلماقده لر.

نامزدلرنینگ تبلیغی ریکلام لر وکینگ ییغین لریولگه قوییلیشی کته خرجت لر بیلن بیرگه بولیشی تنقیدلرگه سبب بولماقده.

رسانه لرکوپراق تماشاچی لربار وقتده بیرنامزد نینگ بیردقیقه لیک ریکلاملریدن بیرمینگ دالرآله یاتگنی لری ایتیله دی.

سیلاولر مستقل کمیسیونی سیلاو ترغیبات ایشلریگه کوزلنگن مبلغ دن آشه صرفلنگن تقدیرده قانونی معامله کورسه تیلیشی ممکن لیگی نی معلوم قیلگن.

هربیرنامزد ایسه هر 15کونده اوز مالی گزارش لرینی کمیسیونگه بیریشگه مجبور.

بوکمیسیون سوزچیسی نورمحمد نور بی بی سیگه ایریم نامزدلرتمانیدن سیلاو ترغیات اصولی ایریم حاللری رعایه ایتیلمه گنی اوچون بونی تینگلش لری نی معلوم قیلدی.

"بیرقنچه حجت لرسیلاولر مستقل کمیسیونی گه ییتیب کیلگن ایریم کیشی لرهم بیزلرگه شکایت قیلگن. بیز بو مساله نی شکایت لرنی تینگلش کمیسیونی بیلن اورته گه قویه میز، اولر بوخصوصده نیمه معمامله کورسه تیش لری باره سیده قرارآله دیلر مین قنچه حالت لیگی باره سیده گپیرمه یمن چون بودواملی بیربرنامه هرلحظه یوزبیریشی ممکن" دییدی سیلاولرمستقل کمیسیونی نورمحمد نور

شونینگ دیک کابلده تورلی ولایت لردن کیلگن یوزلب عیال بوگون بیرقطار نامزدلربیلن اوچره شگن لرواولرنی برنامه لرینی تینگله گن لر.

عیاللرگه کوره سیلاوده عیاللرآواز بیریش لریدن باره سیده هلی هم تشویشده لر"ارزگانده قیزلر مکتبی ینگی 12صنفگچه ییتیب بارگن، بو اولرنینگ کته قیین چیلیگی، بوندن باشقه عیاللرنینگ سوادسیزلیگی هم کته معما،هرنرسه تورموش اورتاق لری ایتسه، اوشه نی قبول قیله دیلر. هرکیم اوز قوملری بولسه اوشنگه آواز بیره دیلر، یا اوز تورموش اورتاغیگه کیم گه آواز بیره ی دیب سوره یدیلر."

نامزدلر اوز برنامه لری نی خلققه ییتکزیش اوچون ایکی آیدن آزراق مدت وقتگه ایگه لر. اما اوتگن تورت کونده اکثر نامزد لر اوز برنامه لری اعلان ایتگن لر. حاضرگچه ییغین لر کوپراق کابل شهریده چیکلنگن. وایریم نامزدلرهم ولایت لرگه سفر قیلگن لر.

نامزدلر سیلاو ترغیبات لرینی مینگلب کیشی اشتراکی بیلن اوتکزماقده لر. بوندن مقصد اوزکوچلرینی کورسه تیب بوبیلن کوپراق کیشی نینگ حمایت لرینی جلب ایتیش بولگن.

اوتگن ایکی کونده بیر قطارسیاسی حزب لر واجتماعی ترماق لر اوز دستک لرینی انیق بیر نامزددن اعلان ایتگن لر.

بوگون سابق ایچکی ایشلر وزیری وفکروعمل ناملی جرگه باشلیغی علی احمد جلالی اوز طرفدارلری بیلن حمایتی نی اشرف غنی احمد زی دن اعلان ایتدی.

"اوشنده ی که داکتر اشرف غنی احمد زی برنامه سی گه کوره میز، قیسقه مدتلی اساسی برنامه لری خارجی لرمملکتدن چیقیشی بیلن برقرارلیک وافغانستان خلقی نینگ یوتوق لری نی سقلب اویلش امنیت نی تامین لش و اقتصاد ساحه رواجله نیشی اوچون کینگ قمراولی ریجه لر نظرده توتیلگن.

منه شو برنامه لرگه ته یه نیب امکانی باریچه اوز همکارلیگی میزنی دوام ایتدیره میز"

عبدالله عبدالله و زلمی رسول لرنینگ مطبوعات مسووللری هم رسانه لربیلن صحبت اوتکزیب ایریم حزب لر اوز حمایت لرینی اولردن بیلدیریش لریدن خبر بیرگن لر.

عبدالرب عبدالرسول سیاف نینگ مطبوعات مسووللری هم ایرته لویه جرگه خیمه سیده اوز برنامه لری نی اورته گه قوییش اوچون ییغین اوتکزیش لری نی بیلدیرگن لر.