افغانستان حکومتی کیم حقیده کوپراق قیغورماقده- ملی اوردومی یا کی طالبلر حقیده؟

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

شرقی کنر ولایتده طالبلر تمانیدن 21 ملی اوردو عسکرینینگ اولدرلیشی ، نیچه کوندیرکی، بوتون افغانستان بویلب تورلی ناراضی لیک تدبیرلرگه سبب بولماقده.

بیرهجوم نینگ اوزیده بونچه کته سانده گی عسکری تلفات بیرلیشی شو کون لرده اجتماعی ترماقلریده هم کینگ محاکمه موضوع سیگه ایلنگن.

اکثریت افغان حکومتینی اوز ملی اوردو سیگه یترلیچه توجه کورستمسلیک، قربان بولگنلر عایلریگه یترلیچه کمک بیرلمسلیک و بونینگ اورنیگه طالبلر حقیده کوپراق قیغوریشده عیبلشگن.

کنر ده گی هجومدن ملی استخبارات خذمتلری نینگ اولدن آگاه بولگن لیکلریگه عاید خبرلر ایسه، بو کبی حس تویغونلرنینگ ینه ده جوش اوریشگه سبب بولگن .

شوندی ایکن، اوز تنقید و آق لاولریده قی بیر تمان حق؟

بیز بوگونگی " سوز سیزگه" دستور میزنی عینی شو موضوع اطرافیده اویشتیریشگه عهد قیلدیک. برنامه نی تولیق تینگلش اوچون پلیرنی اوینینگ.