قطارمدنی تشکیلات لرکرزی نی سیلاوجریانی گه اره لشه یاتگن لیککه عیب له گن لر

Image copyright ARG

قیرق دن آرتیق مدنی تشکیلات لردن وکالت کیله یاتگن اوزگریش واصلاح ناملی فعال یاشلرترماغی بوگون کابل ده ییغین یولگه قوییب افغانستان جمهور رئیسی نی سیلاوجریانیگه اره لشه یاتگن لیککه عیب لب چیقدیلر.

بو ترماق مسوولی محمد سنگر امیر زاده گه کوره افغانستان جمهور رئیسی مخصوص بیرنامزددن حمایت ایتیش اوچون ییغینلرقرارلرینی رد ایته یاتگنی اونی سیلاوجریانیگه اره لشه یاتگنی نی کورسته دی.

جمهوررئیسلیک سرایی بوادعالرنی رد ایتیب افغانستان جمهور رئیسی عدالتلی وشفاف سیلاوبولیب اوتیشیگه تعهدلی دیب ایتگن.

"ایکی کون آلدین 170 کیشی کیلیشیب جمهور رئیس بیلن مصلحت قیلیش اوچون جمهور رئیس لیک سراییگه باردیلر، کرزی جنابلری اولرگه فلانی کاندیددن حمایت ایتینگ لردیب ایتدی". دییدی سنگرامیرزاده

شونینگ دیک مدنی فعاللردن ینه بیری نامزدلر بیر- بیریگه اوتیش مساله سی نی تنقید لب چیقدی.

"جوده قیزیق افغانستان یاشلری دایم سواستعمال بولیب کیلیبدیلر، اینیقسه کاندید بولرنی سو استعمال قیلگن لر، بوندن آلدین یاشلر قیزیقیب اوز ایسته گن کیشی لرینی نامزد بیردیلر، حاضر ایسه نامزدلربیر- بیری فایده سیگه اوتماقده، بو ایسه یاش قتلمی گه کته ضربه" دییدی مدنی فعاللردن بیری

جمهور رئیس سوزچیسی نینگ اورین باسری فاروق واحدی قیلینگن ادعالرنی رد ایتیب افغانستان جمهور رئیسی شفاف سیلاو بولیب اوتیشیگه تعهدلی دی ایته دی.

"سیز بیله سیزکی افغانستان جمهور رئیسی ترغیبات ایشلر باشلنمسدن آیلرآلدین فرمان چیقریب برچه دولت خادم لری سیلاوجریانیگه ارلشمسلیگی نی سوره گن ایدی، اوزلری هم نیچه مرته اوزیم ودولت خادم لری جمهور رئیسلیک سیلاو جریانی گه ارلشمسلیگیمیز کیره ک دیب تاکیدله گن لر".

ییغین یولگه قویگن بومدنی جماعه اعضالری کرزی جنابلری انیق قیسی نامزد دن حمایت ایته یاتگنی نی آچیق ایتمه یدیلر.

اما کیلگوسی جمهور رئیس لیک لوازمی نی ایگلش اوچون کرزی ایناغه سی هم نامزدلرآره سیده موجود.

اوتگن بیر نیچه کون ده بیرقطار نامزدلربیری نینگ منفعتی گه اوتیش اوچون مملکت نینگ بیر قطار ولایت لریدن کیلگن اونلب قوم آقسقاللری تمانیدن سعی وحرکت بولگن ایدی. لیکن ییغین نینگ بیرینچی کونیده نامزدلردن محمد شفیق گل آقا شیرزی هیچ بیر نامزد منفعتی گه اوتمسلیگی نی بیلدیرگندی. بونینگ آرتیدن جمهور رئیس نامزدلری دن قیوم کرزی بیلن زلمی رسوللر آره سیده بیر- بیریگه اوتیشی اوچون سعی وحرکت لرهم باشله نیب دوشنبه کونی کیچقرونگچه دوام ایتیب بوهم نتیجه سیز یکونله دی.

کیلگوسی جمهور رئیس لیک و ولایت کینگاشی سیلاولریگه ایکی آیدن آزراق قالگن.

کون اوتیشی بیلن نامزدلراهالی حمایتی نی اوزلریگه کوپراق جلب ایتیش اوچون ترغیبات ایشلرینی مملکت تورلی حدودلریگه یولگه قوییب بارماقده لر.