سیلاولرمستقل کمیسیونی گه قره تیلگن هجوم نهایه تاپدی

Image copyright Sultan Faizy

کابل پلیسی سیلاولر مستقل کمیسیونی نی هجومگه توتگن برچه هجومچی لر هلاک ایتیلگنی دن خبر بیریب اوروش یکون تاپگنی نی معلوم قیلگن. شونینگ دیک ایکی کیشی هم یره لنگن، تن جراحتی آلگن لرکیم لیگی انیق ایمس.

بوگون محلی وقت بیلن ساعت 12:30 اطرافیده نیچه هجومچی کابل نینگ پلچرخی منطقه سیده گی افغانستان سیلاولر مستقل کمیسیونی یقنیده جایلشگن بناگه کیریب اوییردن اوق اوزه باشله گن لر.

کمیسیون نینگ منبع لریدن بیری بیرینچی دن هجومچی اوز بدنیده گی پارتلاوچی ماده نی تورت قبتلی بنا برابریده پارتله تگن، بوبنا بو کمیسیون دن 300متر مسافه سی بولگن، وقالگن هجومچی لربو بناگه باسدیریب کیرگن لر،او ییردن توریب کمیسیون نی نشانگه آلگن لر.

سیلاو لرمستقل کمیسونی نینگ سوزچیسی نورمحمد نوربی بی سیگه بو کمیسیون تشقریدن هجومگه توتیلگنی نی تصدیقلب حاضرگه قدر خادم لریگه ضررییتمه گنی نی معلوم قیلدی.

نور جنابلری گه کوره کمیسیون نینگ مهم اوسکونه لری نینگ اکثریسی اوچ هفته آلدین ولایت لرگه ییتکزیلگن بوکمیسیون اوسکونه اسباب لری اورته کیتیشیدن خواطرده ایمس.

اوروش آره سیده قالگن سیلاولر مستقل کمیسیونی خادم لریدن وکیل نایبی بی بی سی بیلن بو کمیسیوندن وضعیت نی شونده ی تصویرلب بیردی.

بیز اوز دفتریمیزده اولتیرگن بیر پیتده، بیر پارتلش آوازی کیلدی، بو پارتلش قه ییرده صادر بولگن دیب تشقریگه چیقدیک، ایشله دیگن خادم لربیزلرتمان گه حرکت قیلیب کیله یپدیلر، انه شو وقت ده ینه بیر راکت آتیلیب هواده پارتله دی، تورتینچی راکتی می اوچینچی می دفتریمیز ایچکرسیده پارتله دی، برچه ایشلاوچیلربیلن تینچ محلگه پناه ایلتدیک، حاضر کوچلی پارتلش سیسی کیلمه یدی یینگیل قوراللر اوقی قولاققه کیله دی" دییدی کمیسیون خادم لریدن بیری

بوندن آلدین ایچکی ایشلر وزیرلیگی سوزچیسی صدیق صدیقی هجومچی لر سانی تورت کیشی بولیب امنیتی کوچلرتمانیدن قمل قیلیب آلینگنی نی ایتگن ایدی.

شونینگ دیک اوهجومچی لر آغیر قوراللر بیلن جهازلنگنی نی تصدیقلب اولر جایلشگن بنا ده هیچ کیم تورمه گن بوش بولگنی نی تیلگه آلگن ایدی.

طالب لربو حادثه مسوولیتی نی اوز بویینلریگه آلیب سیلاو نی بوزیش لری ممکن لیگی نی ایتگن لر.

افغانستان سیلاولر مستقل کمیسیونی کابل وجلال آباد شاه یولیده جایلشگن وبو جاده عصیانچی لرنینگ هجومی گه بار- بار گواه بولگن.

بوگون بوکمیسیون کیلگوسی هفته ده سیلاویولگه قوییلیشی باره سیده افغانستان خوف سیزلیک اداره لری بیلن امنیتی وضعیت نی محاکمه ایتیب کیین اعلان قیله یاتگن بیرپیتده بو هجوم عملگه آشماقده.

ولایت کینگش وجمهور رئیس لیک سیلاولری یولگه قوییلیشی گه 6کون قالگن وطالب لرایسه سونگی وقت لرده اوز هجوملرینی شدت لشتیرماقده لر.

بیر کون آلدین هم اولر کابلده جایلشگن نادولت تشکیلات لردن بیریگه هجوم قیلگن دیلرو بوندن تورت کون آلدین هم بو شهرده گی سیلاولر مستقل کمیسیونی گه تیگیشلی ساحوی دفتریگه هجوم قیلگن ایدیلر.