کتاب ساتووچیلرناراضی لیک نمایشی یولگه قویگن لر

کتابفروش لرونشرایتووچی لراویوشمه سی دولت تاماندن سالیق قوییلگنی اوچون بوگون قرشی توریب ناراضی لیک نمایش یولگه قویدیلر.کتاب فروش لرگه کوره سالیق توله گن تقدیرده کتاب نرخی قیمه له شیب بازارلری تاباره سست له شیب کیته دی.

ناراضی لیک نمایشی اویوشتیرگن یوزلب کتاب فروش لردولت قوییلگن سالیق قه یتریب آلمسه مملکت بویلب ناراضیلیک نمایش لرگه قول اوریش لری بیلن آگاه لنتیردی.

بوگون ایرته لب 300گه یقین کتاب فروش لر کابل شهری ده گی جوی شیرناملی محلدن ناراضی لیک نمایشی نی باشلب مدنیت وخبرلر وزیرلیگی گچه دوام ایتدیردیلر.

نمایشچی لربوییل مالیه وزیرلیگی تمانیدن اولرساته دیگن کتاب گه قوییلگن سالیق نی قبول قیلمسلیک لرینی معلوم قیله دیلر.

شونینگ دیک ناراضیلیک نمایشی اویوشتیرگن لر اوتمیشده کتاب ساتیش ونشرایتیلیشیدن دولت سالیق آلمسلیگی نی تیل گه اله دیلر.

اولر دولت گه سالیق بیریش لری بو شغل بازاری گه سلبی تاثیر قوییشی ممکن لیگی نی تاکیدلشه دیلر.

کابل کتاب فروش لری نینگ دکان لری بوندن بیر هفته آلدین مالیه وزیرلیگی تمانیدن مالیه توله مه گن لری سبب یاپیلگن ایدی.

کابل کتاب فروش لریگه کوره سالیق توله سه لر کتاب نرخی آشیب کتاب خریداری آز بولیب بوکسب یوریمه ی قاله دی. شونده ی احوالده بیرقطارلر بوکسب نی ترک ایتیش لری ممکن لیگی نی بیلدیره دیلر.

افغانستان مالیه وزیرلیگی هربیرکسب ایگه سی قانون گه برابر سالیق بیریشگه مجبورایکنی نی معلوم قیله دی. بوخصوصده عبدالخالق جیلانی" دکاندارلرناراضی لیک نمایشی اویوشتیرگن لریدن بیز، خبر ایمس سیز، کیچیک کسب لرسالیق لری انیقلندی، بوکسب لرگه بیرفایزقوییلگن، اولرنی ترغیب ایتیش اوچون نهایت آز سالیق نظرده توتیلگن، کتاب فروش می؟ باشقه کسب ایگه سی می سالیق نی توله شی کیره ک، اگر توله مسه قانونی معامله کورسه تیله دی"

ناراضی لیک نمایشی دوامیده کتابفروش لرونشرایتووچی لراویوشمه سی مسوولریگه مدنیت وخبر لر وزیرلیگی تمانیدن کتاب ساتیلیشی ونشرایتیلیشی گه سالیق آلینمسلیگی اوچون تیگیشلی اداره لر بیلن بو مساله نی اورتگه قوییب سعی وحرکت قیلینیش لری باره سیده سوز بیریلدی. بو بیلن ناراضی لیک نمایشی ایسه اوزیکونیگه ییتیب بومساله نینگ انیق له نیش مدتی یعنی سه شنبه کونی گچه کوتیلیشی تیل گه آلیندی.

ناراضی شخص لرانیقلنگن مدتگچه طلب لری نظرده توتیلمسه مملکت بویلب کینگ ناراضی لیک نمایشلرنی یولگه قوییش لری ممکن لیگی نی معلوم قیلدیلر.

معلومات لرگه کوره بوتون مملکتده 1000کتاب فروشلیک دکان موجود، بورقم نفوس گه قره گنده آز دیب ایتیله دی. اما شونگه قره مسدن کتاب ساته دیگن لراوز سودا ساتیق لریدن راضی ایمس لر، بونگه افغانستانده سوادسیزکوپ بولگنی وکتاب خوانلیک مدنیتی هلی هم کینگ رواجلنمگنی سبب قیلیب کورسه تیله دی.