هم حکومت هم طالبان ژورنالیستلرگه اذیت ایتکزماقده

Image caption حساباتده طالبان تمانیدن 17 فایز و باشقه ناانیق قوراللی لرتمانیدن 12 فایز زوروانلیک اویوشتیریلگنی قیدایتیلگن.

ژورنالیست لرنی جانینی سقلش بویچه کمیته سی ینگی بیر حسابات ترقه تیب میلادی 2013 ییل نینگ آلتی آخریده ژورنالیست لرگه قرشی اویوشتیریلگن 35 زوروانلیک و تهدید حاللری رویخط گه آلینگنی نی معلوم قیلگن.

ژورنالیست لر جانی نی سقلش بویچه کمیته حساباتیده زوروانلیک حاللری نینگ 63 فایزی دولت ایشچیلرگه نسبت بیریلگن.

حال بوکی التی آی اول ده زوروانلیک و تهدید حاللری نینگ 42 فایزی حکومت آدملریگه نسبت بیریلگن ایدی.

حساباتده طالبان تمانیدن 17 فایز و باشقه ناانیق قوراللی لرتمانیدن 12 فایز زوروانلیک اویوشتیریلگنی قیدایتیلگن.

حساباتده یازیلیشیچه، خبرنگارلردن حمایه ایتیش اوچون دولت نینگ سیاسی اراده سی بولمه گنی ، معلومات گه قول تاپیش قانونی یوق لیگی،ژورنالیست لر حقلری خصوصیده اگاه لیک بولمه گنی شونینگ مطبوعات فعالریدن ایریم لرینی خبرنگارلیک اصولیدن خبرسیزلیگی ژورنالیست لرگه قرشی زوروانلیک حاللری یوزبیریشی گه اصلی عامل دیب کورسه تیلگن.

شونینگ دیک عیال ژورنالیست لر فرهنگی جیکلاو لر باعث کوپلب تهدیدلر بیلن روپه ره بولگنی ایتیلگن.

جاری ییلده 32 چاپی رسانه هم افغانستانده چاپ دن قالگن.

شونینگ دیک حسابات ترقه تگن قوریلمه سیلاولر جریانیده خبرنگارلرگه قرشی زوروانلیک حاللری کوپه یشی ممکن لیگینی ایتگن. بونگه عامل هم طالبان فعالیتی و حکومت نینگ معلومات قولگه کیرتیش خصوصیده ارتیق چیکلاو گه قول اوریشی دیب کورسه تیلگن.