سوز سیزگه : ینگی جمهور رئیس نینگ نمه سیگه قره ب رای بیرماقچی سیز؟

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

افغانستانده یقینده گینه اوتکزلگن سوراوو نتیجه سیگه تینلسه، مردم نینگ 70 فیصدی دن آرتیقراغی جمهور رئیس لیک سیلاولریده نامزد لرنینگ اجتماعی برنامه لریگه قرب، رای بیرماقچی.ینگی سوراو جمهور رئیس لیک سیلاو لری عرفه سیده فیفا تشکیلاتی تمانیدن اوتکزلگن.

شو شنبه کونی انتخاباتلرده جمعی 8 نامزد جمهور رئیسلیک اوچون بیله شیشه دی. سیلاو لر خارجی اتفاق قوشون لری 13 ییلیک حربی حاضرلیکلری آرتیدن افغانستاننی ترک ایته یاتگن بیر ییلده بولیب اوتماقده. و اگر موفقیت لی کیچسه، ایلک بار افغانستان ده قدرت تینچ یول بیلن المه شیشی هم ممکن بوله دی. نامزد لرنینگ برچه سی ایرکک و اولرنینگ آراسیده شفا کاردن تارتیب، علما همده سابق مجاهد الدین قوماندانلریگچه بار. اولردن اکثریتنی ایسه، افغانستان سیاستیده تانیش چهره لر تشکیل بیرشه دی .

شوندی ایکن، سیز جمهور رئیس لیک سیلاو لریده نامزد لرنینگ عینن قی بیر جهت لریگه قره ب، اولرنی تنله ماقچی و رای بیرماقچی سیز؟ بیز بو هفته لیک " سوز سیزگه" برنامه میزنی عینی موضوعگه قره تیشگه عهد قیلدیک.