جنرال دوستم: کینگ ترقلمه گن سیلاو نتیجه لرینی قبول قیله من

Image copyright bbc uzbek

جمهور رئیس لیک سیلاو لرنینگ یقینله شیب باریشی بیلن سیلاو آلدی تبلیغات عملیاتلری کون ساین قزیب بارماقده. نامزد لر جمله سیدن اشرف غنی احمدزی اوز معاونلری بیلن افغانستان شمالی شرقیده کی قطار ولایت لرده طرفدارلری آره سیده کمپاینلریگه باشله گنلر. بی بی سی بیلن صحبت لشگن احمدزی جنابلری نینگ معاونی جنرال عبدالرشید دوستم، سیلاو جریانیده ساخته کارلیک روی بیرمه گن حالده سیلاو نتیجه لرینی قبول قیلیشنی ایتگن. افغانستان شمالیده ییرک نفوذگه ایگه بولگن جنرال عبدالرشید دوستم بدخشان ولایتیگه سفر قیلگن مخبرمیز هارون نجفی زاده بیلن صحبت له شیب، قیوم کرزی نینگ ، زلمی رسول منفعتیگه سیلاو لردن وازکیچیشی اولرنینگ فعالیتلریده تاثیر قالدرمسلیگنی ایتگن.

جنرال دوستم: بولرنی اونچه لیک خطرلی بیلمی میز.بیزشوندی اویلی میزکه خدا ایسته گن بولسه بیزنی امید میز بارکه حتماً بو سیلاوده کامیاب بوله می

سوال:افغانستانده کی رهبرلردن بیری اوله راق نیمه اوچون اشرف غنی احمد زی یانیده باریب اونی اوزینگیز گه باشلیغ و نظرینگیزگه موافق کاندید صفتیده تنله دینگیز.

جنرال دوستم: بیزبرچه کاندید لربیلن سوزله شیب، اوچره شولر اوتکزدیک. البته حزبیمیز و خلقیمیز شوندی قرار گه کیلگن ایدی که جنبش حزبی دن مینی اوزیمنی بیرینچی اورین باسرصفتیده کاندید قیلسم. وحتما اونگه هم باید پشتون ایناغه لریمیزدن جمهور ریسلیککه بیرکیشی سیله سک، انه شواوچون بوکیشی نی سیله دیک، بوکیشی ایش بیلرمان، صادق، یمان ایشلرگه قول اورمه گن، سوزی فقط سوز و عملی هم عمل.

سوال: دوستیم جنابلری افغانستان نینگ ییریک بیر قسمینی تشکیل بیره دیگن تاجیک لردن هیچ کیم سیزلرنینگ تیم لرینگیزده یوق. بوقندی تاثیرگه ایگه بوله دی دیب اویلی سیز؟

جنرال دوستم: بیز حاضر ایشنی باشله گنمیز. بوکملیک بیزنی تیمیزگه بار. اون ـ اون بیش کون آره سیده تیمیمیزنینگ اوزگریشگه شاهد بوله سیز. کوپلب کیشی بیزنینگ تیمیمیز دن حمایت قیلیش لرینی اعلان قیله دیلر. تینه ون نی سیزکوردینگیزکیم شهید آمر صاحب مسعود نینگ قوماندانلریدن و همده شاگردی بولگن مرحوم جنرال داود دواد نینگ برچه عایله اعضالری، ایناغه لری اوز حمایت لرینی بیزدن اعلان قیلدی.

سوال:دوستم جنابلری هم سیز و هم اشرف غنی جنابلری قاطعیت و جدیت گه ایگه بولگن شخص اولراق مشهور سیزلر. ایندی بیر تیم اولراق ایشلشگه قادر بوله آله سیزلر می؟ قندی قیلیب افغانستان اچون منفعت لی بوله آله سیزلر دیب اویلی سیزلر؟

جنرال دوستم: بوندی حالده کوپ گپ لر هم دیپلماسی بیلن بولمیدی. کوپ گپ لرهم بوشلیک بیلن بولمیدی. افغانستان اوچون بیر آز جدیت درکار. بیرتماندن تروریزم، باشقه یاقدن طالبانیزم، ینه بیرتماندن اوغرییزم دیسمی؟ یابولمسه بو اداری فساد دیسم می؟ بونگه شوندی کیشی لرکیره ک که بونی اوزگرتیریب مملکت بویلب امنیتنی آلیب کیله السه.

مین اوزیم بیرمکتبی جنرال ایمس من. افغانستان نینگ برچه جنراللریگه چلینج بیره من. مین قیله آله من افغانستان نینگ بیرقسمینی یا گپ بیلن یاعمل بیلن تینچ ایتسم. جمهور ریس اورین باسرلیگی یانیده، اوز پلیس لریمیز بیلن، ملی اوردومیز بیلن و جنراللریمیز بیلن همکار بولیب، اوز تجربه لریمنی اورتاقلشسم.

سوال:اگر سیز سیلاوده کامیاب بولمه سنگیزلر یا کی حتی ایکینچی دور سیلاو لرگه هم باره آلمه سینگیز سیز نیمه قیله سیز؟

جنرال دوستم: اگر تقلب بولمه گن حالده بیز البته که موفق بوله میز ینه هم بولمه سک بو بیر دیموکراسی جریان.

موفقیت قولگه کیرتگن شخصنی تبریک لب،اوزبیکی بیر تون هم اوکیشی نینگ ییلکه سیگه تشلیمیز.