ایلکبار قیرغیزستان کابلده ایلچیخانه سینی آچدی

افغانستان وقیرغیزستان دولتلری سیاسی، دیپلیماتیک و طبیعی آفتلرگه قرشی کوره ش قوشمه همکارلیک نی مقصد قیلیب، اوچ شرطنامه گه قول قویدی ، همده ایلک بارکابلده قرغیزستان ایلچیخانه سی رسمی شکلده فعالیت گه باشله دی.

ناتو کوچلری افغانستان دن چیقیب کیته یاتگن بیرپیت، قیرغیستان دولتی افغانستان بیلن دیپلماتیک علاقه لرینی کوچیتیریشگه حرکت قیلماقده. قیرغیزستان دولتی بوکبی علاقه لرنی کوچیتریش اوچون ایلک بار کابلده اوز ایلچیخانه سی نی آچدی.

هرچند قرغیزستان افغانستان بیلن قوشنی چیگره گه ایگه ایمس، بیراق بو مملکت چین دن کیله دیگن موادلر اوچون منطقه بوییچه کتته بازار صفتیده سنه له دی.

افغانستان ایچکی ایشلر وزیرلیگی ضرار احمد عثمانی قیرغیزستان تشقی ایشلر وزیری بیلن کابلده اوتکزگن مطبوعات انجمنیده قوشمه تجاری کمیته ایجاد ایتیلیشدن خبربیردی:"افغانستان و قرغیزستان اره سیده یقین کیله جکده قوشمه اقتصادی و تخنیکی کمیته ایجاد ایتیلیشی گه امید بیلدیره میز بو قوشمه کمیته نینگ ایجاد ایتیلشدن اصلی مقصد منطقه ده گی اقتصادی فرصت لردن قوشمه فایده له نیش بولگن".

بو ایککی دولت اره سیده دیپلماتیک و طبیعی آفتلرگه قرشی کوره شیش تجاری علاقه لرنی کوچیتیریش اوچون اوچ شرطنامه هم امضالندی.

قرغیزستان تشقی ایشلر وزیری ایرلان عبدالدایف اوز دولتی نینگ افغانستانده ایلچی خانه آچیشی هرتمانلمه علاقه لرنی کوچیتریش اوچون مهملیگینی تاکیدله دی:" قرغیزستان دولتی نینگ افغانستان بیلن ایککی تمانلمه و هرتمانلمه علاقه لرنی کوچیتریشگه قیزیقشی بار،شو اوچون کابل ده ایلچی خانه میزنی آچیدیک افغانستان آسیا یوره گیگه جایلشگن. منطقه بویچه اولکه لر اقتصادینی رواجلنتیریش اوچون اساسی رولی بار".

بوندن آلدین قیرغیزستان نینگ افغانستانده رسمی ایلچیخانه سی یوقلیگی باعث، بو مملکت ویزه سینی آلیش جوده هم قیین ایدی.

باشقه تماندن قیرغیزستان تشقی ایشلر وزیری کابلگه قیلگن سفریده افغانستان حکومت رهبرلیگی بیلن صلح جریانی نی حمایه نی معلوم قیلدی. شونینگ دیک قیرغیزستان تشقی ایشلر وزیری مهم اساسی پروژه لرنی عملی قیلیش اوچون افغانستان نی یاردم یبریب کیله یاتگن دنیاجماعه چیلیگی اعتبار قره تیشی ضرور لیگینی علحیده تاکیدله دی.