نامزدلرنینگ بیر- بیریگه اوتیش سعی وحرکت لری دوام ایتماقده

افغانستانده گی تنیقلی سیاسی رهبرلردن بیری ومحاذملی حزبی رهبری پیر سید احمد گیلانی نامزدلر سانی نی کمه یتیریش اوچون سعی وحرکت لری نتیجه بیرمه گن،بو حزب اورین باسری حامد گیلانی گه کوره بو سعی وحرکت لرنتیجه بیرمه گنی اوچون بوگون اوز حمایت لری نی اشرف غنی احمد زی دن اعلان ایتگن.

بوگون هم قوم آقسقاللری بیر قطارنامزدلرنی بیرنامزد منفعت اوتیشی اوچون آره توشگن لری ایتیله دی.

قوم آقسقال لریگه کوره فغانستان جمهور رئیسی هم اوز ایناغه سی قیوم کرزی دن باشقه بیر نامزد منفعتی گه اوتیشی نی طلب قیلگن.

هلی گچه ملی محاذ رهبرلیگی نینگ فعالیتی جمهور رئیس نامزدلری سانی نی کمه یتیریش مساله سیگه قره تیلگن.

بوحزب اورین باسری حامد گیلانی کابلده یولگه قویلیگن خبری یغینده نامزدلربیلن بیر هفته صحبت قیلیب بوقرارآلینگنی نی ایته دی.

"بیزکرزی جنابلری بیلن کیلیشگنیمیز اوچون قراریمیز بیر هفته آرتگه توشدی، بوندن مقصد بیزامکانی بولسه، نامزدلرسانی نی آز قیلیش باره سیده سعی قیلیش ایدی، بیراق کیینگه تشله شیمیز منفعت کیلتیریش اورنیده موضوع نی مرکب قیلیش احتمالینی کوچه یتیردی، نهایتده بیزنینگ داکتراشرف غنی احمزی بیلن بیرگه بولیشیمیزگه توغری کیلدی." دییدی گیلانی جنابلری

حالبوکی بوگون بیرگروه قوم آقسقاللری بوجمله دن پارلمان اعضالری جمهور رئیس کرزی بیلن اوچره شیب بیرقطار نامزدلرنی باشقه بیربیر نامزد منفعتی گه اوتیشی اوچون سعی وحرکت لری دوام ایتیشی ممکن لیگی نی ایتگن لر.

باشقه تماندن فیفا تشکیلاتی وافغانستان انسان حق لرینی سقلش مستقل کمیسیونی بیرگه لیگیده بیر قطار مدنی تشکیلات لرغور ولایتیده سیناو سیلاوی ناملی برنامه یولگه قویگن لر.

غور ولایتی ده گی مدنی تشکیلات لرنینگ هماهنگ لشتیرووچی باشلیغی حسن حکیمی نینگ معلوم قیلیشیچه بوبرنامه نینگ یولگه قوییشدن مقصد اهالی نینگ سیلاوباره سیده معلومات میزانی آشیریش و بوولایتده نامزدلردن طرفدارلیک مساله سی قنده ی لیگی نی انیق لش بولگن.

"بوندن مقصد اهالی نی سیلاو باره سیده معلومات لرینی آشیریش و اوزنامزدلرینی ایرکین فکربیلن سیلش گه ایگه بولیش لری دیر، شونگه قوشیمچه سیلاوده قیسی نامزد گه اهالی قیزیقه دی وقیسی نامزد یوقاری اورینده توریش باره سیده بو ولایت اهالی سی فکرینی اورگنیش بولگن. بونینگ نتیجه لری اعلان ایتیلگن تقدیرده، ولایت لرگه نامزدلر اعتباری اهالی حمایتی نی جلب ایتیش اوچون کوچه یه دی." دییدی حسن حکیمی

سیلاوآلدی ترغیبات ایشلری باشلنگنیدن قریب اوچ هفته اوتماقده، هرکون اوتیشی بیلن بوجریانگه بولگن قیزیقیش آشیب بارماقده تصدیقلنمه گن گزارشلرگه کوره بیش نامزد بیر نامزد منفعتی گه اوتیشی نشر ایتیلگن. حاضرده کیلگوسی جمهور رئیس لیک لوازمینی ایگللش اوچون 11نامزد بیر- بیرلری بین رقابت قیلماقده لر.

بونامزد ایسه هربیری ولایت لرمرکزلریده اوزلریگه سیلاودفترلری آچیب برنامه لری نی اهالی گه ییتکریش بیلن اولر حمایت لرینی جلب ایتیش اوچون سعی وحرکت قیلماقده لر.