آغیرایشلربیلن شغلنه دیگن باله لر یمان احوالده لر

Image copyright AFP

یقینده کابل نینگ کوچه وبازاریده تورلی ایشلر بیلن شغلله نیب کیلگن 5باله تاماندن آلینگن صورتلر کورگزمه گه قوییلیشی کوتیله دی.

بو کورگزمه دن مقصد وایه گه ییتمه گن ایشچی باله لر احوالی و معمالری نی دولت ونادولت تشکیلات لر وبه دولت کیشی لرگه ییتکزیش بولگن.

ایریم معلومات لرگه کوره حاضرگی کونده پایتخت کابلده 70000دن آرتیق بلاغت یاشیگه ییتمه گن باله تورلی آغیر ویینگیل ایشلر بیلن بندلر.

بو باله لردن بیر قسمی تعلیم آلیش شرایطی دن هم محروم لر.

پایتخت کابلده فعالیت قیلیب کیله یاتگن افغان رواجلنتیریش وتربیه لش ناملی تشکیلات بلاغت یاشیگه ییتمه گن 5باله گه صورتگه توشیریش ویدیوکمره اصوللرینی اورگتگن.

بو تشکیلات مسوولریدن عظیم فخری گه کوره بوندن مقصد کمبغل عایله لرنینگ باله لری احوالی دن تیگیشلی اداره لر وباشقه ل یقیندن خبردارایتیش دیر."بو صورت لر شو مقصدگه آلینگن، مین واطرافیمده گی لرنی کوزیمیزنی آچیش اوچون، دولت ونادولت تشکیلات لروبه دولت کیشی لردن ایسته یمن کورگزمه کونی کیلیب کورسین لر، باله لرآلگن صورت لراولردن احوالی دن دره ک بیره دی"

اون یاشدن اون تورت یاش اطرافیده بولگن بو باله لردن تورته سی ایرکک بیرته سی قیزباله دن عبارت.

بوندن آلدین روزگارخرجتی نی تاپیش گه مجبور بولگن بو باله لرسقیز ساتیش، موتر یوویش وبوت رنگلش کبی ایشلر بیلن شغلله نیب کیلگن.

افغانستان ده گی باله لرآغیر ایشلر قیلیش لریگه قره مسدن تهدید ایتیلیشی، کلتک له نیشی وحقارت له نیش حاللرینی همه هم چیده آلمه یدی.

بو مساله افغان رواجلنتیریش وتربیه لش ناملی تشکیلات نینگ دقت مرکزیگه ایلنگن. بو تشکیلات مسووللری دن عظیم فخری گه کوره کیله جک امیدی گه قره تیلگن بودردلرنی حس ایتیب حل یول تاپیش اوچون بوبرنامه نی یولگه قوییلگن"فقط حیات نینگ قنده ی لیگی نی کوچه ده گی باله لر قره شیدن اورگه نیش مقصدیده ایدیم، اولر کوزلرینی کمره لینزی کبی فایده لنسم، اولرگه تورت کونلیک کورس یره تدیک، کمیره اختیارلریگه قویدیک، صورت آلیشلری اوچون کابل نینگ تورلی جای لریگه آلیب باردیک" دییدی فخری جنابلری

شو نینگ دیک او بلاغت یاشیگه ییتمه گن باله لربوکبی مضمون انگلته دیگن چیرایلی صورت لر آلیشی نی هیچ هم تصورقیلمسلیگی نی ایته دی."باله لرتمانیدن آلینگن صورت لربیزلرنی حیرتلنتیریب یوباردی، هربیرصورت کوپ معنانی انگلتردی، درالامان قصریدن آلگن صورت لر و اوروش توغری یول ایمس لیگی ومخدره ماده گه بیریلگن بیر شخص صورتی جوده چیرایلی چیققن ایدی" دییدی یاشلرنی تربیه لش ورواجلنتیریش بوییچه مسووللریدن بیری

فخری جنابلری گه کوره بو باله لرگه کونیده کوچه دن تاپه دیگن درآمدی گه برابرمبلغ هم تولنگن. شونینگ دیک تیزآره ده بو تشکیلات تمانیدن کامپیوتروباشقه فن لرنی اورگه تیش اوچون هم زمینه یره تیله دی.

بو تشکیلات مسوولری باشقه کوچه ده گی ایش لر بیلن شغلنه دیگن باله لرنی هم بوکبی کسب لرگه جلب ایتیش گه چاره کوره یاتگن لرینی معلوم قیله دیلر.

بو بیش ته باله کابل شهریده گی مینگلب تورلی ایشلر بیلن شغلنه دیگن باله لرتمثالی

اوتگن نیچه ییلده باله لرنی بو احوال قوتقریش اوچون کوپ گینه سعی وحرکت لر باشلنگن اما بومعما هلی بیری حل ایتیلمه گن.

موتریوویش بیلن بند 12یاشلی احمد تمیم عایله سیده روزگار خرجتی نی تاپه دیگن یگانه کیشی حسابلنه دی، او بوایشنی مجبوریت اساسیده قیله یاتگنی نی ایته دی."آتم ایش سیزقالدی، یوقسه بو ایشنی قیلمسدیم، ایکی آیدن بیری موتر یوویش بیلن شغللنه من بوندن آلدین دکانیمیزبار ایدی، زوردن ویران قیلدیلراحوالیمیز یمان، 12کیشی میز روزگارخرجتی مین بیلن اوکم گه قره ب قالگن". دییدی احمد تمیم

اما بیرقطار عایله لرده ایشله یدیگن آدم لر بولسه هم وایه ییتمه گنی گه قره مسدن فرزندلرینی کسب اورگه نیش مقصدیده ایش گه بیره دیلر.

باله لرآغیر ویینگیل ایشلر بیلن نه فقط پایتخت کابلده بلکی مملکت نینگ تورلی حدودلریده بندبولگن لری کوزه تیله دی.

بوندن تشقری حتی بیرقطارعایله لربلاغت یاشیگه ییتمه گن اوزباله لرینی مجبوریت اساسیده خارجی مملکت لرگه ایش قیلیش اوچون جونته دیلر.